Machine learning 2019

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie najistotniejszych wiadomości związanych z problemami i metodami uczenia maszynowego w wymiarze logicznym, geometrycznym i probabilistycznym.
Kurs opiera się na usystematyzowanym przeglądzie podstawowych metod i algorytmów z poszczególnych grup. W ramach wykładu i laboratorium staramy się również przedstawić szerszy kontekst eksploracji danych (ang. data-mining) z związanych z tymi zaganieniami narzędzi.

Podręczniki

Ramowy plan wykładu 2019

 1. [GJN] Wstęp: organizacja zajęć, omówienie dziedziny. Wprowadzenie do o ML i DT: przykłady, problemy, pojęcia. Modele w uczeniu maszynowym, zadania uczenia
 2. [GJN] Atrybuty i modele, wejście i wyjście w procesie DM
 3. [GJN] Wybrane modele odległościowe [FLA:8]: sąsiedztwo, kNN, K-means,
 4. [SBK] Regresja liniowa
 5. [SBK] Bias/Variance
 6. [SBK] Ridge regression
 7. [GJN/SBK] Klasyfikacja i jej ewaluacja
 8. [SBK] Regresja Logistyczna
 9. [SBK] SVM
 10. [SBK] Wybrane modele probabilistyczne
 11. [GJN] Uczenie pojęć, reguł
 12. [SBK] Drzewa decyzyjne
 13. [SBK] Uczenie zestawów klasyfikatorów (ang. ensambles)
 14. [SBK] Przegląd i podsumowanie

Ramowy plan wykładu 2018

 1. [06.03.2018] Wstęp: organizacja zajęć, omówienie dziedziny. Wprowadzenie do o ML i DT: przykłady, problemy, pojęcia. Modele w uczeniu maszynowym, zadania uczenia
 2. [13.03.2018] Atrybuty i modele, wejście i wyjście w procesie DM
 3. [20.03.2018] Regresja liniowa
 4. [27.03.2018] Ridge regression i Lasso
 5. [10.04.2018] Klasyfikacja i jej ewaluacja
 6. [17.04.2018] Regresja Logistyczna
 7. [24.04.2018] SVM
 8. [08.05.2018] Wybrane modele probabilistyczne
 9. [15.05.2018] Uczenie pojęć, reguł
 10. [22.05.2018] Drzewa decyzyjne
 11. [29.05.2018] Uczenie zestawów klasyfikatorów (ang. ensambles)
 12. [05.06.2018] Wybrane modele odległościowe [FLA:8]: sąsiedztwo, kNN, K-means,
 13. [12.06.2018] Wprowadzenie do Reinforcement learning
 14. [19.06.2018] Przegląd i podsumowanie

Slajdy z wykładów:

Ramowy plan laboratorium

Adres serwera: charon.kis.agh.edu.pl

 1. [06.03.2018] Laboratorium 1 - Wprowadzenie do środowiska pracy I
 2. [06.03.2018] Laboratorium 2 - Wprowadzenie do środowiska pracy II
 3. [12.06.2018] Laboratorium 3 - Klasteryzacja
 4. [13.03.2018] Laboratorium 4 - Regresja Liniowa I
 5. [20.03.2018] Laboratorium 5 - Regresja Liniowa II
 6. [27.03.2018] Laboratorium 6 - Ridge i Lasso
 7. [10.04.2018] Laboratorium 7 - Regresja logistyczna I
 8. [10.04.2018] Laboratorium 8 - Regresja logistyczna II
 9. [17.04.2018] Laboratorium 8 - Support Vector Machine I
 10. [24.04.2018] Laboratorium 9 - Support Vector Machine II
 11. [08.05.2018] Kolokwium I
 12. [15.05.2018] Laboratorium 10 - Modele probabilistyczne I
 13. [22.05.2018] Laboratorium 11 - Szeregi czasowe *
 14. [29.05.2018] Laboratorium 12 - Drzewa decyzyjne
 15. [05.06.2018] Laboratorium 13 - Reguły asocjacyjne *
 1. [19.06.2018] Kolokwium II

Egzamin

 • I Termin: TBA
 • II Termin: TBA
 • III Termin: TBA

sala : TBA

pl/dydaktyka/ml/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0