Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:bim:tmp [2013/11/18 19:51]
kkluza utworzono
pl:dydaktyka:bim:tmp [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 11: Linia 11:
   * http://​www.actionscript.org/​forums/​showthread.php3?​t=70742   * http://​www.actionscript.org/​forums/​showthread.php3?​t=70742
   * https://​developers.google.com/​maps/​documentation/​webservices/​   * https://​developers.google.com/​maps/​documentation/​webservices/​
 +  * http://​www.geoplugin.com/​examples
 +
  
 SPRAWDZIC TO: SPRAWDZIC TO:
 http://​www.codeproject.com/​Articles/​14610/​Calling-Web-Services-from-HTML-Pages-using-JavaScr http://​www.codeproject.com/​Articles/​14610/​Calling-Web-Services-from-HTML-Pages-using-JavaScr
  
-Przykład działania: ​werset z biblii... +Obejrzeć: http://​www.slideshare.net/​cheilmann/​web-services-and-javascript 
-  * http://​www.webservicex.net/​WS/​WSDetails.aspx?​WSID=6&​CATID=11+ 
 +Przykład działania:  
 +  * werset z biblii: ​http://​www.webservicex.net/​WS/​WSDetails.aspx?​WSID=6&​CATID=11 
 +  * konwersja temp.: http://​www.w3schools.com/​webservices/​ws_use.asp 
 + 
 +  * http://​stackoverflow.com/​questions/​124269/​simplest-soap-example-using-javascript 
 +  * http://​www.srikanthtechnologies.com/​blog/​java/​rest_service_client.aspx 
 +  * http://​rest.elkstein.org/​2008/​02/​using-rest-in-javascript.html
  
pl/dydaktyka/bim/tmp.1384800680.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0