Laboratorium 8 -- Modele probabilistyczne I

Instrukcje do laboratorium

  1. Notebook do pobrania: probabilistic.ipynb
  2. W celu załadowania, wybierz 'File→Upload Notebook' w Google Colab. W przypadku lokalnej wersji, po prostu nawiguj w oknie przeglądarki do miejsca gdzie zapisany jest notebook.

Modelowanie sieci w Weka

Weka dostarcza narzędzie do modelowania sieci Bayesowskich i ich eksportu do formatu XMLBIF. Aby zacząć modelowanie należy:

  1. Pobrać WEKA
  2. Uruchomić:
    java -jar weka.jar
  3. Wybrać z menu opcji: `Tools→Bayes Net Editor` (Lub wcisnąć Ctr+N)
  4. Narysować sieć i zapisać ją jako XMLBIF.

Materiały

pl/dydaktyka/ml/2018lab6.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0