Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:bim:lab3_2014 [2014/12/01 13:11]
kkluza [Symulacja wieloprzebiegowa]
pl:dydaktyka:bim:lab3_2014 [2020/10/12 13:37] (aktualna)
kkluza [Laboratorium: Symulacja procesów]
Linia 1: Linia 1:
 ====== Laboratorium:​ Symulacja procesów ====== ====== Laboratorium:​ Symulacja procesów ======
 +
 +===== Signavio Process Editor =====
 +
 +Proszę założyć konto na platformie Signavio: [[https://​academic.signavio.com/​p/​register?​link=ebe7cf4ad8d54e32a639e74d1c011d37|Registration for the Signavio BPM Academic Initiative]] ​
 +zaznaczając ​ opcję:\\ //I agree that anonymized versions of all models I create using this platform can be made available for research purposes.//
 +
 +Aby zalogować się do edytora należy na stronie [[http://​www.signavio.com/​bpm-academic-initiative/​|Signavio BPM Academic Initiative]] wybrać **Academic Login**.
 +
 +[[http://​www.manning.com/​rademakers2/​|{{ ​ http://​www.manning.com/​rademakers2/​rademakers2_cover150.jpg}}]]
 +
 +===== Symulacje =====
  
 Symulacje w czasie dzisiejszych zajęć należy przeprowadzać bazując na modelu: \\  Symulacje w czasie dzisiejszych zajęć należy przeprowadzać bazując na modelu: \\ 
Linia 8: Linia 19:
  
 Proszę zaimportować model do Signavio i obejrzeć go w edytorze graficznym. Proszę zaimportować model do Signavio i obejrzeć go w edytorze graficznym.
-Następnie w prawym ​gó©nym ​rogu wybrać "​Simulation"​ z listy rozwijanej.+Następnie w prawym ​górnym ​rogu wybrać "​Simulation"​ z listy rozwijanej.
  
 Aby uruchomić symulację krok po kroku (1) należy nacisnąć przycisk "​Play"​ (2) Aby uruchomić symulację krok po kroku (1) należy nacisnąć przycisk "​Play"​ (2)
Linia 74: Linia 85:
 {{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​onecase2.jpg?​direct&​600|}} {{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​onecase2.jpg?​direct&​600|}}
  
-W wypadku tej symulacji nie ma potrzeby wyklikiwania kolejnych zadań i przejść. W przypadku zadań odbywa się to automatycznie,​ natomiast w przypadku przepływów jest możliwość ręcznego wyboru ścieżki na bramce, a gdy tego nie zrobimy w czasie wyznaczonym przez zegar (1), wybór zostanie wylosowany zgodnie ze zdefiniowanymi w scenariuszu prawdopodobieństwami. Po lewej stronie znajduje się panel (2) pokazujący aktualny koszt i czas egzekucji instancji procesu, czas wykorzystania zasobów, a także wąskie gardło, o ile zostało do tej pory wykryte. ​+W wypadku tej symulacji nie ma potrzeby wyklikiwania kolejnych zadań i przejść. W przypadku zadań odbywa się to automatycznie,​ natomiast w przypadku przepływów jest możliwość ręcznego wyboru ścieżki na bramce, a gdy tego nie zrobimy w czasie wyznaczonym przez zegar (1), wybór zostanie wylosowany zgodnie ze zdefiniowanymi w scenariuszu prawdopodobieństwami. Po prawej ​stronie znajduje się panel (2) pokazujący aktualny koszt i czas egzekucji instancji procesu, czas wykorzystania zasobów, a także wąskie gardło, o ile zostało do tej pory wykryte. ​
 Natomiast przy uruchomieniu kolejnego przebiegu otrzymamy informację o rezultacie ostatniego przebiegu. Natomiast przy uruchomieniu kolejnego przebiegu otrzymamy informację o rezultacie ostatniego przebiegu.
  
Linia 82: Linia 93:
 ===== Symulacja wieloprzebiegowa =====  ===== Symulacja wieloprzebiegowa ===== 
  
-Proszę wykonać kilkukrotnie symulację wieloprzebiegową wg opisanego scenariusza dla czasu trwania: 30 dni.+Symulacja wiele przebiegów dla wybranego scenariusza uruchamiana jest analogicznie jak poprzednio przyciskiem "​Play"​. Nowym elementem jest "​Duration"​ (1), w którym wybieramy, jak długo ma przebiegać symulacja.  
 +Po przeprowadzeniu symulacji dla każdego zadania, bądź zdarzenia można zobaczyć, w ilu instancjach procesu było ono wykonane. Można również zobaczyć, ile zadań w różnych instancjach procesów nie zdążyło się wykonać i czeka na rozpoczęcie wykonania (1), a także ile zadań jest aktualnie wykonywane w zadaniu (2). 
 + 
 +{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​multiple3.jpg?​direct&​600|}} 
 + 
 +Można również zobaczyć ile wniosków o wyjazd służbowy zostało doprowadzonych do końca jako odrzucone (1) lub zaakceptowane (2) oraz wygenerować raport z symulacji (3). 
 + 
 +{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​multiple4.jpg?​direct&​600|}} 
 + 
 +====== Ćwiczenia ====== 
 + 
 +===== Symulacja modelu z laboratorium ===== 
 + 
 +Proszę ​samodzielnie ​wykonać kilkukrotnie symulację wieloprzebiegową wg opisanego scenariusza dla czasu trwania: 30 dni.
 Następnie proszę porównać wyniki symulacji, przeanalizować je oraz wygenerowany raport z symulacji. Następnie proszę porównać wyniki symulacji, przeanalizować je oraz wygenerowany raport z symulacji.
  
