Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:bim:lab3_2014 [2014/12/01 13:42]
kkluza [Optymalizacja modelu]
pl:dydaktyka:bim:lab3_2014 [2020/10/12 13:37] (aktualna)
kkluza [Laboratorium: Symulacja procesów]
Linia 1: Linia 1:
 ====== Laboratorium:​ Symulacja procesów ====== ====== Laboratorium:​ Symulacja procesów ======
 +
 +===== Signavio Process Editor =====
 +
 +Proszę założyć konto na platformie Signavio: [[https://​academic.signavio.com/​p/​register?​link=ebe7cf4ad8d54e32a639e74d1c011d37|Registration for the Signavio BPM Academic Initiative]] ​
 +zaznaczając ​ opcję:\\ //I agree that anonymized versions of all models I create using this platform can be made available for research purposes.//
 +
 +Aby zalogować się do edytora należy na stronie [[http://​www.signavio.com/​bpm-academic-initiative/​|Signavio BPM Academic Initiative]] wybrać **Academic Login**.
 +
 +[[http://​www.manning.com/​rademakers2/​|{{ ​ http://​www.manning.com/​rademakers2/​rademakers2_cover150.jpg}}]]
 +
 +===== Symulacje =====
  
 Symulacje w czasie dzisiejszych zajęć należy przeprowadzać bazując na modelu: \\  Symulacje w czasie dzisiejszych zajęć należy przeprowadzać bazując na modelu: \\ 
Linia 8: Linia 19:
  
 Proszę zaimportować model do Signavio i obejrzeć go w edytorze graficznym. Proszę zaimportować model do Signavio i obejrzeć go w edytorze graficznym.
-Następnie w prawym ​gó©nym ​rogu wybrać "​Simulation"​ z listy rozwijanej.+Następnie w prawym ​górnym ​rogu wybrać "​Simulation"​ z listy rozwijanej.
  
 Aby uruchomić symulację krok po kroku (1) należy nacisnąć przycisk "​Play"​ (2) Aby uruchomić symulację krok po kroku (1) należy nacisnąć przycisk "​Play"​ (2)
Linia 74: Linia 85:
 {{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​onecase2.jpg?​direct&​600|}} {{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​onecase2.jpg?​direct&​600|}}
  
-W wypadku tej symulacji nie ma potrzeby wyklikiwania kolejnych zadań i przejść. W przypadku zadań odbywa się to automatycznie,​ natomiast w przypadku przepływów jest możliwość ręcznego wyboru ścieżki na bramce, a gdy tego nie zrobimy w czasie wyznaczonym przez zegar (1), wybór zostanie wylosowany zgodnie ze zdefiniowanymi w scenariuszu prawdopodobieństwami. Po lewej stronie znajduje się panel (2) pokazujący aktualny koszt i czas egzekucji instancji procesu, czas wykorzystania zasobów, a także wąskie gardło, o ile zostało do tej pory wykryte. ​+W wypadku tej symulacji nie ma potrzeby wyklikiwania kolejnych zadań i przejść. W przypadku zadań odbywa się to automatycznie,​ natomiast w przypadku przepływów jest możliwość ręcznego wyboru ścieżki na bramce, a gdy tego nie zrobimy w czasie wyznaczonym przez zegar (1), wybór zostanie wylosowany zgodnie ze zdefiniowanymi w scenariuszu prawdopodobieństwami. Po prawej ​stronie znajduje się panel (2) pokazujący aktualny koszt i czas egzekucji instancji procesu, czas wykorzystania zasobów, a także wąskie gardło, o ile zostało do tej pory wykryte. ​
 Natomiast przy uruchomieniu kolejnego przebiegu otrzymamy informację o rezultacie ostatniego przebiegu. Natomiast przy uruchomieniu kolejnego przebiegu otrzymamy informację o rezultacie ostatniego przebiegu.
  
Linia 100: Linia 111:
 Następnie w grupach proszę przedyskutować wnioski z przeprowadzonej symulacji. Następnie w grupach proszę przedyskutować wnioski z przeprowadzonej symulacji.
  
