Alogrytm: Śledzenie lini

Robot umieszczony na planszy testowej dojeżdża do grubej czarnej linii. Od tego momentu jedzie wzdłuż tej linii. Jeżeli wykryje brak linii, zatrzymuje się i obraca się w losowym kierunku. Tak długo się obraca, aż znajdzie czarną linię. Przerywa wtedy szukanie linii i zaczyna wzdłuż niej jechać.

Problem występuje głównie w przypadku szukania linii. Skoro jest to losowe szukanie, może obracać się w złą stronę i w konsekwencji oddalać się od niej. Wtedy, co raz nam się zdarzyło, obrócił się o 180% i zaczął jechać wzdłuż czarnej linii w przeciwnym kierunku.

Robot zatrzymuje się po wykryciu sygnału na czujniku dotyku.

:- consult('plnxt.pl').
 
start :-
  nxt_open,
  thread_create(first_run,_,[detached(true)]).
 
first_run :-
  % dodac TID
  nxt_light_LED(activate),
  trigger_create(_,white_check,search_for_line),
%  trigger_create(_,black_check,line_found),
  trigger_create(_,press,stop),
  go_on_buddy.
 
go_on_buddy :-
  nxt_play_tone(1500,500),
  nxt_go(150),
  sleep(1).
 
press :-
  nxt_touch(Value,force),
  Value > 0.
 
white_check :-
  nxt_light(Value,force),
  Value > 45.
 
black_check :-
  nxt_light(Value,force),
  Value < 45.
 
search_for_line :-
  nxt_stop,
  nxt_play_tone(1000,1000),
  trigger_create(_,black_check,line_found),
   nxt_rotate(150,-15),
  nxt_rotate(150,30).
 
line_found :-
  % trigger_kill(TID),
  nxt_stop,
  nxt_play_tone(1500,1000),
  % dodac TID
  trigger_create(_,white_check,search_for_line),
  go_on_buddy.
 
stop :-
  trigger_killall,
  nxt_stop,
  nxt_close.
 
 
start.

Alogrytm: Sprzątacz

Robot ustawiony jest na środku obszaru, który ma posprzątać. Powoli obraca się w jednym kierunku i jednocześnie sprawdza czujnikiem odległości, czy nie ma przeszkód przed nim. Jeżeli taką wykryje zaczyna jechać w jej kierunku 40cm wypychając ją poza ustalony obszar i wraca.

Robot zatrzymuje się po wykryciu sygnału na czujniku dotyku.

:- consult('plnxt.pl').
 
start:-
  nxt_open,
  go_on_buddy,
  trigger_create(_,pushed,[nxt_stop,nxt_close]).
 
go_on_buddy :-
  nxt_turn(200,720),
  % wpisujac 360 stopni robot obraca sie o 180  
    sleep(0.1), % Chwila przerwy, żeby jedno klaśnięcie nie zostało rozpoznane jako dwa.
  trigger_create(Checkdistance,check_distance,[nxt_stop, nxt_go_cm(600,8), nxt_go_cm(-600,8)]).
 
clean_buddy :-
  trigger_killall,
  nxt_stop,
  nxt_go_cm(600,8),
  sleep(0.1),
  nxt_play_tone(1500,1000),
  nxt_go_cm(-600,8),
  go_on_buddy.
 
% Sprawdzenie, czy sensor dotyku jest wciśnięty.
pushed :-
  nxt_touch(Value,force),
  Value=1.
 
check_distance :-
  nxt_ultrasonic(Distance,force),
  Distance < 40.

Używaliśmy dyrektywy nxt_play_tone aby rozpoznać który fragment kodu jest wykonywany.

pl/dydaktyka/piw/2009/sprawozdania/piw20090429-17a.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0