To jest stara wersja strony!


Machine learning 2016

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie najistotniejszych wiadomości związanych z problemami i metodami uczenia maszynowego w wymiarze logicznym, geometrycznym i probabilistycznym.
Kurs opiera się na usystematyzowanym przeglądzie podstawowych metod i algorytmów z poszczególnych grup.

Podręczniki

Ramowy plan wykładu 2016

 1. Wstęp: organizacja zajęć, omówienie dziedziny, 2016-03-01
 2. Wprowadzenie do ML i DT, przykłady, problemy, pojęcia, Weka [DMW:1], 2016-03-08
 3. Modele w uczeniu maszynowym, zadania uczenia, klasyfikacja [FLA:1,2], 2016-03-15
 4. Zadania klasyfikacji: atrybuty, modele i ich użycie w Weka [DMW:2,3] i [FLA:3], 2016-03-22
 5. Kolokwium z lab,
 6. Uczenie pojęć i drzew decyzyjnych i reguł [FLA:4,5,6], [DMW:4],
 7. Praktyka realizacji wybranych algorytmów i ewaluacja ich pracy [DMW:5,6],
 8. Repetytorium: części 1-3 i części 4-6 – oba na podstawie slajdów z podręcznika P. Flacha
 9. Wybrane modele liniowe [FLA:7], [DMW:4] regresja liniowa, perceptron, SVM, kernele, części 7-8
 10. Wybrane modele odległościowe [FLA:8]: sąsiedztwo, kNN, K-means, dendogramy, części 7-8
 11. Wybrane modele probabilistyczne [FCA] 6, 7.8
 12. Narzędzia do ML
 13. Przegląd i podsumowanie

Slajdy z wykładów:

Ramowy plan laboratorium

Adres serwera: charon.kis.agh.edu.pl

 1. Laboratorium 1 - Wprowadzenie do Octave ()
 2. Laboratorium 2 - Uczenie pojęć ()
 3. Laboratorium 3 - Drzewa decyzyjne
 4. Laboratorium 4 - Reguły asocjacyjne
 5. Kolokwium z lab 1-4 - wykład
 6. Laboratorium 5 - Regresja Liniowa
 7. Laboratorium 6 - Regresja Logistyczna
 8. Laboratorium 7 - Sztuczne sieci neuronowe
 9. Laboratorium 8 - Sztuczne sieci neuronowe
 10. Laboratorium 9 - Bias/Variance
 11. Kolokwium z lab 5-9
 12. Laboratorium 10 - Support Vector Machines
 13. Laboratorium 11 - Klasteryzacja
 14. Laboratorium 12 - Systemy rekomendacyjne i detekcja anomalii
 15. Laboratorium 13 - Sieci Bayesowskie - wprowadzenie
 16. Laboratorium 14 - Sieci Bayesowskie
 17. Kolokwium z lab 10-14

Egzamin

 • I Termin: TBA
 • II Termin: TBA
 • III Termin: TBA

sala : TBA

pl/dydaktyka/ml/start.1456837241.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:54 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0