Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:mbn:start [2017/11/24 12:26]
gjn [Edycja 2017]
pl:dydaktyka:mbn:start [2019/06/27 15:50]
Linia 1: Linia 1:
  
- 
-====== SD: Metody i techniki prowadzenia badań naukowych ====== 
- 
- --- //​[[gjn@agh.edu.pl|Grzegorz J. Nalepa]] 2015/10/21 12:49// 
- --- //​[[ligeza@agh.edu.pl|Antoni Ligęza]] 2017/​11/​15//​ 
- 
- 
- ===== Edycja 2017 =====  
- 
-**1. Wprowadzenie do przedmiotu** [ali+gjn; 11.10.2017] 
-   * Cele i sposoby realizacji; 
-   * Sylabus AGH; [[https://​sylabus.agh.edu.pl/​2017-2018/​pl/​magnesite/​study_plans/​stacjonarne-informatyka--3/​module/​eit-3-101-s-metody-i-techniki-prowadzenia-badan-naukowych|MiTBN w Syllabus AGH]] 
-   * Plan zajęć i sprawy organizacyjne;​ 
-   * Warunki zaliczenia: Mapa pojęć + Projekt NCN; 
-   * Autoprezentacja uczestników. 
-**2. Studia doktoranckie jako III stopień kształcenia. Studia a doktorat. Praca naukowa.** [ali; 18.10.2017] 
-  *  Koncepcja SD, motywacja, organizacja;​ 
-  *  Uwarunkowania prawne; wybrane akty prawne; 
-  *  Doktorat: koncepcja, wymagania, realizacja. 
-  *  Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), Polska Rama Kwalifikacji (PRK); 
-  *  Rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, przykłady zadań; 
-  *  Mapa pojęć: zadanie do przygotowania. 
-**3. Przewód doktorski i warsztat naukowy** [ali; 8.11.2017] 
-   * Przewód doktorski: uwarunkowania prawne, etapy, realizacja. 
-  *  Warsztat naukowy i jego komponenty. 
-  *  Rola opiekuna i zespołu. 
-  *  Dokumentowanie i ewaluacja pracy naukowej. Bibliometria. 
-  *  Wybrane zasoby internetowe:​ repozytoria,​ bazy danych, konferencje. 
-   * Biblioteka Główna AGH: [[http://​bg.agh.edu.pl/​pl/​node/​151|E-źródła]] 
-  *  Mapa pojęć: przykład realizacji. 
-**4. Warsztat naukowy - materiały pomocnicze** [E-Learning;​ ali;​15.11.2017] 
- 
-5. Projekty badawcze z badań podstawowych w NCN [gjn; 22.11.2017] 
-  * czym są badania podstawowe, regulacje prawne 
-  * finansowanie badań w/przez [[http://​ncn.gov.pl/​|NCN]] 
-  * [[http://​ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​konkursy|Konkursy na projekty]]: typy i harmonogram 
-  * [[http://​ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​panele-ncn|Panele NCN]] vel szuflandia 
-  * konkursy [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​opus14|OPUS 14]] i [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​preludium14|PRELUDIUM 14]] 
-  * omówienie specyfiki konkursu PRELUDIUM 
-  * tworzenie wniosku projektowego w systemie [[https://​osf.opi.org.pl|OPI OSF]] 
-  * zadanie/a domowe: 
-    - założyć wniosek w OSF 
-    - podłączyć redaktora pomocniczego 
-    - środowisko grupowe do części merytorycznej (gdrive) 
-    - szkielety dok. merytorycznych 
-    - grupy/​zespoły projektowe 
-    - temat projektu 
-    - sprawdzić stronę COP AGH wrt inf. formalnych 
-    - za 2 tyg. praca na laptopach 
-6. Warsztat naukowy i kreatywne rozwiązywanie problemów. Mapa pojęć - prezentacje [ali; 29.11.2017] 
- 
-7. GJN [gjn; 6.12.2017] 
-  * PRELUDIUM cd 
-  * układanie zakresu i planu prac w projekcie 
-  * koszty i budżet 
-  * narzędzia pomocnicze arkusz i edytor online 
-  * sprawdzenie poprawności/​kompletności wniosku w systemie 
-  * zadanie/a domowe 
- 
-8. Mapa pojęć - prezentacje i dyskusja. [ali; 13.12.2017] 
- 
-9. GJN [gjn; 20.12.2017] 
-  * finalizacja omawiania wniosku PRELUDIUM 
-  * ? warsztat z narzędzi uzupełniających:​ LaTeX + [[https://​www.overleaf.com/​|Overleaf]] 
- 
-10. 10, 17 i 24.01.2018 - w fazie planowania - wishlist 
-  * ocena publikacji i czasopism, bibliometria,​ IF, H-i, etc. 
-  * konferencje i warsztaty, wybór, workflow, easychair, publikacje, CEUR-WS 
-  * recenzowanie prac naukowych, konferencje,​ easychair, Elsevier, EVISE, EES 
-  * H2020, omówienie programu, specyfika wybranych konkursów i schematów finansowania 
-  * nietypowe/​niszowe konkursy i agencje, AAL, CHIST-ERA, COST, etc 
-  * narzędzia uzupełniające:​ vcs/git, gitlab, bitbucket 
-  * omówienie własnych artykułów i badań: tekst+prezentacja 
-  * ... 
- 
----- 
- 
-__**Materiały pomocnicze:​**__ 
- 
-{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​metody-ali-2017.pdf |Wykład 1 i 2 - slajdy}} 
- 
-{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​uczenie_maszynowe.pdf |Mapa pojęć: Uczenie maszynowe}} 
- 
-{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​mapa_pojec-6.tar.gz |Mapa pojęć: 6 przykładów}} 
- 
-[[http://​www.cs.put.poznan.pl/​jstefanowski/​gi/​wyklad-6-grafy.pdf|Mapa pojęć: Przykład - grafy]] 
- 
-{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​jak-czytac-pisac-prace-naukowa.pdf |Wskazówki:​ jak czytać i pisać pracę naukową}} 
- 
-{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​abc-doktoranta.doc |ABC-doktoranta:​ materiał do samodzielnego uzupełniania...}} 
- 
- 
----- 
- 
----- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Edycja 2015 ===== 
- 
-{{page>​Zajecia2015}} 
- 
-===== Edycja 2014 ===== 
- 
-{{page>​Zajecia2014}} 
pl/dydaktyka/mbn/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0