Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych realizowanych przez: Świerkosz, Wróbel, Kowalski.

Realizacja zadań

Po przyjściu na stanowisko zastaliśmy zbudowanego robota. Przebudowaliśmy go trochę zmieniając układ sensorów, po czym przystąpiliśmy do realizacji właściwej części laboratorium.

Algorytm numer 1 - Więzień

Na początku przystąpiliśmy do kalibracji czujnika przy pomocy prostego programu:

:- consult('plnxt.pl').
 
:-	nxt_open,
	nxt_light_LED(activate), % włącz oko
	repeat,
	nxt_light(Light,force),
	write(Light),
	nl,
	fail.

Czujnik rozróżniał biały kolor na planszy od czarnego, jednak na czerwony reagował tak samo jak w przypadku białego, być może jasność w pokoju była duża (stanowisko koło okna). Nie mieliśmy pod ręką niczego, co mogłoby stanowić klucz dla robota, dlatego zrealizowaliśmy jedynie algorytm krążenia po więzieniu.

:- consult('plnxt.pl').
 
% uruchamia algorytm
start :-
	nxt_open,
	nxt_play_tone(1000,200), % daj znać, że działasz
	nxt_light_LED(activate), % włącz oko
	trigger_create(_,check_light,[isawsomething]),
	nxt_go(200). 
 
% patrzy pod koła
check_light :-
	nxt_light(V,force),
	V < 45.
 
isawsomething :-
	nxt_stop,
	nxt_go_cm(-200,10), % wycofaj
    Angle is 30 + random(160),
	nxt_rotate(300,Angle), % obróc o losowy kąt
	trigger_create(_,check_light,[isawsomething]), 
	nxt_go(200). % jedź dalej
 
% zatrzymuje robota
stop :-
	nxt_play_tone(1000,200),
	trigger_killall,
	nxt_stop,
	nxt_close.

YouTube: Prison Break

Algorytm numer 2 - Sprzątacz

Na to zadanie poświęciliśmy najwięcej czasu, jednak efekty są odwrotnie proporcjonalne do poświęconego czasu.

Chcieliśmy zaimplementować wariant bardzo prosty tj. robot obraca się i jeśli trafi na śmiecia zaczyna go sprzątać - jedzie 40cm do przodu przesuwając obiekt, następnie się cofa 40cm i ponownie sprawdza teren obracając się, jeśli zastanie porządek w swoim obszarze, to zatrzymuje się.

Na początku przystąpiliśmy do kalibracji czujnika przy pomocy prostego programu:

:- consult('plnxt.pl').
 
:-
	nxt_open,
	nxt_rotate(150,900), % obracaj
	repeat,
	nxt_ultrasonic(Distance,force),
	write(Distance),
	nl,
	fail.

Mieliśmy trochę problemów z ustaleniem wartości, bo nasze stanowisko było za małe na testy i nie mieliśmy odpowiednich rekwizytów do testowania. Niestety piłki dostarczone z robotem były dość kiepsko wykrywane.

Powstał poniższy program.

:- consult('.plnxt.pl').
 
% uruchamia algorytm
start :-
	nxt_open,
	nxt_play_tone(1000,200), % daj znać, że działasz
	xsearch.
 
% sprawdza odległość od potencjalnej przeszkody
check_distance :-
	nxt_ultrasonic(Distance,force),
	Distance < 20.
 
% sprawdź, czy jest porządek
xsearch :-
	nxt_rotate(150,800), % obracaj
	trigger_create(_,check_distance,[xdestroy]).
 
% sprzątaj
xdestroy :-
	nxt_stop,
	nxt_play_tone(200,500), % ogłoś rozpoczęcie sprzątania
	nxt_go_cm(300,15), % przesuń śmiecia
	nxt_go_cm(-300,15), % wróc się
	xsearch.      % skontroluj efekt końcowy
 
% zatrzymuje robota
stop :-
	nxt_play_tone(1000,200),
	trigger_killall,
	nxt_stop,
	nxt_close.

Niestety powyższy kod nie działa. Robot reaguje na śmieci, jednak nie chce się cofać - jedzie cały czas do przodu, więcej niż ma zadane.

Stwierdziliśmy, że należy poczekać aż robot się zatrzyma i dopiero go cofać. Znaleźliśmy do tego celu odpowiedni predykat nxt_is_stopped/0 i w rezultacie powstał poniższy program.

:- consult('plnxt.pl').
 
