Skład zespołu:

 • Bartosz Beza
 • Wojciech Kucharski
 • Piotr Walat

1. Wstęp

 • Laboratorium miało na celu dalszą pracę z interfejsem programistycznym PLNXT oraz implementację wybranych algorytmów. Programy wykorzystywały mechanizmy wielowątkowości oraz tzw. 'trigerrów' (wyzwalaczy?).
 • Głównym zadaniem wykonywanym podczas laboratorium było zaimplementowanie algorytmu Sprzątacz opisanego w instrukcji do laboratorium.

2. Konstrukcja robota

 • Wykorzystanym robotem był robot Henio udostepniony w wariancie Quick start przez prowadzącego.
 • W trakcie przeprowadzanych testów dokonaliśmy kilku poprawek konstrukcji robota w tym w szczególności obniżenia sensora odległości.

W końcowej części laboratorium przeprowadziliśmy próby zainstalowania specjalnego „ramienia” służącego do przepychania przedmiotów, jednakże niestety z powodu braku czasu nie uruchomiliśmy robota w takiej postaci.

Modyfikacje

Wersja po przeróbkach

3. Opracowanie algorytmów

 • Naszym celem było napisanie programu sterującego w taki sposób robotem, aby ten „oczyszczał” teren o promieniu X wokół siebie z przedmiotów.
 • Implementacja algorytmu opierała się na poniższych krokach:
 1. rotacja robota o 360 stopni lub dopóki nie zostanie wykryta przeszkoda
 2. jeśli zostanie wykryta przeszkoda (trigger) robot porusza się X+d cm do przodu usuwając przeszkodę
 3. robot cofa się o X+d cm do tyłu wracając do poprzedniego położenia
 4. powrót to początku algorytmu (rotacja + detekcja)

sprzatacz.pl

:- consult('plnxt.pl').
 
start :-
  nxt_open,
  thread_create(rotate,_,[detached(true)]).
 
 
rotate :-
  nxt_rotate(150,360),
  trigger_create(_,obstacle,remove_obstacle).
obstacle :-
  nxt_ultrasonic(Value, force),
  Value < 15.
 
remove_obstacle :-
  nxt_stop,
  nxt_go_cm(200,15),
  nxt_rotate(300,180),
  nxt_go_cm(200,15),
  nxt_rotate(300,180),
  rotate.
 
stop :-
  trigger_killall,
  nxt_stop,
  nxt_close.

Za X przyjęto arbitralną wartość dostosowaną do warunków panujących na stole pod oknem (15).

4. Napotkane problemy

 • Niestety podczas cofania się robota napotkaliśmy problem. Wykonanie nxt_go_cm z ujemna wartoscia predkosci nie skutkowało zamierzonym rezultatem (program kończył działanie). Ze względu na presję czasu oraz wyczerpanie się teorii wyjaśniających problem zdecydowaliśmy się na zastosowanie nieco brzydkiego 'workaround'. Zamiast jazdy w tył dokonywany jest obrót o 180 st. jazda do przodu i ponowny obrót o 180 stopni. Dało to zadawalające rezultaty
 • Usuwanie niektórych przedmiotów o nieprzewidywalnej trajektorii ruchu (piłeczka) jest nieco problematyczne. Konieczne staje się zastosowanie specjalnego ramienia, lub bardziej złożonego zachowania - np. śledzenia obiektu. Robot dobrze radził sobie np. z pudełkami po kościach ram :-)

5. Co rozszerzyć w laboratorium?

 • Niestety brak czasu zmusza niekiedy do stosowania mało eleganckich rozwiązań i półśrodków
 • Więcej złożonych przykładów

5. Wnioski

 • Bardziej złożone problemy i algorytmy często wymagają przemyślnej konstrukcji robota, tak aby nie generować niepotrzebnych komplikacji.
 • nxt_go_cm(-200,15) sprawiało kłopoty… być może z naszej winy, aczkolwiek nie udało nam się rozwiązać tej kwestii
pl/dydaktyka/piw/2009/sprawozdania/piw20090429-08c.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0