Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:mbn:start [2017/11/15 18:01]
ligeza [1 Powitanie]
pl:dydaktyka:mbn:start [2019/06/27 15:50]
Linia 1: Linia 1:
  
- 
-====== SD: Metody i techniki prowadzenia badań naukowych ====== 
- 
- --- //​[[gjn@agh.edu.pl|Grzegorz J. Nalepa]] 2015/10/21 12:49// 
- --- //​[[ligeza@agh.edu.pl|Antoni Ligęza]] 2017/​11/​15//​ 
- 
- 
-===== Edycja 2017 ===== 
- 
-**1. Wprowadzenie do przedmiotu** [ali+gjn; 11.10.2017] 
-   * Cele i sposoby realizacji; 
-   * Plan zajęć i sprawy organizacyjne;​ 
-   * Warunki zaliczenia: Mapa pojęć + Projekt NCN; 
-   * Autoprezentacja uczestników. 
-**2. Studia doktoranckie jako III stopień kształcenia. Studia a doktorat. Praca naukowa.** [ali; 18.11.2017] 
-  *  Koncepcja SD, motywacja, organizacja;​ 
-  *  Uwarunkowania prawne; wybrane akty prawne; 
-  *  Doktorat: koncepcja, wymagania, realizacja. 
-  *  Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), Polska Rama Kwalifikacji (PRK); 
-  *  Rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, przykłady zadań; 
-  *  Mapa pojęć: zadanie do przygotowania. 
-**3. Przewód doktorski i warsztat naukowy** [ali; 8.11.2017] 
-   * Przewód doktorski: uwarunkowania prawne, etapy, realizacja. 
-  *  Warsztat naukowy i jego komponenty. 
-  *  Rola opiekuna i zespołu. 
-  *  Dokumentowanie i ewaluacja pracy naukowej. Bibliometria. 
-  *  Wybrane zasoby internetowe:​ repozytoria,​ bazy danych, konferencje. 
-  *  Mapa pojęć: przykład realizacji. 
-**4. Warsztat naukowy - materiały pomocnicze** [ali;​15.11.2017] 
- 
-5. GJN [gjn; 22.11.2017] 
- 
-6. Warsztat naukowy i kreatywne rozwiązywanie problemów. Mapa pojęć - prezentacje [ali; 29.11.2017] 
- 
-7. GJN [gjn; 6.12.2017] 
- 
-8. Mapa pojęć - prezentacje i dyskusja. [ali; 13.12.2017] 
- 
-9. GJN [gjn; 20.12.2017] 
-  
- 
----- 
- 
-Materiały pomocnicze: 
- 
- 
----- 
- 
- 
- 
-==== - Wprowadzenie ==== 
- 
-2015-10-21 -> GJN 
- 
-Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w metodologię i warsztat związany z  
-  * prowadzeniem badań naukowych, ​ 
-  * uzyskiwaniem środków finansowania pracy naukowej, ​ 
-  * prezentacji wyników i rozwiązań. ​ 
-  * krytyczną weryfikacją badań, ​ 
-  * korzystania z repozytoriów artykułów naukowych i cytowań. 
- 
-**Zadania domowe:** 
-  - LaTeX 
- 
-===== Edycja 2015 ===== 
- 
-{{page>​Zajecia2015}} 
- 
-===== Edycja 2014 ===== 
- 
-{{page>​Zajecia2014}} 
pl/dydaktyka/mbn/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0