To jest stara wersja strony!


Lab 3: Rozbudowa modelu BPMN

Proszę rozbudować model do postaci jak na poniższym diagramie:

Zaawansowane elementy

Timer Boundary Event

Osoby, które dotychczas nie rozbudowały modelu o ten element, proszone są o jego dodanie i konfigurację zgodnie z opisem z lab 1.

Mail task

pl/dydaktyka/bim/lab3.1383567221.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0