Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:ggp:gdl [2016/04/27 01:45]
msl [3 Przykład: Kółko i krzyżyk]
pl:dydaktyka:ggp:gdl [2016/05/10 14:01]
msl [Kryterium zwycięstwa]
Linia 22: Linia 22:
 Przedstawmy GDL na przykładzie gry [[http://​playtictactoe.org/​|kółko i krzyżyk]]. ​ Przedstawmy GDL na przykładzie gry [[http://​playtictactoe.org/​|kółko i krzyżyk]]. ​
  
-== Gracze ==+==== Gracze ​====
  
 Zacznijmy od tego, że w grze występuje dwóch graczy o pięknych imionach "​kolko"​ i "​krzyzyk"​. Służy do tego predefiniowany fakt ''​role'':​ Zacznijmy od tego, że w grze występuje dwóch graczy o pięknych imionach "​kolko"​ i "​krzyzyk"​. Służy do tego predefiniowany fakt ''​role'':​
Linia 33: Linia 33:
 Składnia jest taka sama jak w języku [[pl:​prolog:​start|Prolog]] (lub Datalog) z tą różnicą, że na końcu nie ma kropki. Ponownie stałe pisane są małą, a zmienne wielką literą. Składnia jest taka sama jak w języku [[pl:​prolog:​start|Prolog]] (lub Datalog) z tą różnicą, że na końcu nie ma kropki. Ponownie stałe pisane są małą, a zmienne wielką literą.
  
-== Definiowanie fluentów ==+==== Definiowanie fluentów ​====
  
 Następnie należy zdefiniować fluenty, które będą opisywać stan gry. W przypadku kółka i krzyżyk stan gry opisany jest przy pomocy 29 fluentów: Następnie należy zdefiniować fluenty, które będą opisywać stan gry. W przypadku kółka i krzyżyk stan gry opisany jest przy pomocy 29 fluentów:
Linia 74: Linia 74:
 Reguły w GDL'u różnią się od reguł Prologowych pod jednym ważnym aspektem: musi być zapewniony fakt, że się nie zapętlą. Więcej szczegółów na ten temat w [[http://​www.inf.tu-dresden.de/​content/​institutes/​ki/​cl/​study/​winter09/​ggp/​kapitel2.pdf|slajdach z uniwersytetu z Dresden]]. Reguły w GDL'u różnią się od reguł Prologowych pod jednym ważnym aspektem: musi być zapewniony fakt, że się nie zapętlą. Więcej szczegółów na ten temat w [[http://​www.inf.tu-dresden.de/​content/​institutes/​ki/​cl/​study/​winter09/​ggp/​kapitel2.pdf|slajdach z uniwersytetu z Dresden]].
  
-== Dostępne akcje ==+==== Dostępne akcje ====
  
 Teraz należy się zastanowić nad tym, jakie akcje są wykonywalne w grze. W przypadku kółka i krzyżyk jest ich 20: Teraz należy się zastanowić nad tym, jakie akcje są wykonywalne w grze. W przypadku kółka i krzyżyk jest ich 20:
Linia 93: Linia 93:
 Predykat ''​input''​ przyjmuje dwa argumenty, pierwszy to nazwa gracza, który może wykonać akcję, drugim jest sama akcja. Predykat ''​input''​ przyjmuje dwa argumenty, pierwszy to nazwa gracza, który może wykonać akcję, drugim jest sama akcja.
  
-== Dozwolone ruchy ==+==== Dozwolone ruchy ====
  
 Teraz, znając już możliwe akcje, wypadałoby powiedzieć,​ kiedy dany ruch jest dozwolony. Służy do tego predykat ''​legal''​. Aby sprawdzić, czy dany fluent jest aktualnie prawdziwy posługujemy się predykatem ''​true''​. Teraz, znając już możliwe akcje, wypadałoby powiedzieć,​ kiedy dany ruch jest dozwolony. Służy do tego predykat ''​legal''​. Aby sprawdzić, czy dany fluent jest aktualnie prawdziwy posługujemy się predykatem ''​true''​.
Linia 111: Linia 111:
 Innymi słowy - gracz może zaznaczyć dane pole, o ile jest puste i jest jego tura. Gracz może też wykonać akcję ''​noop'',​ jeżeli tura należy do przeciwnika. Innymi słowy - gracz może zaznaczyć dane pole, o ile jest puste i jest jego tura. Gracz może też wykonać akcję ''​noop'',​ jeżeli tura należy do przeciwnika.
  
