Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:jsi:2009:sprawozdania:jsi20091202-11c [2009/12/09 14:08]
jsi09 Zmiana linku
pl:dydaktyka:jsi:2009:sprawozdania:jsi20091202-11c [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 15: Linia 15:
 Na laboratorium dokonaliśmy implementacji prostych algorytmów zachowań, takich jak: Na laboratorium dokonaliśmy implementacji prostych algorytmów zachowań, takich jak:
  
-Ruch robota , w wyniku napotkania przeszkody robot dokonywał obrotu o kąt mniej więcej 90 stopni,+{{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program0.rbt|}} ​
  
-- Łapanie przedmiotu znajdującego się przed robotem zakończone próbą ruchu z przedmiotem,​+{{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program0.jpg|}}
  
-- Ruch do momentu ​napotkania przeszkody,+Robot wykonuje klaśnięcie szczękami, po czym zaczyna się poruszać ​do przodu. W przypadku ​napotkania przeszkody ​dokonuje obrotu o 90 stopni.
  
-Tworzenie tych programów pozwoliło nam zauważyć, że bloki wykonywane są sekwencyjnie. W celu uzyskania logiki działania (np. zachowania w zależności od wskazania sensora) należy zastosować bloki jak np. blok switch.+- {{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program1.rbt|}}  
 + 
 +{{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program1.jpg|}} 
 + 
 +Prosty program, robot odgrywa dźwięk, następnie dokonuje przemieszczenia się. 
 + 
 +- {{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program2.rbt|}}  
 + 
 +{{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program2.jpg|}} 
 + 
 +Robot, w zależności od wskazania sensora odległości,​ dokonuje obrotu, bądź pozostaje w bezruchu. 
 + 
 +- {{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program4.rbt|}}  
 + 
 +{{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program4.jpg|}} 
 + 
 +Robot dokonuje otwarcia, a następnie zamknięcia szczypiec, i w założeniu teoretycznym uchwycenie przedmiotu. Następnie porusza się z tym przedmiotem tak jak w przypadku program0. Przykład ten pokazuje złą interpretacje zasad działania edytora. Robot sprawdza stan czujnika, jednak z powodu tego , że instrukcje są wykonywane sekwencyjnie,​ nie interpretuje jego odczytu, wykonując dalsze komendy. Tak więc, praktycznie,​ program działa podobnie do program0. 
 + 
 +Tworzenie tych programów pozwoliło nam zauważyć, że bloki wykonywane są sekwencyjnie. W celu uzyskania logiki działania (np. zachowania w zależności od wskazania sensora) należy zastosować ​bardziej złożone ​bloki jak np. blok switch.
  
-{{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program0.rbt|}} 
-{{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program1.rbt|}} 
-{{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program2.rbt|}} 
-{{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​sprawozdania:​program4.rbt|}} 
 ===== 4. Wnioski ===== ===== 4. Wnioski =====
-Robot „Henio” wywarł na nas pozytywne wrażenie, szczególnie bogaty zestaw czujników, który dał nam możliwość tworzenia ciekawych aplikacji. Jednak środowisko pracy dostarczone przez producenta nie wywołało naszego entuzjazmu. Aplikacja jest prosta, jednak nie możemy stwierdzić,​ że jest intuicyjna. Obsługa tego środowiska powodowałą w nas uczucie ograniczonych możliwości.+Robot „Henio” wywarł na nas pozytywne wrażenie, szczególnie bogaty zestaw czujników, który dał nam możliwość tworzenia ciekawych aplikacji. Jednak środowisko pracy dostarczone przez producenta nie wywołało naszego entuzjazmu. Aplikacja jest prosta, jednak nie możemy stwierdzić,​ że jest intuicyjna. Obsługa tego środowiska powodowałw nas uczucie ograniczonych możliwości.
 Pomimo tych niedogodności zestaw NXT jest bardzo ciekawym i interesującym przykładem. Pomimo tych niedogodności zestaw NXT jest bardzo ciekawym i interesującym przykładem.
  
 +===== 5. Uwagi =====
 +Pomimo usilnych prób nie udało nam się rozwiązać problemu komunikacji za pomocą bluetooth'​a. Nasz komputer nie potrafił obsłużyć bluetooth'​a. Prawie dokonaliśmy połączenia z komputerem sąsiedniej grupy, jednakże napotkaliśmy na sytuację w której wymuszono na nas podanie hasła administratora,​ którego nie posiadaliśmy.
 +
 +Dodatkowym utrudnieniem jest mały rozmiar sali laboratoryjnej,​ w przypadku kompletu grup sala jest za ciasna.
 +
 +Laboratorium zostało wykonane w trzyosobowej grupie : Reichert, Polak, Papp.
pl/dydaktyka/jsi/2009/sprawozdania/jsi20091202-11c.1260364124.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0