Laboratorium 10 - Klasteryzacja

Ćwiczenia bazujące na materiałach Andrew Ng.
Przed zajęciami przejrzyj wykłady XIII-XIV: Linear regression

Instrukcja w języku angielskim.

Ćwiczenia do pobrania: Klasteryzacja

Lista i opis plików

Pliki oznaczone znakiem wykrzyknika (:!:) należy wypełnić własnym kodem

 • ex7.m - Octave/Matlab script for the first exercise on K-means
 • ex7_pca.m - Octave/Matlab script for the second exercise on PCA
 • ex7data1.mat - Example Dataset for PCA
 • ex7data2.mat - Example Dataset for K-means
 • ex7faces.mat - Faces Dataset
 • bird_small.png - Example Image
 • displayData.m - Displays 2D data stored in a matrix
 • drawLine.m - Draws a line over an exsiting figure
 • plotDataPoints.m - Initialization for K-means centroids
 • plotProgresskMeans.m - Plots each step of K-means as it proceeds
 • runkMeans.m - Runs the K-means algorithm
 • :!: pca.m - Perform principal component analysis
 • :!: projectData.m - Projects a data set into a lower dimensional space
 • :!: recoverData.m - Recovers the original data from the projection
 • :!: findClosestCentroids.m - Find closest centroids (used in K-means)
 • :!: computeCentroids.m - Compute centroid means (used in K-means)
 • :!: kMeansInitCentroids.m - Initialization for K-means centroids

Uwagi

Sprawdzic skrypt check.m dla PCA

pl/dydaktyka/ml/lab10.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0