-== Stan początkowy ==+==== Stan początkowy ​====
  
 Podobnie jak w PDDL'​u,​ musimy zdefiniować stan początkowy świata. Służy do tego tego predykat ''​init''​. Możemy przy jego pomocy określić, które fluenty są prawdziwe u zarania dziejów. Dla kółka i krzyżyk, wszystkie komórki są puste, a tura należy do kółka: Podobnie jak w PDDL'​u,​ musimy zdefiniować stan początkowy świata. Służy do tego tego predykat ''​init''​. Możemy przy jego pomocy określić, które fluenty są prawdziwe u zarania dziejów. Dla kółka i krzyżyk, wszystkie komórki są puste, a tura należy do kółka:
Linia 120: Linia 120:
 </​code>​ </​code>​
  
-== Zmiana stanu == +==== Zmiana stanu ====
  
 Teraz przechodzimy do części najtrudniejszej --- w jaki sposób zamodelować zmiany stanu świata. Zakładamy, że czas w grze jest dyskretny i w każdej kolejnej turze gry obliczany jest nowy stan świata. Zależy on jedynie od poprzedniego stanu świata oraz akcji wykonanych przez graczy. Pojawia się tutaj [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Frame_problem#​Fluent_calculus_solution|problem ramki (lub klatki)]]. Nazwa pochodzi od analogii między następującymi po sobie stanami świata z klatkami na taśmie filmowej. Wszystkie klatki filmowe są od siebie niezależne,​ różnią się od swoich poprzedników jedynie szczegółami --- reszta jest taka sama. Podobnie tutaj chcielibyśmy,​ żeby poza //​explicite//​ zamodelowanymi zmianami, reszta świata pozostała bez zmian. W naszym przypadku oznacza to, że musimy zamodelować również brak zmiany :-( Teraz przechodzimy do części najtrudniejszej --- w jaki sposób zamodelować zmiany stanu świata. Zakładamy, że czas w grze jest dyskretny i w każdej kolejnej turze gry obliczany jest nowy stan świata. Zależy on jedynie od poprzedniego stanu świata oraz akcji wykonanych przez graczy. Pojawia się tutaj [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Frame_problem#​Fluent_calculus_solution|problem ramki (lub klatki)]]. Nazwa pochodzi od analogii między następującymi po sobie stanami świata z klatkami na taśmie filmowej. Wszystkie klatki filmowe są od siebie niezależne,​ różnią się od swoich poprzedników jedynie szczegółami --- reszta jest taka sama. Podobnie tutaj chcielibyśmy,​ żeby poza //​explicite//​ zamodelowanymi zmianami, reszta świata pozostała bez zmian. W naszym przypadku oznacza to, że musimy zamodelować również brak zmiany :-(
Linia 128: Linia 128:
 <code prolog> <code prolog>
 next(cell(M,​N,​x)) :- next(cell(M,​N,​x)) :-
-  does(kolko,mark(M,N)) &+  does(krzyzyk,mark(M,N)) &
   true(cell(M,​N,​b))   true(cell(M,​N,​b))
  
 next(cell(M,​N,​o)) :- next(cell(M,​N,​o)) :-
-  does(krzyzyk,mark(M,N)) &+  does(kolko,mark(M,N)) &
   true(cell(M,​N,​b))   true(cell(M,​N,​b))
  
Linia 140: Linia 140:
  
 next(cell(M,​N,​b)) :- next(cell(M,​N,​b)) :-
-  does(W,​mark(J,​K))+  does(W,​mark(J,​K)) ​&
   true(cell(M,​N,​b)) &   true(cell(M,​N,​b)) &
   distinct(M,​J)   distinct(M,​J)
Linia 157: Linia 157:
  
