Laboratorium 1 - Sprawozdanie

1.Przygotowania

Na początku laboratorium dostaliśmy gotowego robota więc od razu zaczęliśmy pracować nad programami opisanymi w instrukcji.

2.Algorytm "patrol"

Program rozpoczęliśmy rozwijając algorytm z poprzednich zajęć. Szybko jednak doszliśmy do wniosku, że konieczne są zmiany. Poprawiliśmy reakcje Leona ustawiając inne parametry na bloczkach i warunkach pętli. Podążając za instrukcją usunęliśmy obsługę wyświetlacza i ustawiliśmy sygnały dźwiękowe.
Po załadowaniu programu Leon chodził po trasie w kształcie kwadratu. Na dotyk reagował podwójnym odgłosem (przypominającym sygnał włączania alarmu w aucie), cofał się do tyłu, po czym wracał do patrolowania.

Program: sroda930_2.rbt

3.Algorytm "uniki"

Pod wpływem programu robot porusza się w przód. Kiedy tylko napotka przeszkodę skręca w lewo, jedzie chwilę, a potem skręca w prawo i porusza się dalej prosto. Zgodnie z zaleceniami wykorzystaliśmy czujnik odległości. Ustawiliśmy na nim odległość 25cm, jednak w praktyce Leon reagował ok 10-15cm przed przeszkodą.

Pod poniższym linkiem można znaleźć filmik przestawiający Leona realizującego algorytm 'unik'. Leon omija przeszkodę w postaci plecaka.

http://www.youtube.com/watch?v=YNB0SMKz-yo

Program: sroda930_3.rbt

4.Algorytm "śledzenie"

Ponieważ czujnik nie przekazuje informacji o położeniu źródła dźwięku zbudowaliśmy program raczej „pseudo” śledzący. Jeśli jest cicho, Leon powoli obraca się w miejscu. Na znak dźwiękowy zaczyna jechać, ale gdy dźwięk ustaje jedzie tylko chwilę w końcu staje i zaczyna się obracać.

Program: sroda930_4.rbt

5.Algorytm "sterowanie"

Ponieważ zostało nam niewiele czasu do końca zajęć skupiliśmy się na przykładzie z klaskaniem. Po uruchomieniu programu Leon rusza do przodu. Następnie na dwa sygnały dźwiękowe zaczyna się cofać. Jeden sygnał dźwiękowy i jedzie do przodu. Żeby robot dobrze rozpoznał rozkazy, nie można za szybko ani też za wolno klaskać.

Program: sroda930_5.rbt

6.Obserwacje i wnioski

Podczas pisania programu śledzącego brakowało nam możliwości skorzystania rozgałęzienia typu „case”. Mogłoby nam posłużyć do ustawienia prędkości Leona w zależności od przekroczonego progu głośności. Zrezygnowaliśmy z alternatywnego tworzenia pętli zagnieżdżonych, alby nie zaciemniać algorytmu.

Poniżej zamieszczamy link do paczki z wykonanymi przez nas programami:

leon2.rar

pl/dydaktyka/jsi/2009/sprawozdania/jsi20091209-09c.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0