Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:mbn:start [2017/11/17 15:00]
ligeza [Edycja 2017]
pl:dydaktyka:mbn:start [2018/11/28 18:29]
gjn [7. Przygotowanie wniosku grantowego NCN - zagadnienia praktyczne]
Linia 1: Linia 1:
- 
  
 ====== SD: Metody i techniki prowadzenia badań naukowych ====== ====== SD: Metody i techniki prowadzenia badań naukowych ======
  
- --- //​[[gjn@agh.edu.pl|Grzegorz J. Nalepa]] 2015/10/21 12:49// +Główny prowadzący: ​Grzegorz J. Nalepa 
- --- //​[[ligeza@agh.edu.pl|Antoni Ligęza]] 2017/11/15//+ 
 +Zaproszeni prowadzący (w zależności od edycji) 
 +  * Marek Miśkowicz 2018 
 +  * Antoni Ligęza ​2013-2017 
 +  * Paweł Gryboś 2013-2015
  
 +===== Edycja 2018 ===== 
  
- ===== Edycja 2017 ===== +==== 1. Wprowadzenie do przedmiotu  ​====  
 +Termin: 10.10.2018: gjn
  
-**1. Wprowadzenie do przedmiotu** [ali+gjn; 11.10.2017] 
    * Cele i sposoby realizacji;    * Cele i sposoby realizacji;
    * Sylabus AGH; [[https://​sylabus.agh.edu.pl/​2017-2018/​pl/​magnesite/​study_plans/​stacjonarne-informatyka--3/​module/​eit-3-101-s-metody-i-techniki-prowadzenia-badan-naukowych|MiTBN w Syllabus AGH]]    * Sylabus AGH; [[https://​sylabus.agh.edu.pl/​2017-2018/​pl/​magnesite/​study_plans/​stacjonarne-informatyka--3/​module/​eit-3-101-s-metody-i-techniki-prowadzenia-badan-naukowych|MiTBN w Syllabus AGH]]
    * Plan zajęć i sprawy organizacyjne;​    * Plan zajęć i sprawy organizacyjne;​
-   * Warunki zaliczenia: ​Mapa pojęć ​+ Projekt NCN;+   * Warunki zaliczenia: ​Prezentacja własna ​+ Projekt NCN;
    * Autoprezentacja uczestników.    * Autoprezentacja uczestników.
-**2. Studia doktoranckie jako III stopień kształcenia. Studia a doktorat. Praca naukowa.** [ali; 18.10.2017]+ 
 +==== 2. Studia doktoranckie jako III stopień kształcenia. Studia a doktorat. Praca naukowa. ​ ====  
 +Termin: 17.10.2018: gjn 
   *  Koncepcja SD, motywacja, organizacja;​   *  Koncepcja SD, motywacja, organizacja;​
   *  Uwarunkowania prawne; wybrane akty prawne;   *  Uwarunkowania prawne; wybrane akty prawne;
   *  Doktorat: koncepcja, wymagania, realizacja.   *  Doktorat: koncepcja, wymagania, realizacja.
-  *  Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), Polska Rama Kwalifikacji (PRK); 
   *  Rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, przykłady zadań;   *  Rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, przykłady zadań;
   *  Mapa pojęć: zadanie do przygotowania.   *  Mapa pojęć: zadanie do przygotowania.
-**3. Przewód doktorski i warsztat naukowy** [ali; 8.11.2017] +  * Przewód doktorski: uwarunkowania prawne, etapy, realizacja.
-   * Przewód doktorski: uwarunkowania prawne, etapy, realizacja.+
   *  Warsztat naukowy i jego komponenty.   *  Warsztat naukowy i jego komponenty.
   *  Rola opiekuna i zespołu.   *  Rola opiekuna i zespołu.
   *  Dokumentowanie i ewaluacja pracy naukowej. Bibliometria.   *  Dokumentowanie i ewaluacja pracy naukowej. Bibliometria.
   *  Wybrane zasoby internetowe:​ repozytoria,​ bazy danych, konferencje.   *  Wybrane zasoby internetowe:​ repozytoria,​ bazy danych, konferencje.
-   * Biblioteka Główna AGH: [[http://​bg.agh.edu.pl/​pl/​node/​151|E-źródła]] +  ​* Biblioteka Główna AGH: [[http://​bg.agh.edu.pl/​pl/​node/​151|E-źródła]] 
-  ​* ​ Mapa pojęć: przykład realizacji+ 
-**4Warsztat naukowy - materiały pomocnicze** [E-Learning;​ ali;15.11.2017]+==== 3. Podstawy ochrony patentowej ====  
 +Termin: 24.10.2018: mms 
 + 
 +1. Innowacje a wynalazki\\ 
 +2. Cele patentowania\\ 
 +3. Zdolność patentowa wynalazku\\ 
 +4. Ograniczenia ochrony patentowej\\ 
 +5. Przygotowanie zgłoszenia patentowego\\ 
 +6. Określenie zakresu ochronyniezależne i zależne zastrzeżenia patentowe\\ 
 +7. Jednolitość wynalazków w zgłoszeniu patentowym\\ 
 +8Koszty patentowania w kraju i za granicą\\ 
 +9Strategie patentowania w kraju i za granicą\\ 
 +10. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT (Patent Cooperation Treaty)\\ 
 +11. Warunkowe zgłoszenie patentowe w USA\\ 
 +12. Patentowalność algorytmów i programów komputerowych w Polsce, Europie i USA 
 + 
 +==== 4. Elementy prawa autorskiego ====  
 +Termin: 07.11.2018: mms 
 + 
 +==== 5. Projekty badawcze z badań podstawowych w NCN ====  
 +Termin: 14.11.2018: gjn
  
