Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:ml:start [2017/07/17 10:08]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
pl:dydaktyka:ml:start [2019/06/27 15:50]
Linia 1: Linia 1:
-====== Machine learning 2017 ====== 
-===== Cele kursu ===== 
-Celem kursu jest przekazanie najistotniejszych wiadomości związanych z problemami i metodami uczenia maszynowego w wymiarze logicznym, geometrycznym i probabilistycznym.\\ 
-Kurs opiera się na usystematyzowanym przeglądzie podstawowych metod i algorytmów z poszczególnych grup. 
-W ramach wykładu i laboratorium staramy się również przedstawić szerszy kontekst eksploracji danych (ang. //​data-mining//​) z związanych z tymi zaganieniami narzędzi. 
- 
-===== Podręczniki ===== 
-  * [FLA] [[http://​www.cs.bris.ac.uk/​~flach|Peter Flach]] //​[[http://​www.cs.bris.ac.uk/​~flach/​mlbook/​|Machine Learning. The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data]]//, Cambridge University Press, 2012. 
-  * [DMW] [[http://​www.cs.waikato.ac.nz/​~ihw|Ian Witten]], [[http://​www.cs.waikato.ac.nz/​~eibe|Eibe Frank]], [[http://​www.linkedin.com/​in/​mahall|Mark Hall]], //​[[http://​www.cs.waikato.ac.nz/​ml/​weka/​book.html|Data Mining: 
-Practical Machine Learning Tools and Techniques]]//,​ 3rd edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2011 
- 
-Uzupełniająco:​ 
-  * [TML] [[http://​www.cs.cmu.edu/​~tom/​|T. Mitchell]], //​[[http://​www.cs.cmu.edu/​~tom/​mlbook.html|Machine Learning]]//,​ McGraw Hill, 1997. 
-  * [CMB] [[http://​research.microsoft.com/​en-us/​um/​people/​cmbishop/​|Christopher M. Bishop]] //​[[http://​research.microsoft.com/​en-us/​um/​people/​cmbishop/​prml/​|Pattern Recognition and Machine Learning]]//,​ Springer, 2007. 
-  * [CIH] [[http://​www.ise.pw.edu.pl/​~cichosz|Paweł Cichosz]], //​[[http://​www.ise.pw.edu.pl/​~cichosz/​SU/​|Systemy uczące się]]//, WNT, 2000. 
-  * [KDA] [[http://​www.cioslab.vcu.edu/​index.html|Krzysztof Cios]] et al. //​[[http://​www.springer.com/​computer/​database+management+%26+information+retrieval/​book/​978-0-387-33333-5|Data Mining A Knowledge Discovery Approach]]//,​ Springer, 2007 [[http://​www.cioslab.vcu.edu/​Publications/​DMBook/​DMBook_Materials.htm|slajdy]] 
-  * [RSI] [[http://​www.recommenderbook.net/​|Recommender Systems - An Introduction]],​ [[http://​www.recommenderbook.net/​teaching-material/​tutorial-slides|tutorial]] 
-  * [IIR] [[http://​nlp.stanford.edu/​IR-book/​html/​htmledition/​irbook.html|Introduction to Information Retrieval]],​ [[http://​www.dcs.bbk.ac.uk/​~dell/​teaching/​ir/​|slajdy do kursu]] 
-  * [FCA] [[http://​www.cs.ubc.ca/​~poole/​|D. Poole]], [[http://​www.cs.ubc.ca/​~mack|A. Mackworth]],​ //​[[http://​artint.info|Artificial Intelligence:​ Foundations of Computational Agents]]//, Cambridge University Press, 2010, **[[http://​artint.info/​html/​ArtInt.html|ONLINE]]** 
- 
-Inspiracje do ćwiczeń i poszerzania wiedzy: 
-  * Coursera: [[https://​www.coursera.org/​specializations/​machine-learning|Machine learning specialization]] 
-  * Coursera: [[http://​www.cs.stanford.edu/​people/​ang/​|Andrew Ng]] [[https://​www.coursera.org/​course/​ml|Coursera:​ Machine Learning]] 
-  * Coursera: [[https://​www.coursera.org/​specializations/​jhu-data-science|Data Science specialization]] 
-  * [ZMV] [[http://​www.cs.ccsu.edu/​~markov/​|Zdravko Markov]], //​[[http://​www.cs.ccsu.edu/​~markov/​ccsu_courses/​MachineLearning.html|CS570 - Topics in AI: Machine Learning]]//,​ oraz //​[[http://​www.cs.ccsu.edu/​~markov/​ccsu_courses/​mlprograms/​|Machine Learning Programs and Laboratory Experiments in Prolog]]//, 2003. 
