To jest stara wersja strony!


Sprawozdanie z laboratorium 2

1. Wstęp

Celem drugich zajęć laboratoryjnych było zrealizowanie 1-2 prostych algorytmów sterowania opisanych na stronie dotyczącej drugiego ćwiczenia. Do realizacji wybraliśmy algorytmy „Patrol” oraz „Uniki”, dodatkowo ponowiliśmy próby komunikacji za pomocą bluetooth'a.

2. Algorytmy

Patrol

Algorytm „Patrol” zakłada następujące zachowanie robota :

- robot jeździ po zadanej trajektorii - koło,

- powtarza przejazd N razy - przejazd ciągły,

- robot zatrzymuje się po napotkaniu przeszkody - zbliżenie,

- odtwarzany jest sygnał dźwiękowy w momencie napotkania przeszkody,

- robot cofa po napotkaniu przeszkody,

Dokonując realizacji algorytmu zdecydowaliśmy napisać program spełniający całą zadaną funkcjonalność z zachowaniem prosty programu. W wyniku tych działań stworzyliśmy następujący program : henio_patrol_pr_2.rar

Uniki

Algorytm „Uniki” zakłada następujące zachowanie robota :

- robot jedzie prosto, - po zbliżeniu do przeszkody wykonuje unik, obrót w prawo, - przy uniku odtwarzany jest dźwięk,

Bogatsi o doświadczenia wyniesione z realizacji pierwszego algorytmu, zdecydowaliśmy powtórzyć tok naszego rozumowania. Stworzyliśmy program, który cechuje się zarówno prostotą, oryginalnością jak i skutecznością działania : henio_uniki_pr_2.rar

Komunikacja

Na laboratoriach ponownie podjęliśmy próbę nawiązania komunikacji z sprzętem komputerowym za pomocą technologii bluetooth. Niestety nie udało nam się sparować urządzeń. Głównymi problemami były :

- urządzenie usb umożliwiające komunikację nie działało w sposób prawidłowy ( nie wykryte przez system operacyjny, bądź wymagane wprowadzenie hasła administratora ),

- komunikacja z sąsiednim komputerem uniemożliwiona z powodu braku znajomości hasła administratora, komputer rozpoznał urządzenie, tak samo jak Henio rozpoznał komputer, jednakże nie mógł przeprowadzić poprawnej komunikacji,

3. Wnioski

4. Uwagi

W momencie pisania sprawozdania link na stronie : https://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/pl:mindstorms:lab:lab2 oznaczony jako wykaz sprawozdań, znajdujący się na samym końcu strony, przenosi do zeszłorocznej strony https://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/pl:mindstorms:studenci:przedmioty:jsi:sprawozdania2008 .

pl/dydaktyka/jsi/2009/sprawozdania/jsi20091209-11c.1260738695.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0