Złożoność obliczeniowa algorytmów

Termin zajęć: 30.03/8.04.2010

Do przygotowania:

  1. Teoria:
    1. Podstawow pojęcia: złożoność pamięciowa i czasowa, rozmiar danych, operacje dominujące, złożoność pesymistyczna i oczekiwana, współczynnik proporcjonalności, rząd wielkości, wrażliwość algorytmu na dane wejściowe
    2. Notacje O, Ω, Θ rzędu wielkości złożoności obliczeniowej, podstawowe rodzaje złożoności: logarytmiczna, liniowa, wielomianowa, wykładnicza itp.
  2. Wyliczanie złożoności obliczeniowej poznanych algorytmów sortowania
pl/dydaktyka/asd/cwiczenia/zlozonosc.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0