Laboratorium 1 - Wprowadzenie do Jupyter i Google Colab

Informacje ogólne

  1. Pracujemy w środowisku Google Colab
  2. Jeśli ktoś woli pracować lokalnie, możliwe jest uruchomienie na komputerach z laboratorium lokalnej wersji Jupyter Notebook:
    jupyter notebook
  3. Jeśli ktoś woli pracować na swoim komputerze, najlepiej zainstalować Anaconda z Python 3.6

Instrukcje do laboratorium

  1. Notebook do pobrania: introduction.ipynb
  2. W celu załadowania, wybierz 'File→Upload Notebook' w Google Colab. W przypadku lokalnej wersji, po prostu nawiguj w oknie przeglądarki do miejsca gdzie zapisany jest notebook.

Materiały

pl/dydaktyka/ml/2018lab1.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0