-^  W grupowym raporcie z laboratorium należy umieścić wyniki analizy \\ wraz z uzasadnieniem (poparte odpowiednimi screenshotami) ​  ^ 
  
 ===== Optymalizacja modelu =====  ===== Optymalizacja modelu ===== 
Linia 109: Linia 119:
   * Firma może zatrudnić dodatkowo 1 osobę z pensją 20€/h.   * Firma może zatrudnić dodatkowo 1 osobę z pensją 20€/h.
   * W firmie można dokonać przesunięcia środków o max. 10% dla każdego z zasobów.   * W firmie można dokonać przesunięcia środków o max. 10% dla każdego z zasobów.
 +  * W firmie można zaproponować zmiany w liczebności zasobów ludzkich oraz czasu ich pracy (w miarę możliwości powinny to być decyzje ostrożne, gdyż pracownicy nie wykonują tylko i wyłącznie tego procesu, w szczególności Zarząd opornie podejdzie do próby zmian liczebności Employee, którzy robią podstawowe prace w firmie w innych procesach).
   * W firmie można zaproponować zmiany procesu, w szczególności:​   * W firmie można zaproponować zmiany procesu, w szczególności:​
     * zmiany przypisania zadań (w sensowny sposób -- wymaga uzasadnienia,​ że jest to możliwe i celowe)     * zmiany przypisania zadań (w sensowny sposób -- wymaga uzasadnienia,​ że jest to możliwe i celowe)
-    * rozbicia zadań na mniejsze lub zgrupowania w większe, przy czym sumaryczny czas dla tak zgrupowanych zadań musi być zgodny z pierwotnie zakładanym).+    * rozbicia zadań na mniejsze lub zgrupowania w większe, przy czym sumaryczny czas dla tak zgrupowanych zadań musi być zgodny z pierwotnie zakładanym.
  
-Uzyskany proces powinien mieć zminimalizowane powstanie wąskich gardeł, ​+Uzyskany proces powinien mieć zminimalizowane powstanie wąskich gardeł, ​\\ 
 tzn. musi być możliwe przeprowadzenie symulacji dla minimum 90 dni. tzn. musi być możliwe przeprowadzenie symulacji dla minimum 90 dni.
  
Linia 119: Linia 130:
  
 W raporcie powinien znaleźć się usystematyzowany opis proponowanych zmian z uzasadnieniem:​ W raporcie powinien znaleźć się usystematyzowany opis proponowanych zmian z uzasadnieniem:​
-  * przyczyna wprowadzenia zmiany, +  * przyczyna wprowadzenia zmiany ​(wynikająca z analizy symulacji przed wprowadzeniem zmian)
-  * przewidywane skutki zmiany, +  * przewidywane skutki zmiany ​(co się poprawi)
-  * najlepiej ​poparte odpowiednimi screenshotami z symulacji lub raportu z symulacji,+  * powyższe elementy powinny być poparte odpowiednimi screenshotami z symulacji lub raportu z symulacji,
   * można dołączyć odpowiednie wykresy obrazujące zakres poprawy różnych parametrów procesu dzięki wprowadzonym zmianom.   * można dołączyć odpowiednie wykresy obrazujące zakres poprawy różnych parametrów procesu dzięki wprowadzonym zmianom.
  
-Raport powinien brzmieć przekonywająco i być zrozumiały dla osoby, \\  +** Raport powinien brzmieć przekonywająco i być zrozumiały dla osoby, \\ która nie zna narzędzi do symulacji procesów.** 
-która nie zna narzędzi do symulacji procesów. Max. długość raportu to 4 strony ​A4.+ 
 +Max. długość raportu to 5 stron A4 :!:
  
 Do raportu należy dołączyć jako załączniki (osobne pliki): Do raportu należy dołączyć jako załączniki (osobne pliki):
Linia 131: Linia 143:
   * spis niezbędnych parametrów symulacji dla poszczególnych modeli (ew. screenshoty z parametrami),​ tak by możliwe było powtórzenie symulacji,   * spis niezbędnych parametrów symulacji dla poszczególnych modeli (ew. screenshoty z parametrami),​ tak by możliwe było powtórzenie symulacji,
   * wygenerowany automatycznie raport z symulacji w Signavio.   * wygenerowany automatycznie raport z symulacji w Signavio.
- 
  
  
pl/dydaktyka/bim/lab3_2014.1417437768.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0