 Akcje te kolejno oznaczają: Akcje te kolejno oznaczają:
-  - jeżeli komórka jest pusta, a gracz kółko ją zaznaczył, to w kolejnej turze w tej komórce będzie kółko 
   - jeżeli komórka jest pusta, a gracz krzyżyk ją zaznaczył, to w kolejnej turze w tej komórce będzie krzyżyk   - jeżeli komórka jest pusta, a gracz krzyżyk ją zaznaczył, to w kolejnej turze w tej komórce będzie krzyżyk
 +  - jeżeli komórka jest pusta, a gracz kółko ją zaznaczył, to w kolejnej turze w tej komórce będzie kółko
   - jeżeli dana komórka nie była pusta (pomocniczy predykat ''​distinct''​ sprawdza tożsamość argumentów),​ to w kolejnej turze będzie miała te samą zawartość ​   - jeżeli dana komórka nie była pusta (pomocniczy predykat ''​distinct''​ sprawdza tożsamość argumentów),​ to w kolejnej turze będzie miała te samą zawartość ​
-  - jeżeli dana komórka była pusta, ale była komórką, która została zaznaczona, to w kolejnej turze też będzie pusta (aż dwie reguły!)+  - jeżeli dana komórka była pusta, ale nie była komórką, która została zaznaczona, to w kolejnej turze też będzie pusta (aż dwie reguły!)
   - jeżeli dana tura należała do kółka, to kolejna będzie należała do krzyżyka   - jeżeli dana tura należała do kółka, to kolejna będzie należała do krzyżyka
   - jeżeli dana tura należała do krzyżyka, to kolejna będzie należała do kółka   - jeżeli dana tura należała do krzyżyka, to kolejna będzie należała do kółka
Linia 166: Linia 166:
 Warto zauważyć, że akcje 3 i 4 służą właśnie walce z problemem ramki. Warto zauważyć, że akcje 3 i 4 służą właśnie walce z problemem ramki.
  
-== Warunki końca gry ==+==== Warunki końca gry ====
  
 Każdy wie, że celem gry w kółko i krzyżyk jest ułożenie linii. Żeby sprawdzić, czy w danym stanie ułożona jest linia, należy zdefiniować odpowiednie reguły: Każdy wie, że celem gry w kółko i krzyżyk jest ułożenie linii. Żeby sprawdzić, czy w danym stanie ułożona jest linia, należy zdefiniować odpowiednie reguły:
Linia 180: Linia 180:
   true(cell(M,​3,​Z))   true(cell(M,​3,​Z))
  
-column(M,Z) :-+column(N,Z) :-
   true(cell(1,​N,​Z)) &   true(cell(1,​N,​Z)) &
   true(cell(2,​N,​Z)) &   true(cell(2,​N,​Z)) &
Linia 215: Linia 215:
 Operator '​~'​ oznacza negację. Podobnie jak w prologu działa ona na zasadzie [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Closed-world_assumption|świata zamkniętego]],​ tzn. zdanie uznajemy za fałszywe, jeżeli nie potrafimy udowodnić, że jest inaczej. W GDL'u istnieją specjalne obostrzenie ograniczające stosowanie negacji, ale na razie nie musimy się tym przejmować (więcej info na [[http://​www.inf.tu-dresden.de/​content/​institutes/​ki/​cl/​study/​winter09/​ggp/​kapitel2.pdf|slajdach z uniwersytetu z Dresden]]). Operator '​~'​ oznacza negację. Podobnie jak w prologu działa ona na zasadzie [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Closed-world_assumption|świata zamkniętego]],​ tzn. zdanie uznajemy za fałszywe, jeżeli nie potrafimy udowodnić, że jest inaczej. W GDL'u istnieją specjalne obostrzenie ograniczające stosowanie negacji, ale na razie nie musimy się tym przejmować (więcej info na [[http://​www.inf.tu-dresden.de/​content/​institutes/​ki/​cl/​study/​winter09/​ggp/​kapitel2.pdf|slajdach z uniwersytetu z Dresden]]).
  
-== Kryterium zwycięstwa ==+==== Kryterium zwycięstwa ​====
  
 {{ :​pl:​dydaktyka:​ggp:​tyle_wygrac.jpg?​200|}} {{ :​pl:​dydaktyka:​ggp:​tyle_wygrac.jpg?​200|}}
Linia 221: Linia 221:
  
 <code prolog> <code prolog>
-goal(kolko,100) :- line(x) & ~line(o) +goal(krzyzyk,100) :- line(x) & ~line(o)
-goal(kolko,​50) :- ~line(x) & ~line(o) +
-goal(kolko,​0) :- ~line(x) & line(o) +
- +
-goal(krzyzyk,​100) :- ~line(x) & line(o)+
 goal(krzyzyk,​50) :- ~line(x) & ~line(o) goal(krzyzyk,​50) :- ~line(x) & ~line(o)
-goal(krzyzyk,​0) :- line(x) & ~line(o)+goal(krzyzyk,0) :- ~line(x) & line(o) 
 + 
 +goal(kolko,​100) :- ~line(x) & line(o) 
 +goal(kolko,​50) :- ~line(x) & ~line(o) 
 +goal(kolko,0) :- line(x) & ~line(o)
 </​code>​ </​code>​
  
