Sprawozdanie z laboratorium nr 1

  • Robot: Franek
  • Data wykonania: 05.05.2010 godz. 9:30
  • Autorzy: Jakub Gorzała, Oskar Jankiewicz, Łukasz Kowalski

Budowa robota


Franek został zbudowany wg projektu zamieszczonego w instrukcji QuickStart. Modyfikacja polegała na dołączeniu do przedniej części robota czujniku ultradźwięku.
Końcową modyfikacją było dodatkowe dołączenie sensora dźwięku.

Działanie programu

(Youtube) Film ilustrujący działanie robota
Główna zasada działania robota polegała na omijaniu napotkanych przeszkód.
Napotkana przeszkoda to odpowiedni odczyt z sensora ultradźwięku. Reakcją robota było zatrzymanie się, zwrot w prawo i kontynuowanie jazdy na wprost. Robot kontynuował obrót do momentu „wyczyszczenia pola” na odległość min. 20 cm od czujnika.
W końcowej części laboratorium zachowanie robota zostało wzbogacone o zatrzymywanie się przy przekroczeniu ustalonego progu dla czujnika dźwięku.
Plik projektu Lego Mindstorms NXT

Spostrzeżenia, wnioski

Środowisko, mimo konstrukcji przystosowanej dla początkujących użytkowników udostępnia zadowalające funkcje, dzięki którym możliwe uzbrojenie robota nie tylko w najprostsze programy typu „sensor-motor”. Jednakże każda rozbudowa programu, z uwagi na jego budowę blokową, zmniejsza czytelność algorytmu. Ciekawym zjawiskiem był także fakt ustalania progu dla czujnika dźwięku. Robot poprawnie reagował na sygnały dla progu domyślnego (50, głośne klaśnięcie wyzwalało wykonanie kodu dla wartości większej), ale niepoprawnie dla mniejszej wartości progu(głośne klaśnięcie nie wywołało reakcji robota).

pl/dydaktyka/piw/2010/sprawozdania/piw20100505-09b.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0