Sprawozdanie z laboratorium nr 3

  • Robot: Agatka
  • Data wykonania: 19.05.2010 godz. 9:30
  • Autorzy: Tomasz Krużel, Mateusz Stawowiak, Janusz Lisiecki

Konfiguracja stanowiska do pracy z NXT

Nauczeni doświadczeniami z poprzednich zajęć dosyć szybko zdołaliśmy skonfigurować naszego robota.

Agatka gotowa do pracy:

Przykład algorytmu

Pierwszym z przykładowych algorytmów, które postanowiliśmy zaimplementować był ruch robot wstrzymywany i wznawiany poprzez klaśnięcie. W kodzie źródłowym zamieściliśmy odpowiednie źrodła programu (zadanie1.pl), poniższy filmik prezentuje tak zaprogramowanego robota.

Filmik (youtube) - robot wykonuje przykładowy algorytm reakcji na klaśnięcia

Implementacja algorytmu 'Panikarz'

Zadaniem laboratorium było zaimplementowanie jednego lub więcej wybranych algorytmów. Pierwszym, który udało się nam zaimplementować był algorytm 'Panikarz', poniżej filmik prezentujący działanie robota z takim algorytmem, ponadto w kodach źródłowych można znaleźć naszą implementację tego problemu (panikarz.pl).

Filmik (youtube) - robot z zaimplementowanym algorytmem 'Panikarz'

Implementacja algorytmu 'Omijacz przeszkód'

Kolejnym z zaproponowanych algorytmów był 'Omijacz przeszkód', który nie do końca chciał działać stąd brak filmików, zamieszczamy jednak kod programu, który jest do ściągnięcia w kodach źródłowych (omijaczprzeszkod.pl).

Spostrzeżenia, napotkane problemy, wnioski

Podczas pracy z robotem w środowisku PLNXT napotkaliśmy na kilka problemów:

  • Często wykonanie poprawnego polecenia powodowało zawieszenie się środowiska. W takiej sytuacji musieliśmy ubić proces prologa i zaczynać od początku.
  • Podczas laboratorium robot kilka razy samoczynnie się wyłączył. Początkowo myśleliśmy że problemem są słabe akumulatory, jednak wyświetlacz robota pokazywał maksymalny ich poziom.
  • Występowały problemy z połączeniem bezprzewodowym. Konfiguracja połączenia była poprawna, bluetooth w robocie był włączony, a mimo to Agatka nie reagowała na wydawane polecenia. W tej sytuacji pomagało wyłączenie i ponowne włączenie robota.

Kody źródłowe

pl/dydaktyka/piw/2010/sprawozdania/piw20100519-09c.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0