Constraint Programming/Programowanie z Ograniczeniami 2023/2024-winter [CP-CS/PzO-Inf]

 1. Introduction to Constraint Programming. Syllabus. Basic Examples. CP as Problem-Solving. Introduction to MiniZinc. [3.10.2023-ISI;ali][2.10.2023-WIET; e-lerning; 16.10.2023]
 2. Introduction to Constraint Programming. Backtracking Search. Deduction and Abduction. Constraint Propagation. Basic Problem-Solving in MiniZinc and Prolog. [10.10.2023;ali][30.10.2023-WIET;ali]
 3. Introduction to MiniZinc. Basic Examples. Constraint Satisfaction and Optimization with Constraints. Production Planning. SAT as CP. [17.10.2023-ISI;ali][13.11.2023-WIET;ali]
 4. E-Learning: Intro to CP Reasoning with Constraints [24.10.2023-ISI;selection by ali]
 5. E-Learning: Let's learn from the best MiniZinc by Peter Stuckey [31.10.2023-ISI;recommended by ali]
 6. MiniZinc. More Complex Examples. Data Structures. Functions and Predicates. Info on Projects! [7.11.2023-ISI;ali] [27.11.2023-WIET;mslaz]
 7. Some Theory: Constraint Propagation Algorithms. Forward Checking. Arc Consistency. [14.11.2023-ISI;ali] [11.12.2023-WIET;ali]
 8. Problem reduction and exploring problem structure. Algorithms: AC-3, GAC. Constraint Logic Programming: Prolog + CLP(FD). Picat. Logica. [8.01.2024-WIET;ali]

Constraint Programming/Programowanie z ograniczeniami 2022 [PzO/CP]

 1. Uczelniana Inauguracja Roku Akademickiego. [-PzO/4.10.2022 CP]
 2. Introduction to Constraint Programming. Introduction to MiniZinc. [10/18.10.2022; pages 1-24; ALi] MiniZinc Intro
 3. Introduction to MIniZinc. Basic Examples. Constraint Satisfaction and Optimization. SAT as CP, [24.10.2022/15.11.2022; ALi]
 4. MiniZinc. More Complex Examples. [7.11.2022/29.11.2022; Ali]
 5. MiniZinc. Further Examples. [21.11.2022/13.12.2022]
 6. MiniZinc. Towards practical applications. [5.12.2022] Codes for the lecture
 7. Constraint Programming. A Look at the Theoretical Foundations. Constraint Propagation and Efficiency Issues. [19.12.2022/10.01.2023]
 8. Constraint Logic Programming. Prolog. Picat. [2.01.2023-godziny rektorskie/24.01.2023]

Selected support:

Programowanie z ograniczeniami 2021

 1. Wprowadzenie do programowania z ograniczeniami. Wprowadzenie do systemu MiniZinc. [5.10.2021;pages 1-24; ALi] MiniZinc Intro
 2. Przykłady programowania w MiniZinc. Deklarowanie parametrów, zmiennych i ograniczeń. [19.10.2021;pages 25-…; ALi] Przykłady do wykładu 19.10.2021
 3. MiniZinc. Poszukiwanie rozwiązania dopuszczalnego i optymalnego. Elementarne przykłady logiczne (SAT, Logical Consequence) i arytmetyczne (Money-Change; SEND+MOST=MONEY). [2.11.2021; ALi]
 4. MiniZinc - kontynuacja. Tablice i zbiory. Predykaty, funkcje, procedury lokalne. Przykłady zastosowań. [16.11.2021; ALi]
 5. E-Learning: MiniZinc.: dokończenie. Podstawy teoretyczne programowania z ograniczeniami. Algorytmy propagacji ograniczeń. [30.11.2021]
 6. ZMIANA: Spotkanie na MS TEAMS - prowadzi mgr Mateusz Ślażyński: Wprowadzenie do projektów [14.12.2021]; MSl]
 7. Podstawy teoretyczne programowania z ograniczeniami. Algorytmy propagacji ograniczeń. Prolog+biblioteka clp(fd), Picat, Python+Constraints, Python+Numberjack [11.01.2022; ALi] - Wykład on-line na Upel/Moodle: 9:35-11:05

Programowanie z ograniczeniami - 2020

 1. Wprowadzenie do programowania z ograniczeniami. Wprowadzenie do systemu MiniZinc. [6.10.2020;pages 1-28; ali] MiniZinc Intro
 2. Wprowadzenie do systemu MiniZinc. Elementarne przykłady logiczne (SAT,Logical Consequence) i arytmetyczne (Money-Change; SEND+MORE=MONEY). [13.10.2020; pages 28-34; ali] Przykłady z wykładu 13.10.2020
 3. Wprowadzenie do MiniZinc. Constraint Satisfaction and Optimization Problems. Selected more advanced language constructions. [20.10.2020; ali] Przykłady z wykładu 20.10.2020
 4. Wprowadzenie do MiniZinc - dokończenie. Constraint Satisfaction and Optimization Problems. Selected more advanced language constructions. [27.10.2020; ali] Przykłady z wykładu 27-10-2020]
 5. MiniZinc - dokończenie; wybrane przykłady zastosowania. TSP+Path. Wprowadzenie do teorii CP. [3.11.2020; ali]
 6. Podstawy teoretyczne CP. Modelowanie i propagacja ograniczeń. Wprowadzenie do Prologu i biblioteki clp(fd). [17.11.2020; ali]Prezentacja: CP- podstawy teoretyczne
 7. E-learning: Biblioteka clp(fd) w Prologu. [24.11.2020] Prezentacja clp(fd) - materiał pomocniczy

Wybrane linki i materiały:


Tools:


Laboratoria:

Repozytorium z materiałami do laboratoriów jest dostępne na gitlabie.


Użyteczne linki również na stronie:

Knowledge Representation and Reasoning

pl/dydaktyka/cp/start.txt · ostatnio zmienione: 2024/01/08 11:15 przez ligeza
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0