Sprawozdanie z laboratorium (proste algorytmy w PLNXT)

  • Robot: Dyzio
  • Data wykonania: 19.05.2010 godz. 17:00
  • Autorzy: Przemysław Brzeziński, Michał Gamrat, Łukasz Różycki

algorytm1

start :-

nxt_open,
nxt_light_LED(activate),
nxt_go(300),
trigger_create(_,check_distance,obstacle).

check_distance :-

nxt_light(Value,force),
Value < 48.

obstacle :-

nxt_stop,
Angle is 120 + random(120),
nxt_rotate(300,Angle),
start.

finish :-

nxt_stop,
nxt_light_LED(passivate),
nxt_close.

Algorytm2

start :-

nxt_open,
nxt_light_LED(activate),
go_forward.

go_forward :-

nxt_go(100),
trigger_create(_,check_black,white).

check_black :-

nxt_light(Value,force),
Value > 46.

white :-

nxt_stop,
nxt_rotate(300,5),
go_forward.

finish :-

nxt_stop,
nxt_light_LED(passivate).
nxt_close.

Panikarz3

start :-

%nxt_open,
nxt_goal(dyzio, init).

init :-

trigger_create(_,press,stop),
go_on_buddy.

go_on_buddy :-

nxt_go(100),
      sleep(1), % Chwila przerwy, żeby jedno klaśnięcie nie zostało rozpoznane jako dwa.
trigger_create(_,clap,run_away_buddy).

run_away_buddy :-

nxt_stop,
nxt_rotate(500,180),
nxt_go_cm(500,20),
go_on_buddy.

% Sprawdzenie, czy natężenie dźwięku przekracza progową wartość. clap :-

nxt_sound(Value,force),
Value > 40.

%Sprawdzenie, czy naciśnięty został sensor dotyku press :-

nxt_touch(Value,force),
Value > 0,
stop.

stop :-

nxt_stop,
trigger_killall,
%nxt_close.
pl/dydaktyka/piw/2010/sprawozdania/piw20100519-17e.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0