 Powyższe reguły mówią, że w przypadku zwycięstwa gracz dostaje całe 100 (tyle wygrać!), w przypadku remisu 50, a w przypadki porażki 0. Nie wiemy, co ta liczba symbolizuje,​ ale uznajmy, że są to ciasteczka, albo coś, czego nigdy nie za wiele. ​ Powyższe reguły mówią, że w przypadku zwycięstwa gracz dostaje całe 100 (tyle wygrać!), w przypadku remisu 50, a w przypadki porażki 0. Nie wiemy, co ta liczba symbolizuje,​ ale uznajmy, że są to ciasteczka, albo coś, czego nigdy nie za wiele. ​
  
-W GDL nie ma arytmetyki --- liczby nie różnią się niczym od innych stałych. ​Co gorsza, jest ich tyle, co kot napłakał +<WRAP center round tip 60%> 
 +W GDL nie ma arytmetyki --- liczby nie różnią się niczym od innych stałych. ​Stosowane są głównie do zliczania kroków oraz rozdawania nagród. 
 +</​WRAP>​
  
  
-== Koniec ==+==== Koniec ​====
  
 To by było na tyle, właśnie udało się zamodelować prostą grę w kółko i krzyżyk. To by było na tyle, właśnie udało się zamodelować prostą grę w kółko i krzyżyk.
Linia 299: Linia 301:
 Proszę zamodelować grę w "​kamień,​ papier, nożyce, spocka i jaszczurkę"​. W razie problemów ze zrozumieniem reguł, proszę obejrzeć [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=iapcKVn7DdY|instrukcję video]]. Obrazek obok przedstawia użyteczną referencję. . Poćwiczyć można na żywo w sali, lub, jak na prawdziwego człowieka XXI wieku przystało, [[http://​www.playmycode.com/​play/​game/​cainy393/​rock-paper-scissors-lizard-spock|online...]]. Proszę zamodelować grę w "​kamień,​ papier, nożyce, spocka i jaszczurkę"​. W razie problemów ze zrozumieniem reguł, proszę obejrzeć [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=iapcKVn7DdY|instrukcję video]]. Obrazek obok przedstawia użyteczną referencję. . Poćwiczyć można na żywo w sali, lub, jak na prawdziwego człowieka XXI wieku przystało, [[http://​www.playmycode.com/​play/​game/​cainy393/​rock-paper-scissors-lizard-spock|online...]].
  
-===== Knowledge Interchange Format =====+===== Knowledge Interchange Format =====
  
