To jest stara wersja strony!


Lab 3: Rozbudowa modelu BPMN

Proszę rozbudować model do postaci jak na poniższym diagramie:

Zaawansowane elementy

Timer Boundary Event

Osoby, które dotychczas nie rozbudowały modelu o ten element, proszone są o jego dodanie i konfigurację zgodnie z opisem z lab 1.

Mail task

Jedno z zadań w podprocesie powinno wysyłać mail do klienta.
W pełnym procesie wcześniej należałoby pobrać dodatkowe dane do przesłania maila
np. jakich szczegółów chcielibyśmy się dowiedzieć,
natomiast u nas na razie zamarkujemy działanie tego zadania.

Nie mamy skonfigurowanego serwera poczty, ale możemy zaadresować maila na adres lokalny,
np.: student@AML-Lab-316.geist.agh.edu.pl.
Po przesłaniu maila możemy sprawdzić w terminalu poleceniem mail, czy mamy go na skrzynce.

Proszę w treści maila umieścić dane trzymane w jakiejś zmiennej instancji procesu.

http://home.agh.edu.pl/~kluza/bpmn/doku.php?id=activiti:tutorial2

pl/dydaktyka/bim/lab3.1383567743.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0