Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:mbn:zajecia [2013/10/23 16:03]
gjn
pl:dydaktyka:mbn:zajecia [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
-~~SLIDESHOW~~ 
  
 ===== Zajęcia ===== ===== Zajęcia =====
Linia 77: Linia 76:
  
 ==== - Cykl pracy badawczej ==== ==== - Cykl pracy badawczej ====
-:?: 2013-11-06 -> GJN +:?: 2013-11-19 -> GJN 
- +{{:​pl:​dydaktyka:mbn:hindexpres.pdf|}}
-4. Omówienie cyklu pracy badawczej  +
-  * Naukowiec a zespół naukowy.  +
-  * Co produkuje naukowiec i zespół naukowy?  +
-  * Publikacje, dokumentacja naukowa i inne produkty badań.  +
-  * Ocena jakości rezultatów badań.  +
-  * Finansowanie badań.  +
-  * DyskusjaStruktury naukowe i biznesowepodobieństwa i różnice.+
  
 5. Kategoryzacja badań naukowych, repozytoria cytowań, wykorzystanie,​ ocena jakości badań ​ 5. Kategoryzacja badań naukowych, repozytoria cytowań, wykorzystanie,​ ocena jakości badań ​
-  * Elementy kategoryzacji badań naukowych.  +  * Elementy kategoryzacji badań naukowych. ​ ​[[http://​www.nauka.gov.pl/​komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych-main/​]] 
-  * Kategoryzacja jednostek naukowych w Polsce, etc. +  * Kategoryzacja jednostek naukowych w Polsce, etc. [[https://​polon.nauka.gov.pl/​]]
   * Omówienie najważniejszych repozytoriów cytowań: Google Scholar, Scopus, SCI i Web of Knowledge. ​   * Omówienie najważniejszych repozytoriów cytowań: Google Scholar, Scopus, SCI i Web of Knowledge. ​
   * Indeksy cytowań i ich rola.    * Indeksy cytowań i ich rola. 
Linia 104: Linia 96:
   * Ważniejsze formaty danych.   * Ważniejsze formaty danych.
  
-Konferencje,​ udział+7. Konferencje,​ udział
   * szukanie   * szukanie
   * CfP   * CfP
Linia 116: Linia 108:
   * punkatcja   * punkatcja
  
-Konferencje,​ organizacja+8. Konferencje,​ organizacja
   * udział w PC i OC   * udział w PC i OC
   * recenzje   * recenzje
   * easychair   * easychair
   * czemu gjn nie jest w grecji   * czemu gjn nie jest w grecji
 +
 +4. Omówienie cyklu pracy badawczej ​
 +  * Naukowiec a zespół naukowy. ​
 +  * Co produkuje naukowiec i zespół naukowy? ​
 +  * Publikacje, dokumentacja naukowa i inne produkty badań. ​
 +  * Ocena jakości rezultatów badań. ​
 +  * Finansowanie badań. ​
 +  * Dyskusja: Struktury naukowe i biznesowe: podobieństwa i różnice.
 +
  
 ==== - Pisanie artykułów i innych dokumentów ==== ==== - Pisanie artykułów i innych dokumentów ====
 +prof. Gryboś 13.11.2013, 03.12.2013
 +
 7. Metodologia pisania artykułu naukowego ​ 7. Metodologia pisania artykułu naukowego ​
   * Rola artykułu naukowego. ​   * Rola artykułu naukowego. ​
Linia 144: Linia 147:
  
 ==== - Projekty i finansowanie ==== ==== - Projekty i finansowanie ====
 +
 9. Finansowanie badań naukowych 9. Finansowanie badań naukowych
   * Grant a projekt naukowy. ​   * Grant a projekt naukowy. ​
Linia 159: Linia 163:
   * Organizacja konsorcjum i typowa struktura projektu finansowanego przez Unię Europejską. ​   * Organizacja konsorcjum i typowa struktura projektu finansowanego przez Unię Europejską. ​
   * Terminologia angielska związana z programami unijnymi.   * Terminologia angielska związana z programami unijnymi.
 +
 +G. J. Nalepa, 11.12.2013 (NCN)
 +  * [[http://​ncn.gov.pl/​|NCN]]
 +  * [[http://​ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​panele-ncn|Panele]]
 +  * [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​preludium-16-09-2013|PRELUDIUM 6]]
 +
 +G. J. Nalepa, 18.12.2013 (NCBR, proj. EU)
 +  * [[http://​cordis.europa.eu/​fp7/​home_en.html|FP7]]
 +  * [[http://​ec.europa.eu/​programmes/​horizon2020/​|HORIZON2020]]
 +  * [[http://​www.ncbir.pl/​|NCBR]]
 +
  
 ==== - Efektywność badań ​ ==== ==== - Efektywność badań ​ ====
pl/dydaktyka/mbn/zajecia.1382537019.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0