Laboratorium (proste algorytmy w PLNXT)

Na początku zajęć na naszym stanowisku podobnie jak ostatnio znaleźliśmy zamiast Gienka Franka i jak ostatnio przeprowadzaliśmy na nim nasze ćwiczenia. Robot był już złożony, dlatego całą naszą uwagę skupiliśmy na połączeniu Bluetooth oraz na algorytmach.

Rys. 1. Wygląd robota

Algorytm 1

Panikarz. Robot porusza się powoli do przodu. Po wykryciu sygnału dźwiękowego obraca się w miejscu i ucieka na odległość 20 cm.

:- consult('plnxt.pl').
 
start :-
  nxt_open,
  thread_create(go_on_buddy,_,[detached(true)]).
 
go_on_buddy :-
  nxt_go(100),
    sleep(1), % Chwila przerwy, żeby jedno klaśnięcie nie zostało rozpoznane jako dwa.
  trigger_create(_,clap,paranoid_a_bit_buddy).
 
paranoid_a_bit_buddy :-
  nxt_stop,
    nxt_rotate(720,560,force),
  nxt_go_cm(720,20,force),
  trigger_create(_,clap,go_on_buddy).
 
% Sprawdzenie, czy natężenie dźwięku przekracza progową wartość.
clap :-
  nxt_sound(Value,force),
  Value > 45.
 
stop :-
  trigger_killall,
  nxt_stop,
  nxt_close.

Spostrzeżenia, napotkane problemy, wnioski.

Naszym głównym problemem na zajęciach było połączenie Brixa z komputerem przez Bluetooth. Pomimo takich samych ustawień jak na poprzednich zajęciach nie udawało nam się nawiązać kontaktu. Czasami nawet udawało nam się połączyć z innymi robotami na sali, jednak nie z naszym. Po około godzinie udało nam się rozwiązać problem połączenia i mogliśmy się zająć analizą i tworzeniem algorytmów.

W algorytmie panikarz ważnym elementem było dobranie progu sygnału, tak aby robot nie reagował na szumy, ale też żeby sygnał nie musiał być bardzo głośny.

pl/dydaktyka/piw/2009/sprawozdania/piw20090422-12c.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0