Wstęp

Zespół składa się z następujących osób:

  1. Szef - Bartłomiej Tyranowski
  2. Mechanik - Bartłomiej Trzciński
  3. Konstruktor - Adrian Toboła

Na początku zajęć zapoznaliśmy się z wyposażeniem laboratorium . Następnie podłączyliśmy silniki i sensory do Brick'a zgodnie z numerami portów. Uruchomiliśmy programy testowe „Try me”, wszystkie podzespoły działały prawidłowo.

Budowa robota

Zbudowaliśmy prostego robota, kierując się instrukcją QuickStart. Z przodu dodaliśmy sensor dotyku. Napisaliśmy prosty program, dzięki któremu model poruszał się do przodu, po zetknięciu z przeszkodą zawracał o 180 stopni i kontynuował jazdę. Podłączyliśmy go do komputera poprzez port USB, nawiązaliśmy połączenie i wgraliśmy program Brick'a.

Podsumowanie

Podczas budowy robota nie stwierdziliśmy braków w deklarowanej ilości elementów. Wszystkie mechanizmy działały poprawnie. Konstruowanie modelu nie przysparzało nam żadnych problemów, cele laboratorium wykonywało się łatwo i przyjemnie. Jedynym mankamentem był nieporządek w przegrodach na klocki, co utrudniało znajdywanie potrzebnych elementów.

pl/dydaktyka/piw/2010/sprawozdania/piw20100505-17b.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0