Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:mbn:start [2017/11/15 18:01]
ligeza [1 Powitanie]
pl:dydaktyka:mbn:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
- 
  
 ====== SD: Metody i techniki prowadzenia badań naukowych ====== ====== SD: Metody i techniki prowadzenia badań naukowych ======
  
- --- //​[[gjn@agh.edu.pl|Grzegorz J. Nalepa]] 2015/10/21 12:49// +Główny prowadzący: ​Grzegorz J. Nalepa
- --- //​[[ligeza@agh.edu.pl|Antoni Ligęza]] 2017/​11/​15//​+
  
 +Zaproszeni prowadzący (w zależności od edycji)
 +  * Marek Miśkowicz 2018
 +  * Antoni Ligęza 2013-2017
 +  * Paweł Gryboś 2013-2015
  
-===== Edycja ​2017 =====+===== Edycja ​2018 =====  
 + 
 +==== 1. Wprowadzenie do przedmiotu ​ ====  
 +Termin: 10.10.2018: gjn
  
-**1. Wprowadzenie do przedmiotu** [ali+gjn; 11.10.2017] 
    * Cele i sposoby realizacji;    * Cele i sposoby realizacji;
 +   * Sylabus AGH; [[https://​sylabus.agh.edu.pl/​2017-2018/​pl/​magnesite/​study_plans/​stacjonarne-informatyka--3/​module/​eit-3-101-s-metody-i-techniki-prowadzenia-badan-naukowych|MiTBN w Syllabus AGH]]
    * Plan zajęć i sprawy organizacyjne;​    * Plan zajęć i sprawy organizacyjne;​
-   * Warunki zaliczenia: ​Mapa pojęć ​+ Projekt NCN;+   * Warunki zaliczenia: ​Prezentacja własna ​+ Projekt NCN;
    * Autoprezentacja uczestników.    * Autoprezentacja uczestników.
-**2. Studia doktoranckie jako III stopień kształcenia. Studia a doktorat. Praca naukowa.** [ali; 18.11.2017]+ 
 +==== 2. Studia doktoranckie jako III stopień kształcenia. Studia a doktorat. Praca naukowa. ​ ====  
 +Termin: 17.10.2018: gjn 
   *  Koncepcja SD, motywacja, organizacja;​   *  Koncepcja SD, motywacja, organizacja;​
   *  Uwarunkowania prawne; wybrane akty prawne;   *  Uwarunkowania prawne; wybrane akty prawne;
   *  Doktorat: koncepcja, wymagania, realizacja.   *  Doktorat: koncepcja, wymagania, realizacja.
-  *  Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), Polska Rama Kwalifikacji (PRK); 
   *  Rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, przykłady zadań;   *  Rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, przykłady zadań;
   *  Mapa pojęć: zadanie do przygotowania.   *  Mapa pojęć: zadanie do przygotowania.
-**3. Przewód doktorski i warsztat naukowy** [ali; 8.11.2017] +  * Przewód doktorski: uwarunkowania prawne, etapy, realizacja.
-   * Przewód doktorski: uwarunkowania prawne, etapy, realizacja.+
   *  Warsztat naukowy i jego komponenty.   *  Warsztat naukowy i jego komponenty.
   *  Rola opiekuna i zespołu.   *  Rola opiekuna i zespołu.
   *  Dokumentowanie i ewaluacja pracy naukowej. Bibliometria.   *  Dokumentowanie i ewaluacja pracy naukowej. Bibliometria.
   *  Wybrane zasoby internetowe:​ repozytoria,​ bazy danych, konferencje.   *  Wybrane zasoby internetowe:​ repozytoria,​ bazy danych, konferencje.
-  *  Mapa pojęć: przykład realizacji. +  * Biblioteka Główna AGH: [[http://bg.agh.edu.pl/​pl/​node/​151|E-źródła]]
-**4Warsztat naukowy ​materiały pomocnicze** [ali;​15.11.2017]+
  
-5GJN [gjn; 22.11.2017]+==== 3Podstawy ochrony patentowej ====  
 +Termin: 24.10.2018: mms
  
-6. Warsztat naukowy ​kreatywne rozwiązywanie problemówMapa pojęć - prezentacje [ali; 29.11.2017]+1. Innowacje a wynalazki\\ 
 +2. Cele patentowania\\ 
 +3. Zdolność patentowa wynalazku\\ 
 +4. Ograniczenia ochrony patentowej\\ 
 +5. Przygotowanie zgłoszenia patentowego\\ 
 +6. Określenie zakresu ochrony: niezależne ​zależne zastrzeżenia patentowe\\ 
 +7Jednolitość wynalazków w zgłoszeniu patentowym\\ 
 +8Koszty patentowania w kraju i za granicą\\ 
 +9. Strategie patentowania w kraju i za granicą\\ 
 +10. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT (Patent Cooperation Treaty)\\ 
 +11. Warunkowe zgłoszenie patentowe w USA\\ 
 +12. Patentowalność algorytmów i programów komputerowych w Polsce, Europie i USA
  
-7GJN [gjn; 6.12.2017]+==== 4Elementy prawa autorskiego ====  
 +Termin: 07.11.2018: mms
  
-8Mapa pojęć - prezentacje i dyskusja[ali; 13.12.2017]+==== 5Projekty badawcze z badań podstawowych w NCN ====  
 +Termin: 14.11.2018: gjn
  