-^  W grupowym raporcie z laboratorium należy umieścić wyniki analizy \\ wraz uzasadnieniem (poparte odpowiednimi screenshotami) ​  ^+Następnie w grupach proszę przedyskutować wnioski ​przeprowadzonej symulacji.
  
-===== Zadanie =====  
  
-Używając narzędzi do symulacji i biorąc pod uwagę rozwój firmy proszę zaproponować możliwe rozwiązania ​polepszające działanie procesu, biorąc pod uwagę następujące założenia:​+===== Optymalizacja modelu =====  
 + 
 +Używając narzędzi do symulacji i biorąc pod uwagę rozwój firmy należy zastanowić się nad ulepszeniem procesu. 
 +Proszę zaproponować możliwe rozwiązania ​poprawiające działanie procesu, biorąc pod uwagę następujące założenia:​
   * Częstotliwość występowania zdarzenia „Travel request submitted” ulegnie zwiększeniu do 100 razy na tydzień.   * Częstotliwość występowania zdarzenia „Travel request submitted” ulegnie zwiększeniu do 100 razy na tydzień.
   * Firma może zatrudnić dodatkowo 1 osobę z pensją 20€/h.   * Firma może zatrudnić dodatkowo 1 osobę z pensją 20€/h.
   * W firmie można dokonać przesunięcia środków o max. 10% dla każdego z zasobów.   * W firmie można dokonać przesunięcia środków o max. 10% dla każdego z zasobów.
 +  * W firmie można zaproponować zmiany w liczebności zasobów ludzkich oraz czasu ich pracy (w miarę możliwości powinny to być decyzje ostrożne, gdyż pracownicy nie wykonują tylko i wyłącznie tego procesu, w szczególności Zarząd opornie podejdzie do próby zmian liczebności Employee, którzy robią podstawowe prace w firmie w innych procesach).
   * W firmie można zaproponować zmiany procesu, w szczególności:​   * W firmie można zaproponować zmiany procesu, w szczególności:​
     * zmiany przypisania zadań (w sensowny sposób -- wymaga uzasadnienia,​ że jest to możliwe i celowe)     * zmiany przypisania zadań (w sensowny sposób -- wymaga uzasadnienia,​ że jest to możliwe i celowe)
-    * rozbicia zadań na mniejsze lub zgrupowania w większe, przy czym sumaryczny czas dla tak zgrupowanych zadań musi być zgodny z pierwotnie zakładanym).+    * rozbicia zadań na mniejsze lub zgrupowania w większe, przy czym sumaryczny czas dla tak zgrupowanych zadań musi być zgodny z pierwotnie zakładanym
 + 
 +Uzyskany proces powinien mieć zminimalizowane powstanie wąskich gardeł, \\  
 +tzn. musi być możliwe przeprowadzenie symulacji dla minimum 90 dni. 
 + 
 +^  W grupowym raporcie należy zaproponować zarządowi firmy \\ odpowiednie zmiany wraz z uzasadnieniem ​ ^ 
 + 
 +W raporcie powinien znaleźć się usystematyzowany opis proponowanych zmian z uzasadnieniem:​ 
 +  * przyczyna wprowadzenia zmiany (wynikająca z analizy symulacji przed wprowadzeniem zmian), 
 +  * przewidywane skutki zmiany (co się poprawi), 
 +  * powyższe elementy powinny być poparte odpowiednimi screenshotami z symulacji lub raportu z symulacji,​ 
 +  * można dołączyć odpowiednie wykresy obrazujące zakres poprawy różnych parametrów procesu dzięki wprowadzonym zmianom. 
 + 
 +** Raport powinien brzmieć przekonywająco i być zrozumiały dla osoby, \\ która nie zna narzędzi do symulacji procesów.** 
 + 
 +Max. długość raportu to 5 stron A4 :!: 
 + 
 +Do raportu należy dołączyć jako załączniki (osobne pliki): 
 +  * model/e, 
 +  * spis niezbędnych parametrów symulacji dla poszczególnych modeli (ew. screenshoty z parametrami), tak by możliwe było powtórzenie symulacji,​ 
 +  * wygenerowany automatycznie raport z symulacji w Signavio. 
  
-Uzyskany proces powinien mieć zminimalizowane powstanie wąskich gardeł, tzn. musi być możliwe przeprowadzenie symulacji dla minimum 90 dni. 
pl/dydaktyka/bim/lab3_2014.1417435878.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0