Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:bim:lab3_2014 [2014/12/01 12:02]
kkluza
pl:dydaktyka:bim:lab3_2014 [2020/10/12 13:37] (aktualna)
kkluza [Laboratorium: Symulacja procesów]
Linia 1: Linia 1:
 ====== Laboratorium:​ Symulacja procesów ====== ====== Laboratorium:​ Symulacja procesów ======
  
-Symulacje w czasie dzisiejszych zajęć należy przeprowadzać bazując na modelu: {{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​travel_request.xml|travel_request.bpmn}}.+===== Signavio Process Editor ===== 
 + 
 +Proszę założyć konto na platformie Signavio: [[https://​academic.signavio.com/​p/​register?​link=ebe7cf4ad8d54e32a639e74d1c011d37|Registration for the Signavio BPM Academic Initiative]]  
 +zaznaczając ​ opcję:\\ //I agree that anonymized versions of all models I create using this platform can be made available for research purposes.//​ 
 + 
 +Aby zalogować się do edytora należy na stronie [[http://​www.signavio.com/​bpm-academic-initiative/​|Signavio BPM Academic Initiative]] wybrać **Academic Login**. 
 + 
 +[[http://​www.manning.com/​rademakers2/​|{{ ​ http://​www.manning.com/​rademakers2/​rademakers2_cover150.jpg}}]] 
 + 
 +===== Symulacje ===== 
 + 
 +Symulacje w czasie dzisiejszych zajęć należy przeprowadzać bazując na modelu: ​\\  
 +**{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​travel_request.xml|travel_request.bpmn}}**,  
 +przygotowanym w ramach projektu z Pracowni Problemowej przez Mateusza Wołka 8-) 
 + 
 +===== Symulacja krok po kroku ===== 
 + 
 +Proszę zaimportować model do Signavio i obejrzeć go w edytorze graficznym. 
 +Następnie w prawym górnym rogu wybrać "​Simulation"​ z listy rozwijanej. 
 + 
 +Aby uruchomić symulację krok po kroku (1) należy nacisnąć przycisk "​Play"​ (2) 
 + 
 +{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​step1.jpg?​direct&​600|}} 
 + 
 +Po uruchomieniu symulacji można zaobserwować przebieg procesu -- niebieskie paski (na przejściach) lub obramowania (na zadaniach, bramkach i innych elementach). Jeżeli pasek, bądź obramowanie jest wypełnione,​ to przejście lub zadanie się wykonało, jeżeli nie jest wypełnione -- jest ono planowane do wykonania w następnej kolejności. Aby wykonać zadanie lub przejście należy kliknąć na niewypełniony pasek lub obramowanie. Po dotarciu do bramki XOR niewypełnione obramowanie pojawia się na więcej niż jednym przejściu. W takiej sytuacji należy wybrać jedną ze ścieżek, którą może podążyć proces -- klikając na jedno z przejść. Po dotarciu do bramki AND niewypełnione obramowanie pojawia się na kilku zadaniach -- w tym wypadku należy wykonać każde z nich. 
 + 
 +{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​step2.jpg?​direct&​600|}} 
 + 
 +Do przeprowadzenia symulacji innych niż "Krok po kroku" konieczne jest przygotowanie scenariusza. Aby to zrobić, należy przewinąć stronę w dół do sekcji "​Scenarios"​
  
