Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:jsi:2009:sprawozdania:jsi20091209-11c [2009/12/13 22:25]
jsi09
pl:dydaktyka:jsi:2009:sprawozdania:jsi20091209-11c [2019/06/27 15:50]
Linia 1: Linia 1:
-====== Sprawozdanie z laboratorium 2 ====== 
  
-===== 1. Wstęp ===== 
-Celem drugich zajęć laboratoryjnych było zrealizowanie 1-2 prostych algorytmów sterowania opisanych na stronie dotyczącej drugiego ćwiczenia. Do realizacji wybraliśmy algorytmy "​Patrol"​ oraz "​Uniki",​ dodatkowo ponowiliśmy próby komunikacji za pomocą bluetooth'​a. ​ 
- 
-===== 2. Algorytmy ===== 
-Filmy prezentujące zrealizowane algorytmy :  
- 
-Patrol : http://​www.youtube.com/​watch?​v=IH2iafrKoCk 
- 
-Uniki : http://​www.youtube.com/​watch?​v=zpRuFISbF9A 
- 
-Algorytmy zostały opisane poniżej. 
- 
-==== Patrol ==== 
-Algorytm "​Patrol"​ zakłada następujące zachowanie robota : 
- 
-- robot jeździ po zadanej trajektorii - koło, 
- 
-- powtarza przejazd N razy - przejazd ciągły, 
- 
-- robot zatrzymuje się po napotkaniu przeszkody - zbliżenie, 
- 
-- odtwarzany jest sygnał dźwiękowy w momencie napotkania przeszkody, 
- 
-- robot cofa po napotkaniu przeszkody, 
- 
-Dokonując realizacji algorytmu zdecydowaliśmy napisać program spełniający całą zadaną funkcjonalność z zachowaniem prosty programu. W wyniku tych działań stworzyliśmy następujący program : {{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​henio_patrol_pr_2.rar|}} ​ 
- 
-{{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​henio_patrol_pr_2.jpg|}} 
- 
-==== Uniki ==== 
-Algorytm "​Uniki"​ zakłada następujące zachowanie robota : 
- 
-- robot jedzie prosto, 
-- po zbliżeniu do przeszkody wykonuje unik, obrót w prawo, 
-- przy uniku odtwarzany jest dźwięk, 
- 
-Bogatsi o doświadczenia wyniesione z realizacji pierwszego algorytmu, zdecydowaliśmy powtórzyć tok naszego rozumowania. Stworzyliśmy program, który cechuje się zarówno prostotą, oryginalnością jak i skutecznością działania : {{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​henio_uniki_pr_2.rar|}} 
- 
-{{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​henio_uniki_pr_2.jpg|}} 
- 
-==== Komunikacja ==== 
-Na laboratoriach ponownie podjęliśmy próbę nawiązania komunikacji z sprzętem komputerowym za pomocą technologii bluetooth. Niestety nie udało nam się sparować urządzeń. Głównymi problemami były : 
- 
-- urządzenie usb umożliwiające komunikację nie działało w sposób prawidłowy ( nie wykryte przez system operacyjny, bądź wymagane wprowadzenie hasła administratora ), 
- 
-- komunikacja z sąsiednim komputerem uniemożliwiona z powodu braku znajomości hasła administratora,​ komputer rozpoznał urządzenie,​ tak samo jak Henio rozpoznał komputer, jednakże nie mógł przeprowadzić poprawnej komunikacji,​ 
- 
-===== 3. Wnioski ===== 
-Doświadczenia wyniesione z pierwszych laboratoriów pozwoliły na sprawniejsze implementowanie algorytmów. Na pierwszych zajęciach zabrakło dokumentu prezentującego przykładowe konstrukcje w dostarczonym środowisku,​ czy też dokumentu typu "​HowTo"​. 
- 
-Dużym utrudnieniem w naszych próbach realizacji algorytmu "​Śledzenie"​ , który polegał na śledzeniu sygnału dźwiękowego i poruszaniu się w jego kierunku, był brak stałego źródła dźwięku. 
- 
-===== 4. Uwagi ===== 
- 
-W momencie pisania sprawozdania link na stronie : https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​mindstorms:​lab:​lab2 oznaczony jako wykaz sprawozdań,​ znajdujący się na samym końcu strony, przenosi do zeszłorocznej strony https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​mindstorms:​studenci:​przedmioty:​jsi:​sprawozdania2008 . 
pl/dydaktyka/jsi/2009/sprawozdania/jsi20091209-11c.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0