 O ile wszystko, co zostało powyżej napisane, jest prawdą, o tyle większość systemów GGP nie wspiera reprezentacji w stylu Prolog. Na potrzeby wysyłania i zapisania wiedzy (reprezentowanej w sposób regułowy) powstał format KIF (Knowledge Interchange Format). Podobnie jak w przypadku PDDL, bazuje on na lispie i używa notacji prefixowej. Ponadto symbol '':​-''​ zestępowany jest przez strzałkę ''<​='',​ symbol koniunkcji ''&''​ przez ''​and'',​ symbol negacji ''​~''​ przez ''​not''​. Nazwy zmiennych poprzedzane są znakiem zapytania ''?''​. Poniżej przedstawiony jest przykład translacji z wersji a'la Prolog: O ile wszystko, co zostało powyżej napisane, jest prawdą, o tyle większość systemów GGP nie wspiera reprezentacji w stylu Prolog. Na potrzeby wysyłania i zapisania wiedzy (reprezentowanej w sposób regułowy) powstał format KIF (Knowledge Interchange Format). Podobnie jak w przypadku PDDL, bazuje on na lispie i używa notacji prefixowej. Ponadto symbol '':​-''​ zestępowany jest przez strzałkę ''<​='',​ symbol koniunkcji ''&''​ przez ''​and'',​ symbol negacji ''​~''​ przez ''​not''​. Nazwy zmiennych poprzedzane są znakiem zapytania ''?''​. Poniżej przedstawiony jest przykład translacji z wersji a'la Prolog:
Linia 320: Linia 322:
 (<= (q ?y) (p a ?y) (p ?y c)) (<= (q ?y) (p a ?y) (p ?y c))
 </​code>​ </​code>​
 +
 +=== - Zad 1 ===
 +
 +Dla każdej z poniższych par określ, czy wersja prefixowa, jest wiernym tłumaczeniem wersji Prologowej. ​
 +
 +<code lisp>
 +r(a,b) :- p(a) & q(b)
 +(<= (r a b) (and (p a) (q b)))
 +</​code>​
 +<code lisp> ​
 +r(a,b) :- p(a) & q(b)
 +(<= (r a b) (p a) (q b))
 +</​code>​
 +<code lisp>
 +r(x,y) :- p(x) & q(y)
 +(<= (r ?x ?y) (p ?x) (q ?y))
 +</​code>​
 +<code lisp> ​
 +r(X,Y) :- p(X) & q(Y)
 +(<= (r ?x ?y) (p ?x) (q ?y))
 +</​code>​
 +
 +=== - Zad 2 ===
 +
 +Zapoznaj się z {{:​pl:​dydaktyka:​ggp:​tictactoe.kif.zip|wersją '​kółka i krzyżyk'​ zapisaną w KIF}}. ​
 +Jakie różnice widzisz między nią a naszym poprzednim modelem?
 +
 +=== - Zad 3 ===
 +
 +Zapoznaj się z {{:​pl:​dydaktyka:​ggp:​blocks.kif.zip|modelem prostego świata klocków w GDL}}.
 +  * jakie są kryteria zakończenia tej gry?
 +  * w jaki sposób liczone są tury?
 +
 +=== - Zad 4 ===
 +
 +Przepisz modele '​kólka i krzyżyka',​ '​krzyżyka i krzyżyka'​ oraz '​papier,​ kamień, nożyce, spocka i jaszczurki'​ do postaci KIF.
 +
 +===== - Walidacja modeli =====
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +Poniższe instrukcje przygotowane są z myślą o laboratorium C2 316, gdzie każdy komputer ma Eclipse.
 +</​WRAP>​
 +
 +Proszę uruchomić Eclipse i następnie:
 +  * ''​File -> Import Project''​
 +  * Wybrać opcję importowania z repozytorium git
 +    * Jeżeli tej opcji nie ma (Eclipse jest za stare), to trzeba ręcznie sklonować repo i zaimportować projekt z katalogu. Reszta tutejszej instrukcji nie ma sensu FIXME
 +  * Wybrać opcję klonowania z zewnętrznego URI
 +  * Wpisać URI: ''​https://​github.com/​ggp-org/​ggp-base.git''​
 +  * Wybrać gałąź ''​master''​
 +  * Wybrać jakiś //​rozsądny//​ katalog dla projektu
 +  * Wybrać projekt ''​ggp-base''​ do zaimportowania
 +
 +==== - Dodanie gier do środowiska ====
 +
 +W katalogu projektu proszę dostać się do ścieżki ''​games/​games''​ i stworzyć tam trzy katalogi ''​kolko-krzyzyk'',​ ''​krzyzyk-krzyzyk''​ i ''​spock''​. Każdy katalog powinien zawierać dwa pliki: ​
 +  * plik ''​.kif''​ z modelem gry
 +  * plik ''​METADATA''​ z zawartością:​
 +
 +<code javascript>​
 +{
 +  "​gameName":​ "<​nazwa gry>",  ​
 +  "​rulesheet":​ "<​nazwa pliku kif>"​
 +}
 +</​code>​
 +
 +==== - Walidacja gier ====
 +
 +Z poziomu Eclipse proszę uruchomić aplikację ''​Validator''​ (rozwijana lista przy guziki ''​play''​).
 +
 +''​Validator'',​ jak sama nazwa wskazuje, ma na celu sprawdzenie,​ czy dany model jest prawidłowym modelem GDL. 
 +
 +=== Ćwiczenia ===
 +
 +  - W polu ''​Repository''​ wybrać ''​Local Game Repository''​
 +  - W polu ''​Game''​ wybrać ''​Tic-Tac-Toe''​
 +  - Wciśnąć przycisk ''​Validate''​ --- program powinien pokazać same sukcesy
 +  - Powtórzyć to samo dla własnych modeli
 +  - Poprawić własne modele
 +  - Zdobyć kolejne sukcesy.
 +
 +
 +
 +===== - Zabawa =====
 +
 +Z poziomu Eclipse proszę uruchomić aplikację ''​Kiosk''​ (rozwijana lista przy guziki ''​play''​). ​
 +
 +=== Ćwiczenia ===
 +
 +  - W polu ''​Opponent''​ proszę wybrać ''​SimpleMonteCarloPlayer''​
 +  - Wybrać jakąś znajomą grę 
 +  - Wygrać!
 +
 +{{ :​pl:​dydaktyka:​ggp:​have-fun.jpg?​400 |}}
 +
pl/dydaktyka/ggp/gdl.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0