Algorytmy i Struktury Danych

Informatyka Stosowana, 1.rok

Pewex - wielkie otwarcie

pewex.jpegTowarzysze studenci… ustawiajcie się w kolejce. Zadania czekają! Przypominamy, że w przypadku wyboru zadania należy zainwestować kwotę punktów jaka widnieje przy temacie. W przypadku gdy zadanie będzie zrobione poprawnie, otrzymuje się potrojoną kwotę punktów!

Uwaga: Wszystkie zadania dostarczone po 25.06.2011 o godzinie 1:59 w nocy czasu Moskiewskiego, zostaną zesłane na Syberię i nikt już o nich, ani o zainwestowanych punktach, nigdy nie usłyszy…

Plan 4-miesięczny

 1. Zajęcia organizacyjne
 2. Kontrola postępów jednostki 1.
 3. Kontrola postępów jednostki 2.
 4. Kontrola całkowitego postępu jednostki - zaliczeniowa
  • :!: UWAGA: zasady punktacji pytań testowych:
   • za niezaznaczenie odpowiedzi - 0 pkt
   • za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi - 1 pkt
   • za zaznaczenie błędnej odpowiedzi - -1 pkt
   • suma punktów za dane zadanie = max(0, suma_pkt_uzyskanych_za_zadanie)
 5. Poprawki itp.

Zasady kontroli wydajności pracy Studenta

 • Obecność:
  • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
  • Dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje odjęcie od sumy uzyskanych punktów 10% maksymalnej liczby punktów.
  • Studenci, którzy opuszczą ponad 20% zajęć, aby zaliczyć przedmiot otrzymają dodatkowe zadania.
 • Zaliczenie:
  • Kontrole postępu: Odbędą się trzy kolokwia w formie testu wielokrotnego wyboru.
  • Niezapowiedziane kartkówki.
  • Przygotowanie do zajęć:
   • Dodatkowo studenci są zobowiązani do przygotowania się przed zajęciami z materiału określonego w podstronach ćwiczeń.
   • Przodownicy, za aktywność na zajęciach będą nagradzani plusami.
  • Ocena końcowa będzie obliczana na podstawie skali AGH. Do obliczenia ostatecznej listy punktów będą brane pod uwagę następujące elementy:
   • Kolokwia.
   • Kartkówki.
   • Aktywność na zajęciach.
   • Obecności (tylko punkty ujemne 8-)).
 • Punktacja (przed denominacją):
  • Kolokwium 1. 50 000 000 pkt.
  • Kolokwium 2. 50 000 000 pkt.
  • Kolokwium 3. 100 000 000 pkt.
  • 100% punktów (mianownik) stanowi maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z kolokwiów czyli 200 000 000 pkt.
  • Każda kartkówka może zakończyć się jednym z trzech rezultatów:
   • W przypadku zaliczenia: do aktualnej liczby punktów dodawane jest 5% tej liczby.
   • W przypadku braku zaliczenia: od aktualnej liczby punktów odejmowane jest 5% tej liczby.
   • W przypadku nieobecności aktualna liczba punktów pozostaje bez zmian.
  • Na dobry początek każdy z Państwa otrzymuje 10 000 000 pkt. z przydziału. Punkty te zostaną Państwu odebrane pod koniec roku.
  • Mniej więcej w połowie semestru, powstanie instytucja Pewexu, gdzie za zdobyte punkty będzie można nabyć zadania, których poprawne rozwiązanie umożliwi podwojenie „zainwestowanych” w ich kupno punktów. Informacje odnośnie takich produktów „spod lady” będą dostępne u mgr inż. Szymona Bobka.

I Kolokwium poprawkowe

 • I Termin poprawkowy:
  • Grupy wtorkowe:
  • Grupa środowa:
 • Kolokwium będzie obejmowało całość materiału.
 • Do poprawki mogą przystąpić osoby które:
  • Nie mają zaliczenia, lub
  • nie pisały któregoś kolokwium.
 • Do poprawki nie przystępują osoby mające zaliczenie, które pisały wszystkie kolokwia.
 • Osoby, które nie pisały któregoś kolokwium a którym pomyślny wynik z tego kolokwium może umożliwić zaliczenie piszą tylko to jedno kolokwium. Wynik tego kolokwium jest dodawany do bieżącej liczby punktów.
 • Pozostałe osoby piszą całość.

Wpisy

 • mgr inż. Krzysztof Kaczor:
  Wtorek 21.06.2011 g. 9:00 paw. C3 pok. 213.
  Aby przyspieszyć proces wpisywania ocen można na karcie uzupełnić datę wpisu: 21.06.2011.
  Obecność nie jest obowiązkowa, wystarczy że jedna osoba dostarczy indeksy wszystkich którzy wpis chcą otrzymać.
 • mgr inż. Szymon Bobek: TBA
 • mgr inż. Weronika T. Adrian:
  Wtorek 21.06.2011 g. 9:00 paw. C3 pok. 215.
  Aby przyspieszyć proces wpisywania ocen można na karcie uzupełnić datę wpisu: 21.06.2011.

Dla Przewodniczących

pl/dydaktyka/asd/2011/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0