Sprawozdanie z laboratorium nr 4

 • Robot: Irek
 • Data wykonania: 26.05.2010 godz. 9:30
 • Autorzy: Jakub Gorzała, Oskar Jankiewicz, Łukasz Kowalski

Budowa robota

Podczas ćwiczenia wykorzystywaliśmy w pełni wyposażonego robota, TriBota.

Konfiguracja stanowiska pracy

Podczas tego ćwiczenia również nie obyło się bez przygód z kalibracją i uruchomieniem poleceń PLNXT, jednak problem rozwiązał się samoczynnie przy n-tej z kolei próbie połączenia. W dalszej części ćwiczenia połączenie z robotem było wzorowe.

Zaimplementowane algorytmy

Więzień

:- consult('plnxt.pl').

start :-
    nxt_goal(irek, go_go_go).


go_go_go :-
    nxt_go(120),
    nxt_light_LED(activate, force),
    trigger_create(1,black_hole, turner_brown),
    trigger_create(2, red_light, run_run).

black_hole :-
    nxt_light(Value, force),
    write(Value), write(','),
    Value < 50,
    nxt_light(Value, force),
    Value < 50.

red_light :-
    nxt_light(Value, force),
    write(Value), write(', red'),
    Value < 63,
    Value > 55.

run_run :-
    trigger_kill(1),
    trigger_create(3,black_hole, stop),
    nxt_go(300).

turner_brown :-
    Angle is 80 + random(80),
    nxt_rotate(120, Angle, force),
    go_go_go.

stop :-
    trigger_killall,
    nxt_stop,
    nxt_close.


Sporo czasu podczas ćwiczenia poświęcono odpowiedniej kalibracji sensorów w taki sposób, aby triggery wyzwalały poprawnie żądane akcje.

Spostrzeżenia, wnioski

Pożądanym byłoby wsparcie laboratorium o mini bazę wiedzy opartą o odczyty sensorów. Wiadomą jest relatywność w odniesieniu do sensorów dźwięku czy światła, ale odczyty mieszczą się w pewnych określonych przedziałach. Byłoby to pomocne szczególnie z uwzględnieniem problemów komunikacyjnych na linii robot-pc i niemożności wykonania zadań podczas poprzednich ćwiczeń.

pl/dydaktyka/piw/2010/sprawozdania/piw20100526-09b.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0