Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:logic:start [2021/01/08 14:20]
ligeza [Logika dla Informatyków: ISI - 2020/2021]
pl:dydaktyka:logic:start [2021/01/08 14:28] (aktualna)
ligeza [Logika dla Informatyków: ISI - 2020/2021]
Linia 16: Linia 16:
   - **Rachunek predykatów I rzędu. Wprowadzenie. Składnia i semantyka.** [11.12.2020;​ ALi]   - **Rachunek predykatów I rzędu. Wprowadzenie. Składnia i semantyka.** [11.12.2020;​ ALi]
   - **Rachunek predykatów I rzędu. Semantyka. Przekształcenia równoważnościowe. Reguły wnioskowania i dowodzenie twierdzeń. Metoda rezolucji. Metoda rezolucji dualnej.** [18.12.2020;​ ALi]   - **Rachunek predykatów I rzędu. Semantyka. Przekształcenia równoważnościowe. Reguły wnioskowania i dowodzenie twierdzeń. Metoda rezolucji. Metoda rezolucji dualnej.** [18.12.2020;​ ALi]
-  - **Wprowadzenie do programowania logicznego: Prolog. ​  ​Logiki deskrypcyjne. Logiki wielowartościowe i rozmyte. Logiki temporalne.** [8.01.2021;​ALi] {{ :​pl:​dydaktyka:​logic:​logic_for_computer_science_2020-dl-10.pdf |Logiki Deskrypcyjne}} {{ :​pl:​dydaktyka:​logic:​logic_for_computer_science_2020-mvl-fl-tl.pdf |Logiki wielowartościowe,​ rozmyte i temporalne}}+  - **Wprowadzenie do programowania logicznego: Prolog. ​[[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​pl:​dydaktyka:​pp:​start|Kurs i materiały do Prologu]]  ​Logiki deskrypcyjne. Logiki wielowartościowe i rozmyte. Logiki temporalne.** [8.01.2021;​ALi] {{ :​pl:​dydaktyka:​logic:​logic_for_computer_science_2020-dl-10.pdf |Logiki Deskrypcyjne}} {{ :​pl:​dydaktyka:​logic:​logic_for_computer_science_2020-mvl-fl-tl.pdf |Logiki wielowartościowe,​ rozmyte i temporalne}}
  
  
pl/dydaktyka/logic/start.txt · ostatnio zmienione: 2021/01/08 14:28 przez ligeza
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0