-5. Projekty badawcze z badań podstawowych w NCN [gjn; 22.11.2017] 
   * czym są badania podstawowe, regulacje prawne   * czym są badania podstawowe, regulacje prawne
   * finansowanie badań w/przez [[http://​ncn.gov.pl/​|NCN]]   * finansowanie badań w/przez [[http://​ncn.gov.pl/​|NCN]]
   * [[http://​ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​konkursy|Konkursy na projekty]]: typy i harmonogram   * [[http://​ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​konkursy|Konkursy na projekty]]: typy i harmonogram
   * [[http://​ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​panele-ncn|Panele NCN]] vel szuflandia   * [[http://​ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​panele-ncn|Panele NCN]] vel szuflandia
-  * konkursy [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​opus14|OPUS 14]] i [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​preludium14|PRELUDIUM ​14]]+  * konkursy [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​opus16|OPUS 16]] i [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​preludium16|PRELUDIUM ​16]]
   * omówienie specyfiki konkursu PRELUDIUM   * omówienie specyfiki konkursu PRELUDIUM
   * tworzenie wniosku projektowego w systemie [[https://​osf.opi.org.pl|OPI OSF]]   * tworzenie wniosku projektowego w systemie [[https://​osf.opi.org.pl|OPI OSF]]
-  * zadanie/a domowe+  * zadanie/a domowe
 +    - założyć wniosek w OSF 
 +    - podłączyć redaktora pomocniczego 
 +    - środowisko grupowe do części merytorycznej (gdrive) 
 +    - szkielety dok. merytorycznych 
 +    - grupy/​zespoły projektowe 
 +    - temat projektu 
 +    - sprawdzić stronę COP AGH wrt inf. formalnych 
 +    - za 2 tyg. praca na laptopach 
 + 
 +==== 6. Ochrony własności intelektualnej ​ ====  
 +Termin: 21.11.2018: mms
  
-6Warsztat naukowy i kreatywne rozwiązywanie problemów. Mapa pojęć ​prezentacje [ali; 29.11.2017]+==== 7Przygotowanie wniosku grantowego NCN zagadnienia praktyczne ​ ====  
 +Termin: 28.11.2018: gjn
  