% uruchamia algorytm
start :-
	nxt_open,
	nxt_play_tone(1000,200), % daj znać, że działasz
	xsearch.
 
% sprawdza odległość od potencjalnej przeszkody
check_distance :-
	nxt_ultrasonic(Distance,force),
	Distance < 20.
 
% sprawdź, czy jest porządek
xsearch :-
	nxt_rotate(150,800), % obracaj
	trigger_create(_,check_distance,[xdestroy]).
 
% sprzątaj
xdestroy :-
	nxt_stop,
	nxt_play_tone(200,500), % ogłoś rozpoczęcie sprzątania
	nxt_go_cm(300,15), % przesuń śmiecia
	trigger_create(_,nxt_is_stopped,[xdestroy_back]).
 
xdestroy_back :-
	nxt_go_cm(-300,15), % wróc się
	trigger_create(_,nxt_is_stopped,[xsearch]). % skontroluj efekt końcowy
 
% zatrzymuje robota
stop :-
	nxt_play_tone(1000,200),
	trigger_killall,
	nxt_stop,
	nxt_close.

Z bliżej nieokreślonych przyczyn ten program w ogóle nie chciał działać. Otrzymany błąd:

?- start.
ERROR: source_sink `/dev/rfcomm8' does not exist (Software caused connection abort)
  Exception: (11) open('/dev/rfcomm8', write, _L190, [buffer(false)]) ? abort
  % Execution Aborted

Wobec tego zadaliśmy testowy cel (po wcześniejszym załadowaniu plnxt oraz zrobieniu nxt_open):

nxt_go_cm(300,15),repeat,nxt_is_stopped,nxt_go_cm(-300,15),repeat,nxt_is_stopped,write('YAY'), nl.

Który działał stochastycznie, raz robot w ogóle się nie ruszał, czasem jechał do przodu, a jeszcze rzadziej nawet się wracał… Powyższy przykład był powtarzany kilka razy. Za każdym razem interpreter prologu był resetowany, a robot wyłączany i włączany (have you tried to turn it off and on again?)…

Zredukowaliśmy nasz cel do tej postaci:

?- nxt_go_cm(300,150),nxt_is_stopped.
ERROR: Arithmetic: `angle/1' is not a function
^ Exception: (20) _L3685 is angle(3086)//256 ? 

Za każdym razem otrzymywaliśmy powyższy błąd.

Algorytm numer 3 - Śledzenie linii

Ze względu na brak czasu nie udało nam się przetestować programu. Opis działania:

 1. Jedź i szukaj czarnej linii.
 2. Po natrafieniu na kolor czarny, pilnuj żeby nie zjechać z niej.
 3. Jeśli robot zjechał, obracaj się tak, aby znaleźć linię.
 4. Po natrafieniu na kolor czarny przerwij obrót i jedź prosto.
:- consult('plnxt.pl').
 
% uruchamia algorytm
start :-
	nxt_open,
	nxt_play_tone(1000,200), % daj znać, że działasz
	nxt_light_LED(activate), % włącz oko
	trigger_create(_,check_light,[isawsomething]),
	nxt_go(200).
 
% patrzy pod koła - reaguje na czarny
check_light :-
	nxt_light(V,force),
	V < 45.
 
% robot natrafił na czarną linię
isawsomething :-
	trigger_create(_,check_light2,[rotate]).
 
% patrzy pod koła - reaguje na biały
check_light2 :-
	nxt_light(V,force),
	V > 45.
 
% szuka czarnej linii
rotate :-
	nxt_rotate(300,90), % obracaj robota
	trigger_create(_,check_light,[isawsomething2]). % aż trafi na czarną linie
 
% jedzie prosto
isawsomething2 :-
	nxt_stop, % zatrzymaj obrót
	trigger_create(_,check_light2,[rotate]), % pilnuj żeby być na czarnym
	nxt_go(200). % jedź
 
% zatrzymuje robota
stop :-
	nxt_play_tone(1000,200),
	trigger_killall,
	nxt_stop,
	nxt_close.

Uwagi do laboratorium

 • Najwięcej czasu marnowane jest na wyłączenie prologa, włączenie go, wyłączenie robota i włączenie go, a na końcu uruchomienie programu.
 • Przydałby się jakiś program do szybkiej kalibracji robota, tj. pokazujący wartości ze wszystkich czujników.
 • Brakuje także możliwości podglądnięcia, jakie operacje aktualnie wykonuje lub będzie wykonywał robot.

pl/dydaktyka/piw/2009/sprawozdania/piw20090429-17c.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0