Sprawozdanie numer 4

Robot: Kajtek
Data wykonania: 26.05.2010 godz. 17:00
Autorzy: Bartos Łukasz, Bytom Magdalena, Świeczkowski Grzegorz

Wstęp

Z trzech wymaganych do zaimplementowania na zajęciach algorytmów udało nam się napisać „Więźnia”.

Robot

Otrzymaliśmy do dyspozycji robota wyposażonego w odpowiedni sensor do napisania algorytmu: światło.

Kod programu

:- consult('plnxt.pl').
 
start :- 
  nxt_open, 
  nxt_light_LED(activate, force), 
  trigger_create(_,check_light, change_angle, 100), 
  trigger_create(_,check_red, go_away), 
  nxt_go(300). 

stop :- 
  trigger_killall, 
  nxt_light_LED(passivate, force), 
  nxt_stop, 
  nxt_close. 

change_angle :- 
  Angle is 100 + random(60), 
  nxt_rotate(360, Angle, force), 
  nxt_go(300). 

check_light :- 
  nxt_light(Light,force), 
  Light < 44. 

check_red :- 
  nxt_light(Light,force), 
  Light < 66, 
  Light > 62. 

go_away :- 
  nxt_go(800,5), 
  stop.

Problemy

Problemem okazało się rozpoznanie przez robota barwy czerwonej ze względu na niewielką różnicę z barwą białą. W związku z czym robotowi udawało się uciekać z więzienia bez przepustki.

Nie udało nam się zrealizować kolejnych algorytmów ze względu na problemy techniczne z połączeniem przez Bluetooth, których rozwiązanie zajęło nam dużą część czasu laboratoryjnego. Super by było, gdyby zajęcia trwały nieco dłużej.

wiezien.pl

pl/dydaktyka/piw/2010/sprawozdania/piw20100526-17a.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0