-9GJN [gjn; 20.12.2017+  * czym są badania podstawowe, regulacje prawne 
- +  * finansowanie badań w/przez [[http://​ncn.gov.pl/​|NCN]] 
 +  * [[http://ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​konkursy|Konkursy na projekty]]: typy i harmonogram 
 +  * [[http://​ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​panele-ncn|Panele NCN]] vel szuflandia 
 +  * konkursy [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​opus16|OPUS 16]] i [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​preludium16|PRELUDIUM 16]] 
 +  * omówienie specyfiki konkursu PRELUDIUM 
 +  * tworzenie wniosku projektowego w systemie [[https://​osf.opi.org.pl|OPI OSF]] 
 +  * zadanie/a domowe: 
 +    - założyć wniosek w OSF 
 +    - podłączyć redaktora pomocniczego 
 +    - środowisko grupowe do części merytorycznej (gdrive) 
 +    - szkielety dok. merytorycznych 
 +    - grupy/​zespoły projektowe 
 +    - temat projektu 
 +    - sprawdzić stronę COP AGH wrt inf. formalnych 
 +    - za 2 tyg. praca na laptopach
  
-----+==== 6. Ochrony własności intelektualnej ​ ====  
 +Termin: 21.11.2018: mms
  
-Materiały pomocnicze:+==== 7. Przygotowanie wniosku grantowego NCN - zagadnienia praktyczne ​ ====  
 +Termin28.11.2018: gjn
  
 +  * PRELUDIUM cd
 +  * układanie zakresu i planu prac w projekcie
 +  * koszty i budżet
 +  * narzędzia pomocnicze arkusz i edytor online
 +  * sprawdzenie poprawności/​kompletności wniosku w systemie
 +  * zadanie/a domowe
 +    * wypelniamy calosc czesci administracyjnej
 +    * sprawdzamy COP
 +    * zakladamy folder na google z dok. merytorycznymi - szablony
 +    * probujemy wstepnie pomyslec jak je wypelnic -> zeby miec pytania
 +    * //wymyslamy dobra koncepcje grantu//
 +    * raczej piszemy tylko krotki opis ;-)
 +    * spotykamy sie, moze byc na telekonf
 +
 +==== 8. Przygotowanie wniosku grantowego NCN - finalizacja ​ ==== 
 +Termin: 05.12.2018: gjn
 +
 +  * finalizacja omawiania wniosku PRELUDIUM
 +  * warsztat z narzędzi uzupełniających:​ LaTeX + [[https://​www.overleaf.com/​|Overleaf]]
 +  * narzędzia uzupełniające:​ vcs/git, gitlab, bitbucket
 +
 +==== 9. Publikacje, ocena, bibliometria,​ konferencje ==== 
 +Termin: 19.12.2018: gjn
 +
 +  * ocena publikacji i czasopism, bibliometria,​ IF, H-i, etc.
 +  * konferencje i warsztaty, wybór, workflow, easychair, publikacje, CEUR-WS
 +  * recenzowanie prac naukowych, konferencje,​ easychair, Elsevier, EVISE, EES
 +
 +==== 10. Schematy finansowania badań. ​ ==== 
 +Termin: 09.01.2019: gjn
 +  * H2020, omówienie programu, specyfika wybranych konkursów i schematów finansowania
 +  * nietypowe/​niszowe konkursy i agencje, AAL, CHIST-ERA, COST, etc
 +
 +==== 11. Prezentacje własnych propozycji badań ==== 
 +Termin: 16.01.2019: gjn
 +  * prezentacja preludiów
 +  * omówienie własnych artykułów i badań: tekst+prezentacja
 +
 +==== 12. Zaliczenie ==== 
 +Termin: 23.01.2019: gjn
  
 ---- ----
  
 +__**Materiały pomocnicze:​**__
  
 +{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​metody-ali-2017.pdf |Wykład 1 i 2 - slajdy}}
  
-==== - Wprowadzenie ====+{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​uczenie_maszynowe.pdf |Mapa pojęć: Uczenie maszynowe}}
  
-2015-10-21 -> GJN+{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​mapa_pojec-6.tar.gz |Mapa pojęć: 6 przykładów}}
  
-Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w metodologię i warsztat związany z  +[[http://​www.cs.put.poznan.pl/​jstefanowski/​gi/​wyklad-6-grafy.pdf|Mapa pojęć: Przykład - grafy]]
-  * prowadzeniem badań naukowych,  +
-  * uzyskiwaniem środków finansowania pracy naukowej,  +
-  * prezentacji wyników i rozwiązań +
-  * krytyczną weryfikacją badań,  +
-  * korzystania z repozytoriów artykułów naukowych i cytowań.+
  
-**Zadania domowe:** +{{ :pl:​dydaktyka:​mbn:​jak-czytac-pisac-prace-naukowa.pdf |Wskazówki:​ jak czytać i pisać pracę naukową}} 
-  LaTeX+ 
 +{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​abc-doktoranta.doc |ABC-doktoranta:​ materiał do samodzielnego uzupełniania...}} 
 + 
 + 
 +===== Edycja 2017 ===== 
 + 
 +{{page>​Zajecia2017}}
  
 ===== Edycja 2015 ===== ===== Edycja 2015 =====
Linia 71: Linia 149:
  
 {{page>​Zajecia2014}} {{page>​Zajecia2014}}
 +
pl/dydaktyka/mbn/start.1510765268.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0