Języki i Metody Programowania 2 - Semestr letni 2014/2015

 • Kierunek: Informatyka
 • Rok: I
 • Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Kutt, http://home.agh.edu.pl/~kkutt/
 • Terminy zajęć (w pierwszej połowie semestru):
  • poniedziałki 9:30-11:00, UCI 406
  • poniedziałki 11:00-12:30, UCI 406
  • poniedziałki 12:30-14:00, UCI 406
  • poniedziałki 14:00-15:30, UCI 406

Organizacja zajęć i zasady zaliczenia

 • Ogólne zasady, które Państwa obowiązują: GRIS - proszę przeczytać, zrozumieć, ew. wątpliwości zgłosić na 1.-2. zajęciach
  • Proszę zwrócić uwagę na sposób informowania Państwa o aktualnościach, tryb konsultacji, zasady dotyczące kolokwiów i obecności.
 • Na zaliczenie pierwszej części semestru składają się:
  • Ćwiczenia na laboratoriach: 6 lab * 5 pkt = 30 pkt
  • Kolokwium: 30 pkt
 • Powyższe punkty stanowią 100% maksymalnej łącznej liczby punktów (MAX).
 • Zgodnie z GRIS do wartości MAX nie wliczają się plusy za aktywność przyznawane za wykonanie odpowiednich ćwiczeń.
  • 5 plusów = 1 pkt
 • Rozwiązania zadań na plusy można przedstawić TYLKO na zajęciach.
 • Rozwiązania zadań na punkty można przedstawić na zajęciach albo przesłać mailem na kkutt@agh.edu.pl przed kolejnymi zajęciami (najpóźniej minutę przed rozpoczęciem kolejnych zajęć; np. jeżeli jest się zapisanym do grupy w poniedziałek o 11:00, zadania można wysłać do 10:59 w dniu kolejnych zajęć). Nie ma żadnych negatywnych konsekwencji przesłania zadania na maila (o ile jest w terminie).
 • Zajęcia w drugiej części semestru poprowadzi dr inż. Krzysztof Kaczor.
 • Ocena końcowa jest średnią ocen z pierwszej i drugiej części semestru. Każdą z nich trzeba niezależnie od siebie zaliczyć.

Kolokwium

 • Kolokwium rozwiązywane jest na kartkach (nie trzeba nic przynosić poza długopisem).
 • Kolokwium trwa 60 minut.
 • Obowiązuje na nim materiał ze wszystkich laboratoriów (instrukcje + zadania na plusy i punkty).
 • Jest 18 pytań za 1,2,3 punkty – w sumie 30 pkt za całe kolokwium.
  • Pytania za 1 pkt to pytania krótkiej odpowiedzi (min. 1 słowo, zwykle ok. 1 zdanie), np.: „Jakie znasz typy prymitywne (wbudowane) języka C++? Wymień co najmniej 8.”
  • Pytania za 2 pkt zawierają kawałek kodu w C++. Należy w nich albo odpowiedzieć na pytanie „co zostanie wyświetlone po uruchomieniu tego kodu” albo znaleźć błąd i go naprawić (błędy są w większości zaczerpnięte z programów oddawanych na laboratorium i przesyłanych na maila ;-) )
  • Pytania za 3 pkt związane są z napisaniem kilku (ok. 5) linii kodu, np.: „Napisz ciało funkcji: void show(char[] filename); która wypisuje na ekranie cały plik o nazwie filename. Białe znaki nie muszą być zachowane w oryginalnej formie (np. zamiast trzech spacji obok siebie może być tylko jedna spacja na ekranie).
 • Na kolokwium należy przyjść na grupę do której jest się zapisanym, zgodnie z listami ocen udostępnianymi przez prowadzącego. Gdyby ktoś chciał przyjść na inną grupę, musi to zgłosić do prowadzącego najpóźniej tydzień przed kolokwium!

Zaliczenia poprawkowe

 • Kolokwia poprawkowe organizowane są niezależnie dla I i II części semestru. Poniżej znajdują się informacje dotyczące I części semestru.
 • Do zaliczenia poprawkowego mogą przystąpić osoby które:
  • Nie mają zaliczenia lub
  • nie pisały kolokwium i posiadają usprawiedliwienie (osoby takie mogą pisać tylko zaległe kolokwium/a).
 • Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się:
  • plusów/minusów - w 1. terminie poprawkowym,
  • plusów/minusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym.
 • W 2. terminie poprawkowym można uzyskać co najwyżej ocenę 3.0.

Harmonogram

L.p. Termin Laboratorium
1.02.03.2015Wprowadzenie do programowania w C++
2.09.03.2015Dynamiczne zarządzanie pamięcią i operacje na plikach
3.16.03.2015Klasy i obiekty I
4.23.03.2015Klasy i obiekty II
5.30.03.2015Przeciążanie operatorów
6.13.04.2015Dziedziczenie i polimorfizm
7.20.04.2015Kolokwium
8. Kolejne zajęcia prowadzi dr inż. Krzysztof Kaczor

Laboratoria uzupełniające - obowiązują na kolokwium!

 1. Makefile - opis budowania programów w środowisku UNIX, potrzebne do laboratorium Klasy i obiekty I

Laboratoria dodatkowe - opcjonalne, ich znajomość nie jest wymagana do kolokwium. Tematyka nie będzie poruszana przez dra Kaczora. Just for fun :-)

Przydatne materiały

 • Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, Arkana C++ - dla początkujących
 • Jerzy Grębosz, Symfonia/Pasja C++ - dla każdego
 • Bjarne Stroustrup, Język C++ - dla zainteresowanych
 • Awesome C/C++ - A curated list of awesome C/C++ frameworks, libraries, resources, and shiny things

Narzędzia

pl/dydaktyka/jimp2/2015/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0