  
Linia 41: Linia 69:
         * yes 95%          * yes 95% 
     * Prawdopodobieństwo zdarzenia czasowego przy tasku Validate booking: 2%.     * Prawdopodobieństwo zdarzenia czasowego przy tasku Validate booking: 2%.
 +
 +  * Zasoby ludzkie -- wg poniższej tabeli:
 +
 +^ No ^ Role ^ Number of resources ^ Work schedule per resource ^ Costs / hour ^
 +| 1. | Accountant | 2 resources | Mon-Fri 40:00 hours per week | €20.00 | 
 +| 2. | Employee | 4 resources | Mon-Fri 40:00 hours per week | €15.00 |
 +| 3. | Manager | 2 resources | Mon-Fri 40:00 hours per week | €30.00 |
 +| 4. | Planer | 2 resources | Mon-Fri 40:00 hours per week | €20.00 |
 +
 +
 +==== Symulacja pojedynczego przebiegu ====
 +
 +Uruchomienie symulacji pojedynczego przebiegu (1) następuje po naciśnięciu przycisku "​Play"​ (2). Należy wybrać jeden z utworzonych scenariuszy (3), a także wybrać, czy po zakończeniu przebiegu ma być uruchomiona kolejna instancja procesu ("​Loop"​),​ czy też nie ("​Single run") (4).
 +
 +{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​onecase2.jpg?​direct&​600|}}
 +
 +W wypadku tej symulacji nie ma potrzeby wyklikiwania kolejnych zadań i przejść. W przypadku zadań odbywa się to automatycznie,​ natomiast w przypadku przepływów jest możliwość ręcznego wyboru ścieżki na bramce, a gdy tego nie zrobimy w czasie wyznaczonym przez zegar (1), wybór zostanie wylosowany zgodnie ze zdefiniowanymi w scenariuszu prawdopodobieństwami. Po prawej stronie znajduje się panel (2) pokazujący aktualny koszt i czas egzekucji instancji procesu, czas wykorzystania zasobów, a także wąskie gardło, o ile zostało do tej pory wykryte. ​
 +Natomiast przy uruchomieniu kolejnego przebiegu otrzymamy informację o rezultacie ostatniego przebiegu.
 +
 +{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​onecase3.jpg?​direct&​600|}}
 +
 +
 +===== Symulacja wieloprzebiegowa ===== 
 +
 +Symulacja wiele przebiegów dla wybranego scenariusza uruchamiana jest analogicznie jak poprzednio przyciskiem "​Play"​. Nowym elementem jest "​Duration"​ (1), w którym wybieramy, jak długo ma przebiegać symulacja. ​
 +Po przeprowadzeniu symulacji dla każdego zadania, bądź zdarzenia można zobaczyć, w ilu instancjach procesu było ono wykonane. Można również zobaczyć, ile zadań w różnych instancjach procesów nie zdążyło się wykonać i czeka na rozpoczęcie wykonania (1), a także ile zadań jest aktualnie wykonywane w zadaniu (2).
 +
 +{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​multiple3.jpg?​direct&​600|}}
 +
 +Można również zobaczyć ile wniosków o wyjazd służbowy zostało doprowadzonych do końca jako odrzucone (1) lub zaakceptowane (2) oraz wygenerować raport z symulacji (3).
 +
 +{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab3_2014:​multiple4.jpg?​direct&​600|}}
 +
 +====== Ćwiczenia ======
 +
 +===== Symulacja modelu z laboratorium =====
 +
 +Proszę samodzielnie wykonać kilkukrotnie symulację wieloprzebiegową wg opisanego scenariusza dla czasu trwania: 30 dni.
 +Następnie proszę porównać wyniki symulacji, przeanalizować je oraz wygenerowany raport z symulacji.
 +
 +Następnie w grupach proszę przedyskutować wnioski z przeprowadzonej symulacji.
 +
 +
 +===== Optymalizacja modelu ===== 
 +
 +Używając narzędzi do symulacji i biorąc pod uwagę rozwój firmy należy zastanowić się nad ulepszeniem procesu.
 +Proszę zaproponować możliwe rozwiązania poprawiające działanie procesu, biorąc pod uwagę następujące założenia:​
 +  * Częstotliwość występowania zdarzenia „Travel request submitted” ulegnie zwiększeniu do 100 razy na tydzień.
 +  * Firma może zatrudnić dodatkowo 1 osobę z pensją 20€/h.
 +  * W firmie można dokonać przesunięcia środków o max. 10% dla każdego z zasobów.
 +  * W firmie można zaproponować zmiany w liczebności zasobów ludzkich oraz czasu ich pracy (w miarę możliwości powinny to być decyzje ostrożne, gdyż pracownicy nie wykonują tylko i wyłącznie tego procesu, w szczególności Zarząd opornie podejdzie do próby zmian liczebności Employee, którzy robią podstawowe prace w firmie w innych procesach).
 +  * W firmie można zaproponować zmiany procesu, w szczególności:​
 +    * zmiany przypisania zadań (w sensowny sposób -- wymaga uzasadnienia,​ że jest to możliwe i celowe)
 +    * rozbicia zadań na mniejsze lub zgrupowania w większe, przy czym sumaryczny czas dla tak zgrupowanych zadań musi być zgodny z pierwotnie zakładanym.
 +
 +Uzyskany proces powinien mieć zminimalizowane powstanie wąskich gardeł, \\ 
 +tzn. musi być możliwe przeprowadzenie symulacji dla minimum 90 dni.
 +
 +^  W grupowym raporcie należy zaproponować zarządowi firmy \\ odpowiednie zmiany wraz z uzasadnieniem ​ ^
 +
 +W raporcie powinien znaleźć się usystematyzowany opis proponowanych zmian z uzasadnieniem:​
 +  * przyczyna wprowadzenia zmiany (wynikająca z analizy symulacji przed wprowadzeniem zmian),
 +  * przewidywane skutki zmiany (co się poprawi),
 +  * powyższe elementy powinny być poparte odpowiednimi screenshotami z symulacji lub raportu z symulacji,
 +  * można dołączyć odpowiednie wykresy obrazujące zakres poprawy różnych parametrów procesu dzięki wprowadzonym zmianom.
 +
 +** Raport powinien brzmieć przekonywająco i być zrozumiały dla osoby, \\ która nie zna narzędzi do symulacji procesów.**
 +
 +Max. długość raportu to 5 stron A4 :!:
 +
 +Do raportu należy dołączyć jako załączniki (osobne pliki):
 +  * model/e,
 +  * spis niezbędnych parametrów symulacji dla poszczególnych modeli (ew. screenshoty z parametrami),​ tak by możliwe było powtórzenie symulacji,
 +  * wygenerowany automatycznie raport z symulacji w Signavio.
  
  
pl/dydaktyka/bim/lab3_2014.1417431733.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0