Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:ml:start2015 [2015/03/03 12:31]
gjn utworzono
pl:dydaktyka:ml:start2015 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 35: Linia 35:
   - Wprowadzenie do ML i DT, przykłady, problemy, pojęcia, Weka [DMW:1], 2015-03-10   - Wprowadzenie do ML i DT, przykłady, problemy, pojęcia, Weka [DMW:1], 2015-03-10
   - Modele w uczeniu maszynowym, zadania uczenia, klasyfikacja [FLA:1,2], 2015-03-17   - Modele w uczeniu maszynowym, zadania uczenia, klasyfikacja [FLA:1,2], 2015-03-17
-  - Zadania klasyfikacji:​ atrybuty, modele i ich użycie w Weka [DMW:2,3] i [FLA:3], 2015-03-24 +  - Zadania klasyfikacji:​ atrybuty, modele i ich użycie w Weka [DMW:2,3] i [FLA:3], 2015-03-31
-  - Uczenie pojęć i drzew decyzyjnych [FLA:4,5], [DMW:4], 2015-03-31, [[http://​www.aispace.org/​dTree/​index.shtml|AIS:​Decision Trees]]+
   - Kolokwium z lab, 2015-04-14 ​   - Kolokwium z lab, 2015-04-14 ​
-  - Uczenie reguł ​decyzyjnych ​[FLA:6], [DMW:4]+  - Uczenie ​pojęć i drzew decyzyjnych i reguł [FLA:4,5,6], [DMW:4], 2015-04-21 
 +  - Praktyka realizacji wybranych algorytmów i ewaluacja ich pracy [DMW:5,6], 2015-04-28
   - Repetytorium:​ [[mlrep1|części 1-3]] i [[mlrep2|części 4-6]] -- oba na podstawie [[http://​www.cs.bris.ac.uk/​~flach/​mlbook/​materials/​mlbook-beamer.pdf|slajdów z podręcznika P. Flacha]]   - Repetytorium:​ [[mlrep1|części 1-3]] i [[mlrep2|części 4-6]] -- oba na podstawie [[http://​www.cs.bris.ac.uk/​~flach/​mlbook/​materials/​mlbook-beamer.pdf|slajdów z podręcznika P. Flacha]]
   - Wybrane modele liniowe [FLA:7], [DMW:4] regresja liniowa, perceptron, SVM, kernele, [[mlrep3|części 7-8]]   - Wybrane modele liniowe [FLA:7], [DMW:4] regresja liniowa, perceptron, SVM, kernele, [[mlrep3|części 7-8]]
Linia 48: Linia 48:
   - Przegląd i podsumowanie   - Przegląd i podsumowanie
  
 +Slajdy z wykładów:​ 
 +  * [[http://​www.cs.bris.ac.uk/​~flach/​mlbook/​materials/​mlbook-beamer.pdf|FLA]] 
 +  * [[http://​www.cs.waikato.ac.nz/​ml/​weka/​Slides3rdEd_Ch1-5.zip|DMW]] [[http://​www.cs.waikato.ac.nz/​ml/​weka/​Slides3rdEd_Ch6-6.zip|DMW]]
 ===== Ramowy plan laboratorium ===== ===== Ramowy plan laboratorium =====
 Adres serwera: charon.kis.agh.edu.pl Adres serwera: charon.kis.agh.edu.pl
Linia 56: Linia 58:
   - [[.:​2014lab3|Laboratorium 3]] - Drzewa decyzyjne (2014-03-19)   - [[.:​2014lab3|Laboratorium 3]] - Drzewa decyzyjne (2014-03-19)
   - [[.:​2014lab4|Laboratorium 4]] - Reguły asocjacyjne (2014-04-02)   - [[.:​2014lab4|Laboratorium 4]] - Reguły asocjacyjne (2014-04-02)
-  - **Kolokwium z lab 1-4**+  - **Kolokwium z lab 1-4** - wykład 14.04.2015
   - [[.:​lab4|Laboratorium 5]] - Regresja Liniowa (2014-04-09)   - [[.:​lab4|Laboratorium 5]] - Regresja Liniowa (2014-04-09)
   - [[.:​lab5|Laboratorium 6]] - Regresja Logistyczna (2014-04-16)   - [[.:​lab5|Laboratorium 6]] - Regresja Logistyczna (2014-04-16)
Linia 62: Linia 64:
   - [[.:​lab6|Laboratorium 8]] - Sztuczne sieci neuronowe (2014-04-30)   - [[.:​lab6|Laboratorium 8]] - Sztuczne sieci neuronowe (2014-04-30)
   - [[.:​lab8|Laboratorium 9]] - Bias/​Variance (2014-05-07)   - [[.:​lab8|Laboratorium 9]] - Bias/​Variance (2014-05-07)
-  - **Kolokwium z lab 5-9** - wykład 13.05.2014+  - **Kolokwium z lab 5-9** 
   - [[.:​lab9|Laboratorium 10]] - Support Vector Machines (2014-05-14)   - [[.:​lab9|Laboratorium 10]] - Support Vector Machines (2014-05-14)
   - [[.:​lab10|Laboratorium 11]] - Klasteryzacja (2014-05-21)   - [[.:​lab10|Laboratorium 11]] - Klasteryzacja (2014-05-21)
pl/dydaktyka/ml/start2015.1425382310.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:54 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0