Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:bim:lab3_2014 [2014/12/01 17:41]
kkluza [Zadanie]
pl:dydaktyka:bim:lab3_2014 [2020/10/12 13:37] (aktualna)
kkluza [Laboratorium: Symulacja procesów]
Linia 1: Linia 1:
 ====== Laboratorium:​ Symulacja procesów ====== ====== Laboratorium:​ Symulacja procesów ======
 +
 +===== Signavio Process Editor =====
 +
 +Proszę założyć konto na platformie Signavio: [[https://​academic.signavio.com/​p/​register?​link=ebe7cf4ad8d54e32a639e74d1c011d37|Registration for the Signavio BPM Academic Initiative]] ​
 +zaznaczając ​ opcję:\\ //I agree that anonymized versions of all models I create using this platform can be made available for research purposes.//
 +
 +Aby zalogować się do edytora należy na stronie [[http://​www.signavio.com/​bpm-academic-initiative/​|Signavio BPM Academic Initiative]] wybrać **Academic Login**.
 +
 +[[http://​www.manning.com/​rademakers2/​|{{ ​ http://​www.manning.com/​rademakers2/​rademakers2_cover150.jpg}}]]
 +
 +===== Symulacje =====
  
 Symulacje w czasie dzisiejszych zajęć należy przeprowadzać bazując na modelu: \\  Symulacje w czasie dzisiejszych zajęć należy przeprowadzać bazując na modelu: \\ 
Linia 8: Linia 19:
  
 Proszę zaimportować model do Signavio i obejrzeć go w edytorze graficznym. Proszę zaimportować model do Signavio i obejrzeć go w edytorze graficznym.
-Następnie w prawym ​gó©nym ​rogu wybrać "​Simulation"​ z listy rozwijanej.+Następnie w prawym ​górnym ​rogu wybrać "​Simulation"​ z listy rozwijanej.
  
 Aby uruchomić symulację krok po kroku (1) należy nacisnąć przycisk "​Play"​ (2) Aby uruchomić symulację krok po kroku (1) należy nacisnąć przycisk "​Play"​ (2)
Linia 74: Linia 85:
 {{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​onecase2.jpg?​direct&​600|}} {{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​onecase2.jpg?​direct&​600|}}
  
-W wypadku tej symulacji nie ma potrzeby wyklikiwania kolejnych zadań i przejść. W przypadku zadań odbywa się to automatycznie,​ natomiast w przypadku przepływów jest możliwość ręcznego wyboru ścieżki na bramce, a gdy tego nie zrobimy w czasie wyznaczonym przez zegar (1), wybór zostanie wylosowany zgodnie ze zdefiniowanymi w scenariuszu prawdopodobieństwami. Po lewej stronie znajduje się panel (2) pokazujący aktualny koszt i czas egzekucji instancji procesu, czas wykorzystania zasobów, a także wąskie gardło, o ile zostało do tej pory wykryte. ​+W wypadku tej symulacji nie ma potrzeby wyklikiwania kolejnych zadań i przejść. W przypadku zadań odbywa się to automatycznie,​ natomiast w przypadku przepływów jest możliwość ręcznego wyboru ścieżki na bramce, a gdy tego nie zrobimy w czasie wyznaczonym przez zegar (1), wybór zostanie wylosowany zgodnie ze zdefiniowanymi w scenariuszu prawdopodobieństwami. Po prawej ​stronie znajduje się panel (2) pokazujący aktualny koszt i czas egzekucji instancji procesu, czas wykorzystania zasobów, a także wąskie gardło, o ile zostało do tej pory wykryte. ​
 Natomiast przy uruchomieniu kolejnego przebiegu otrzymamy informację o rezultacie ostatniego przebiegu. Natomiast przy uruchomieniu kolejnego przebiegu otrzymamy informację o rezultacie ostatniego przebiegu.
  
Linia 111: Linia 122:
   * W firmie można zaproponować zmiany procesu, w szczególności:​   * W firmie można zaproponować zmiany procesu, w szczególności:​
     * zmiany przypisania zadań (w sensowny sposób -- wymaga uzasadnienia,​ że jest to możliwe i celowe)     * zmiany przypisania zadań (w sensowny sposób -- wymaga uzasadnienia,​ że jest to możliwe i celowe)
-    * rozbicia zadań na mniejsze lub zgrupowania w większe, przy czym sumaryczny czas dla tak zgrupowanych zadań musi być zgodny z pierwotnie zakładanym).+    * rozbicia zadań na mniejsze lub zgrupowania w większe, przy czym sumaryczny czas dla tak zgrupowanych zadań musi być zgodny z pierwotnie zakładanym.
  
 Uzyskany proces powinien mieć zminimalizowane powstanie wąskich gardeł, \\  Uzyskany proces powinien mieć zminimalizowane powstanie wąskich gardeł, \\ 
pl/dydaktyka/bim/lab3_2014.1417452064.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0