Praca nad nowym zadaniem i jego publikacja do oceny

Dodawanie rozwiązań do githuba

 • przejść na swój profil w http://github.com
 • kliknąć zakładkę Repositories
 • kliknąć zielony guzik New
  • wpisać nową nazwę repozytorium np. jimp-exercises lub cokolwiek innego
  • wybrać publiczne repozytorium
  • odznaczyć Initilize this repository with a README (już jest dodane)
  • zostawić .gitignore None
  • kliknąć create repository
 • po utworzeniu wybrać clone or download, skopiować link
 • na swoim komputerze w linii komend przejść do rozwiązania
 • wpisać: git remote add WYBRANA_NAZWA LINK np. git remote add mysolutions https://github.com/mylogin/jimp-exercises.git (można też z poziomu IDE prawym na folder z projektem Git→Repository→Remotes… i tam kliknąć plus)
 • następnie spuszować rozwiązanie na ten serwer: git push WYBRANA_NAZWA master (przez ide prawymna folder Git→Repository→Push… w menu z origin kliknąć i zmienić na nowo dodane repo)
 • dodać prowadzącego do repozytorium np. micwypych (settings→ Collaborators & teams → Collaborators)

Dodawenie nowego rozwiązania jako pull request:

 • przed rozpoczęciem prac nad nowym zadaniem (dodaniem nowego pliku) należy utworzyć nowy branch (można też chwilę później - przed pierwszym komitem, ale przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany jest optymalnym momentem)
 • z poziomu linii komend: git checkout -b NAZWA_NOWEJ_GAŁĘZI (tworzy i przechodzi do nowej gałęzi) (w IDE w pasku statusu na samym dole po prawej jest menu Git: master wybrać z menu i dodać nowy branch)
 • praca z kodem … wprowadzenie zmian itp…
 • git status i git diff (sprawdzenie co się zmieniło) (IDE kliknąć prawym na główny folder Git→ commit directory… pokaże się okno z review zmain, wpisać commit message i przeglądnąć wszystkie zmiany

)

 • git add dodanie nowo utworzyonych plików (IDE robi to automatycznie jak się zgodzicie)
 • git commit -m „WIADOMOSC PRZEDSTAWIAJACA OPIS ZMIAN” (max. jedno zadanie na jeden komit)
 • git push WYBRANA_NAZWA NAZWA_NOWEJ_GAŁĘZI (spushuje zmiany do repo WYBRANA_NAZWA, do brancha NAZWA_NOWEJ_GAŁĘZI) (Git→Repository→Push… wybrać właściwy serwer i branch zmienić na nowo utworzony)
 • teraz w github można przejść do repo i stworzyć nowy pull request

pl/dydaktyka/jimp2/2017/tutorials/publishingsolution.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0