Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
pl:dydaktyka:jsi2009 [2009/10/13 19:09]
ikaf utworzono
pl:dydaktyka:jsi2009 [2010/01/20 09:49]
gjn
Linia 2: Linia 2:
  
 ==== Organizacja ==== ==== Organizacja ====
 +  * nieobecność na laboratorium z Mindstorms można nadrobić **w grudniu**, w przypadku nieodrobienia zajęć, otrzymuje się 0 punktów za dane zajęcia
 FIXME FIXME
 +
 ==== Prolog ==== ==== Prolog ====
 Rozkład zajęć i prowadzących:​ Rozkład zajęć i prowadzących:​
Linia 8: Linia 10:
 ^ Data ^ ćwiczenie ^ 8:00 ^ 9:30 ^ 11:00 ^  ^ Data ^ ćwiczenie ^ 8:00 ^ 9:30 ^ 11:00 ^ 
 | 14.10 | [[pl:​prolog:​prolog_lab:​wprowadzenie]] | WTF | GJN | WTF |  | 14.10 | [[pl:​prolog:​prolog_lab:​wprowadzenie]] | WTF | GJN | WTF | 
-| 21.10 | [[pl:​prolog:​prolog_lab:​programy]] |    |  +| 21.10 | [[pl:​prolog:​prolog_lab:​programy]] | WTF GJN WTF |  
-| 28.10 | [[pl:​prolog:​prolog_lab:​listy1]] |    |  +| 28.10 | [[pl:​prolog:​prolog_lab:​listy1]] | WTF GJN WTF |  
-| 4.11 | [[pl:​prolog:​prolog_lab:​listy2]] |    |  +| 4.11 | [[pl:​prolog:​prolog_lab:​listy2]] | WTF GJN WTF |  
-| 18.11 | [[pl:​prolog:​prolog_lab:​reprezentacja_wiedzy]] |    |+| 18.11 | [[pl:​prolog:​prolog_lab:​reprezentacja_wiedzy]] | WTF GJN WTF |
 | 25.11 | //​KOLOKWIUM//​ |  |  |  |  | 25.11 | //​KOLOKWIUM//​ |  |  |  | 
 +
 +==== LEGO Mindstorms ====
 +
 +Rozkład zajęć i prowadzących:​
 +
 +^ Data ^ ćwiczenie ^ 8:00 ^ 9:30 ^ 11:00 ^ 
 +| 2.12 | [[pl:​mindstorms:​lab:​lab1|LEGO Lab 1]] | WTF | GJN | WTF | 
 +| 9.12 | [[pl:​mindstorms:​lab:​lab2|LEGO Lab 2]] | WTF | GJN | WTF | 
 +| 16.12 | [[pl:​mindstorms:​lab:​lab3|LEGO Lab 3]] | WTF | GJN | WTF | 
 +
 +//​[[pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​wykaz_sprawozdan|Opis i wykaz sprawozdań JSI2009]]//
 +
 +  * zajęcia odbywają się w sali 215
 +  * grupa ćwiczeniowa 8-15 osób jest dzielona na zespoły 2-3 osobowe.
 +  * każdy zespół realizuje to samo ćwiczenie na własnym zestawie NXT
 +  * każdy zespół oddaje __[[pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​wykaz_sprawozdan|sprawozdanie z zajęć]]__
 +  * każdy zespół uaktualnia stronę (pamiętnik?​) robota, którego używa, [[pl:​mindstorms:​lab:​wyposazenie:​01-agatka#​raporty|np. Agatki]].
