Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych realizowanych przez: Świerkosz, Wróbel, Kowalski.

Realizacja zadań

Po przyjściu na stanowisko zastaliśmy zbudowanego robota. Przebudowaliśmy go trochę zmieniając układ sensorów, po czym przystąpiliśmy do realizacji właściwej części laboratorium.
200904222-17c-foto_01.jpg 20090422-17c-foto_2.jpg

Algorytm numer 1

Algorytm naiwny, robot pcha piłkę.

:- consult('../plnxt.pl').
 
% uruchamia algorytm
start :-
	nxt_open,
	nxt_light_LED(activate),
	trigger_create(_,check_light,[stop]),
	nxt_go(200).
 
% sprawdza jasność podłoża
check_light :-
	nxt_light(Value,force),
	Value < 40.
 
% zatrzymuje robota
stop :-
	trigger_killall,
	nxt_stop,
	nxt_close.

20090422-17c-foto_07.jpg 20090422-17c-foto_06.jpg
YouTube: Ball I

Algorytm numer 2

:- consult('../plnxt.pl').
 
% uruchamia algorytm
start :-
	nxt_open,
	nxt_play_tone(1000,1000),
	nxt_go(300),
	trigger_create(_,check_distance,[turn]).
 
% sprawdza odległość od potencjalnej przeszkody
check_distance :-
	nxt_ultrasonic(Distance,force),
	Distance < 20.
 
% nasłuchuje
check_sound :-
	nxt_sound(Value,force),
	Value > 70.
 
% wykonuje obrót i jedzie dalej
turn :-
	nxt_stop,
	trigger_create(BZZ,check_sound,[stop]),
	nxt_rotate(350, 90),
	nxt_go_sec(300, 2),
	nxt_rotate(350, -90),
	trigger_kill(BZZ),
	trigger_create(_,check_distance,[turn]),
	nxt_go(300).
 
% zatrzymuje robota
stop :-
	nxt_play_tone(1000,1000),
	trigger_killall,
	nxt_stop,
	nxt_close.

YouTube: Barrier I, YouTube: Barrier II

Algorytm numer 3

:- consult('../plnxt.pl').
 
% uruchamia algorytm
start :-
	nxt_open,
	trigger_create(_,check_sound,[run]),
	trigger_create(_,check_touch,[stop]),
	nxt_go(150).
 
% nasłuchuje
check_sound :-
	nxt_sound(Value,force),
	Value > 50.
 
% sprawdza czujnik dotyku
check_touch :-
	nxt_touch(Value,force),
	Value = 1.
 
% wykonuje obrót i jedzie dalej
run :-
	nxt_stop,
	Angle is 60 + random(60),
	nxt_rotate(400, Angle),
	nxt_go_sec(600, 2),
	trigger_create(_,check_sound,[run]),
	nxt_go(150).
 
% zatrzymuje robota
stop :-
	trigger_killall,
	nxt_stop,
	nxt_close.

YouTube: Panic I

pl/dydaktyka/piw/2009/sprawozdania/piw20090422-17c.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0