-  * [[http://​www.cs.waikato.ac.nz/​~ihw|Ian Witten]], Data Mining with Weka: [[http://​wekamooc.blogspot.com/​]] [[https://​weka.waikato.ac.nz/​explorer]] 
- 
-Varia: 
-  * [[http://​www.cs.waikato.ac.nz/​ml/​weka/​|WEKA]] 
-  * [[https://​archive.ics.uci.edu/​ml/​|UCI ML repo]] 
-  * [[http://​www.cs.ccsu.edu/​~markov/​|Zdravko Markov]] and Daniel T. Larose [[http://​www.dataminingconsultant.com/​DMW.htm|Data Mining the Web: Uncovering Patterns in Web Content, Structure, and Usage]] 
-  * [[https://​www.lenwood.cc/​2014/​05/​13/​12-free-data-mining-books/​|14 Free (as in beer) Data Mining Books]] 
- 
-===== Ramowy plan wykładu 2017 ===== 
-  - Wstęp: organizacja zajęć, omówienie dziedziny. Wprowadzenie do ML i DT: przykłady, problemy, pojęcia. Modele w uczeniu maszynowym, zadania uczenia [FLA:​0,​1] ​ 2017-02-28 
-  - Atrybuty i modele, wejście i wyjście w procesie DM [DMW:2,3], 2017-03-07 
-  - Klasyfikacja i jej ewaluacja [FLA:2] (oraz [[https://​www.coursera.org/​learn/​ml-classification|week 6]]) 2017-03-14 
-  - Regresja 2017-03-21 
-  - Uczenie pojęć, drzew decyzyjnych i reguł [FLA:​4,​5,​6],​ [DMW:4] 2017-04-28 
-  - Kolokwium z lab 2017-04-04 
-  - Uczenie pojęć, drzew decyzyjnych i reguł [FLA:​4,​5,​6],​ [DMW:4] 2017-04-11 
-  - Wybrane modele liniowe [FLA:7], [DMW:4] regresja liniowa, perceptron ​ [[mlrep3|części 7-8]] 2017-04-25 
-  - Wybrane modele liniowe [FLA:7], SVM, kernele, [[mlrep3|części 7-8]] 2017-05-09 
-  - Wybrane modele odległościowe [FLA:8]: sąsiedztwo,​ kNN, K-means, dendogramy, [[mlrep3|części 7-8]] 2017-05-16 
-  - Kolokwium + Repetytorium:​ [[mlrep1|części 1-3]] i [[mlrep2|części 4-6]] [[mlrep3|części 7-8]] -- na podstawie [[http://​www.cs.bris.ac.uk/​~flach/​mlbook/​materials/​mlbook-beamer.pdf|slajdów z podręcznika P. Flacha]] 
-  - Wybrane modele probabilistyczne 
-  - Uczenie zestawów klasyfikatorów (ang. //​ensambles//​) 
-  - Uczenie przyrostowe,​ uczenie ze strumieni danych 
-  - Systemy rekomendujące:​ [[http://​www.recommenderbook.net/​|Recommender Systems - An Introduction]],​ [[http://​www.recommenderbook.net/​teaching-material/​tutorial-slides|tutorial]] 
-  - ML a IR: [[http://​nlp.stanford.edu/​IR-book/​html/​htmledition/​irbook.html|Introduction to Information Retrieval]],​ [[http://​www.dcs.bbk.ac.uk/​~dell/​teaching/​ir/​|slajdy do kursu]] 
-  - Przegląd i podsumowanie 
- 
-Slajdy z wykładów: 
-  * [[http://​www.cs.bris.ac.uk/​~flach/​mlbook/​materials/​mlbook-beamer.pdf|FLA]] 
-  * [[http://​www.cs.waikato.ac.nz/​ml/​weka/​Slides3rdEd_Ch1-5.zip|DMW]] [[http://​www.cs.waikato.ac.nz/​ml/​weka/​Slides3rdEd_Ch6-6.zip|DMW]] 
-===== Ramowy plan laboratorium ===== 
-Adres serwera: charon.kis.agh.edu.pl 
- 
-  - [[.:​lab1|Laboratorium 1]] - Wprowadzenie do Octave () 
-  - [[.:​lab2|Laboratorium 2]] - Uczenie pojęć () 
-  - [[.:​2014lab3|Laboratorium 3]] - Drzewa decyzyjne ​ 
-  - [[.:​2014lab4|Laboratorium 4]] - Reguły asocjacyjne ​ 
-  - **Kolokwium z lab 1-4** - wykład ​ 
-  - [[.:​lab4|Laboratorium 5]] - Regresja Liniowa ​ 
-  - [[.:​lab5|Laboratorium 6]] - Regresja Logistyczna ​ 
-  - [[.:​lab6|Laboratorium 7]] - Sztuczne sieci neuronowe ​ 
-  - [[.:​2016lab6|Laboratorium 8]] - Transfer Learning 
-  - [[.:​lab8|Laboratorium 9]] - Bias/​Variance ​ 
-  - **Kolokwium z lab 5-9**  
-  - [[.:​lab9|Laboratorium 10]] - Support Vector Machines ​ 
-  - [[.:​lab10|Laboratorium 11]] - Klasteryzacja ​ 
-  - [[.:​lab11|Laboratorium 12]] - Systemy rekomendacyjne i detekcja anomalii ​ 
-  - [[.:​lab12|Laboratorium 13]] - Sieci Bayesowskie - wprowadzenie ​ 
-  - [[.:​lab13|Laboratorium 14]] - Sieci Bayesowskie  ​ 
-  - **Kolokwium z lab 10-14** ​ 
- 
-===== Egzamin ===== 
-  * I Termin: TBA 
-  * II Termin: TBA 
-  * III Termin: TBA 
-sala : TBA 
  
pl/dydaktyka/ml/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0