 +  * warunkiem zaliczenia laboratoriów jest: obecność + dostarczenie sprawozdania (od każdego zespołu ćwiczeniowego,​ po każdych zajęciach)
 +
 +==== Prolog/NXT ====
 +
 +Rozkład zajęć i prowadzących:​
 +
 +^ Data ^ ćwiczenie ^ 8:00 ^ 9:30 ^ 11:00 ^ 
 +| 6.01 | PrologExtra - konstruktywne uwagi co do nxt | WTF | WTF | WTF | 
 +| 13.01| PrologExtra | WTF | WTF | WTF | 
 +| 20.01| PrologExtra | N/A | GJN | WTF | 
 +
 +Uwagi:
 +  * każda osoba na każdych z w.w. zajęć wybiera 1 temat z [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​prolog:​prolog_lab#​czesc_fakultatywna|tematów fakultatywnych]]
 +  * w roku 2010 wybieramy tematy: M O P L W S
  
 ==== Warunki zaliczenia ==== ==== Warunki zaliczenia ====
 +
 +  * kolokwium z prologu(1) - max 12pkt
 +  * laboratorium z LEGO Mindstorms - max. 12pkt
 +  * kolokwium z prologu(2) - max 9pkt
 +
 +  * zaliczenie od 50% wg skali ocen AGH
 +
 FIXME FIXME
 +
 +====  Materiały dodatkowe ====
 +[[prolog:​pllib:​start|Biblioteka programów w Prologu]]
 +
 +Na zadanie domowe, na 28.10.2009, każda grupa ćwiczeniowa ma:
 +  * przeglądnąć wszystkie przykłady zaczynające się na dane litery
 +     * 8:00 a,​b,​c,​d,​e,​f,​g,​h
 +     * 9:30 i,​j,​k,​l,​m,​n,​o,​p
 +     * 11:00 r,​q,​w,​v,​x,​y,​z
 +  * w każdym przykładzie należy:
 +     * sprawdzić i __poprawić__ jego opis (//​Description//​) pod kątem poprawności językowej ​
 +     * sprawdzić i __poprawić__ działanie ​ odnośnika do kodu w części //​Download//​ - może brakować zamykających klamer przy odnośniku
 +     * sprawdzić działanie przykładu w SWI: pobrać kod, uruchomić; w przypadku błędów, należy w części ​ //​Comments//​ dopisać "​RTERR:​ opis", gdzie opis ma być jednolinijkowym opisem błędu
 +
 +==== Projekty ====
 +**Uwaga**: informacji o wszystkich projektach udziela [[http://​home.agh.edu.pl/​~gjn/​wiki/​start|GJN]] w godzinach zajęć lub konsultacji.
 +
 +=== Organizacja ===
 +  * projekty sa //​indywidualne//​ (ew. liczba osób oznacza liczbę projektów z danego tematu)
 +  * 2009-12-09 podanie tematów
 +  * 2009-12-17 ostateczny termin wyboru
 +  * 2009-12-18->​2010-01-30 realizacja
 +Co można zyskać? -> dużą sznasą na BDB (o ile się zrobi coś sensownego) + nie chodzić na zajęcia JSI w styczniu
 +
 +=== Tematy ===
 +**HeKatE_callbacks**
 +  * oglądnąć [[hekate:​cases:​start|hekate cases]]
 +  * dorobić do [[hekate:​cases:​start|hekate cases]] callbacki w językach Prolog, XPCE, Java, Python
 +  * zdefiniować stany startowe i walidacje
 +  * 7 caseów ​ ->  //-7 osób// (każda callbacki do 1-2 casów + stany do jednego)
 +
 +**HGXTT**
 +  * poczytać {{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​hyphergraph-deris2009.pdf|xtt verif w/ hypergraphs}}
 +  * zrealizować wizualizację hipergrafów w Prologu z użyciem [[http://​graphviz.org|graphviz]] i [[http://​pgf.sourceforge.net/​|tikz]] (inne narzędzia?​) -> //3-6 os.//
 +  * opis HG przy pomocy macierzy incydencji w Prologu + generowanie z niej LaTeX //2os//
 +  * translacja [[:​hekate:​HMR]] do HG, patrz [[:​hekate:​HeaRT]] //2os//
 +
 +**GMPL**
 +  * api do google maps w prologu -> 2os
 +
 +**PLCS**
 +  * poczytać o [[http://​home.agh.edu.pl/​~gjn/​wiki/​dydaktyka:​materialy#​semantic_web_and_wikis|Semantic wikis]] i {{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​zweiwikipaper.pdf|plwiki}} {{:​pl:​dydaktyka:​jsi:​2009:​gjn2009-iccci-57960345.pdf|plwiki-iccci}}
 +  * opracować plwiki cases (czyli przykłady aplikacji dla semwikis) -> 2-4os
 +  * **Z**: Katarzyna Nawrocka
 +
pl/dydaktyka/jsi2009.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0