-7. GJN [gjn; 6.12.2017] 
   * PRELUDIUM cd   * PRELUDIUM cd
   * układanie zakresu i planu prac w projekcie   * układanie zakresu i planu prac w projekcie
Linia 51: Linia 86:
   * sprawdzenie poprawności/​kompletności wniosku w systemie   * sprawdzenie poprawności/​kompletności wniosku w systemie
   * zadanie/a domowe   * zadanie/a domowe
 +    * wypelniamy calosc czesci administracyjnej
 +    * sprawdzamy COP
 +    * zakladamy folder na google z dok. merytorycznymi - szablony
 +    * probujemy wstepnie pomyslec jak je wypelnic -> zeby miec pytania
 +    * //wymyslamy dobra koncepcje grantu//
 +    * raczej piszemy tylko krotki opis ;-)
 +    * spotykamy sie, moze byc na telekonf
  
-8. Mapa pojęć ​prezentacje i dyskusja. [ali; 13.12.2017]+==== 8. Przygotowanie wniosku grantowego NCN finalizacja ​ ====  
 +Termin: 05.12.2018: gjn
  
-9. GJN [gjn; 20.12.2017] 
   * finalizacja omawiania wniosku PRELUDIUM   * finalizacja omawiania wniosku PRELUDIUM
-  * warsztat z narzędzi uzupełniających:​ LaTeX + [[https://​www.overleaf.com/​|Overleaf]]+  * warsztat z narzędzi uzupełniających:​ LaTeX + [[https://​www.overleaf.com/​|Overleaf]] 
 +  * narzędzia uzupełniające:​ vcs/git, gitlab, bitbucket 
 + 
 +==== 9. Publikacje, ocena, bibliometria,​ konferencje ====  
 +Termin: 19.12.2018: gjn
  
-10. 10, 17 i 24.01.2018 - w fazie planowania - wishlist 
   * ocena publikacji i czasopism, bibliometria,​ IF, H-i, etc.   * ocena publikacji i czasopism, bibliometria,​ IF, H-i, etc.
   * konferencje i warsztaty, wybór, workflow, easychair, publikacje, CEUR-WS   * konferencje i warsztaty, wybór, workflow, easychair, publikacje, CEUR-WS
   * recenzowanie prac naukowych, konferencje,​ easychair, Elsevier, EVISE, EES   * recenzowanie prac naukowych, konferencje,​ easychair, Elsevier, EVISE, EES
 +
 +==== 10. Schematy finansowania badań. ​ ==== 
 +Termin: 09.01.2019: gjn
   * H2020, omówienie programu, specyfika wybranych konkursów i schematów finansowania   * H2020, omówienie programu, specyfika wybranych konkursów i schematów finansowania
   * nietypowe/​niszowe konkursy i agencje, AAL, CHIST-ERA, COST, etc   * nietypowe/​niszowe konkursy i agencje, AAL, CHIST-ERA, COST, etc
-  * narzędzia uzupełniającevcs/git, gitlab, bitbucket+ 
 +==== 11. Prezentacje własnych propozycji badań ====  
 +Termin16.01.2019: gjn 
 +  * prezentacja preludiów
   * omówienie własnych artykułów i badań: tekst+prezentacja   * omówienie własnych artykułów i badań: tekst+prezentacja
-  * ...+ 
 +==== 12Zaliczenie ====  
 +Termin: 23.01.2019: gjn
  
 ---- ----
Linia 85: Linia 138:
  
  
----- +===== Edycja 2017 =====
- +
----- +
- +
- +
  
 +{{page>​Zajecia2017}}
  
 ===== Edycja 2015 ===== ===== Edycja 2015 =====
Linia 100: Linia 149:
  
 {{page>​Zajecia2014}} {{page>​Zajecia2014}}
 +
pl/dydaktyka/mbn/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0