Sprawozdanie 4

  • Robot: Ewka
  • Data: 26.05.2010 godz. 15.30
  • Autorzy: Mateusz Jop, Marcin Kiselewski

Wstęp

Przed rozpoczęciem ćwiczeń przygotowaliśmy stanowisko oraz przebudowaliśmy robota zgodnie z instrukcją dostarczoną przez „Lego”.

Impelemntacja programów

Więzień:

consult('/plnxt/').
 
 
start :-
	nxt_goal(Ewka,go);
 
 
go :- 
	nxt_go(500,20),
 
	trigger_create(_,sprawdz_klucz,uciekaj),
	trigger_create(_,sprawdz_czarny,szukaj_klucza),
 
	go.
 
sprawdz_klucz :-
	nxt_light(Value,force),
	Value < 31, Value > 26,
	nxt_play_tone(1000,1000).
 
uciekaj :-
	nxt_go_cm(500, 100).
 
sprawdz_czarny :-
	nxt_light(Value,force),
	Value < 26.
 
szukaj_klucza :-
	nxt_rotate(100,10 + random(180)).
pl/dydaktyka/piw/2010/sprawozdania/piw20100526-15c.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0