Aplikacje hybrydowe

Wstęp - WebView

 1. Stwórz aplikację android, która będzie skąłdała sie z jednej aktywności, zawierajacej tylko WebView.
 2. Umieść w swojej aplikacji poniższy zegar: http://alexanderbrevig.github.io/jsBinClock/
 3. Odszukaj jaką grę w HTML5/Javascript i spróbują ją osadzić w całości w Webview. Jak poradzić sobie z CSS i innymi zewnętrznymi zasobami?

Sencha Touch

Powtórka

 1. Zapoznaj się z kuchennym zlewem¹ Senchy.
 2. Zauważ, że aplikacja nie działa na IceWeasel (Firefox/Thunderbird/Seamonkey/Waterfox/dowolne [żywioł]+[zwierzę]). Wyciągnij wniosek na temat rynku przeglądarek w środowiskach mobilnych.
 3. Otwórz aplikację na różnych urządzeniach/w różnych przeglądarkach bazujących na WebKit; czy dostrzegasz różnice w interfejsie?
 4. Przejrzyj dostępne komponenty i porównaj kod potrzebny do ich implementacji (przycisk 'Source') z natywnym kodem Javy.
  • Jakie są przewagi kodu Senchy?
  • Jeżeli jakieś znalazłeś, zastanów się, czemu rynek jest niezmienne zdominowany przez aplikacje natywne.
  • Przejrzyj alternatywne rozwiązania międzyplatformowe Xamarin, RoboVM. phonegap, C/C++². Czy któreś z nich wydaje się być pozbawione wad Senchy?

¹ Kitchen Sink, used in Software development to denote a permanent, ever growing test and demo environment which showcases all the functionalities of a software product en.wikipedia.org

² blame MS

Ćwiczenia

Stworzenie bazowego projektu

 1. Pobrać i zainstalować Seancha Touch 2 i Cmd: Download
 2. Zaintalować Node.js:
  sudo apt-get install nodejs npm nodejs-legacy
 3. Następnie, korzystając z linii komend, wygenerować przykładową aplikację:
  sencha -sdk <ścieżka_do_sdk_senchy> generate app <nazwa_aplikacji> <katalog_aplikacji>
 4. Przejrzyj wygenerowaną zawartość i porównaj z opisem zawartości aplikacji

Uruchomienie aplikacji

 1. Podgląd na desktopie
  1. Uruchom serwer Senchy
   sencha fs web -p 8888 start -map <path/to/your/application/folder>
  2. Uruchom w przeglądarce http://localhost:8888
  3. Zmodyfkuj zawartość Pliku app/view/Main.js w elemencie html tak aby aplikacja wyświetlała 'Hello World'
  4. Usuń kartę 'Get Started' i zamiast niej wstaw kartę 'News
  5. Zmień ikonę karty News na info
 2. Uruchomienie w emulatorze
  1. Upewnij się że pluginy cordova i phonegap sa zainstalowane:
   sudo npm install -g cordova
  2. Przygotuj plik konfiguracyjny do budowy natywnej aplikacji
   sencha cordova init re.geist.sencha.hello HelloWorld
  3. Obejrzyj plik app.json i zmodyfikuj poniższy fragment, tak aby możliwe było zbudowanie natywnej aplikacji tylko dla Androida:
   "builds": {
       "web": {"default": true},
       "native": {
         "packager": "cordova",
         "cordova" : {
           "config": {
             // Uncomment the line below and add the platforms you wish to build for
             //"platforms": "ios android",
    
             "id": "re.geist.sencha.hello",
             "name": "HelloWorld"
           }
         }
       }
     },
  4. Zbuduj aplikcję natywną poleceniem
   sencha build app <nazwa-build-z-app.json>
  5. Uruchom na emulatorze przy pomocy polecenia adb (jak to zrobić: no jak?)
 3. Uruchomienie na urządzeniu fizycznym
  1. Analogicznie jak powyżej, tylko z podłączonym urządzeniem fizycznym

Rozbudowa projektu bazowego

 1. Uzyskaj klucz api np. do serwisu newsowego: https://newsapi.org/ i zobacz jak wygląda odpowiedź na przykładowe zapytanie
 2. Dodaj widok nestedList do zakładki News
   items [
    ...
    {
      title: 'News',
      iconCls: 'info',
      xtype: 'nestedlist',
      title: 'News',
    }
 3. Dodaj Store o nazwie NewsStore do katalogu /app/store:
  Ext.define('HelloWorld.store.NewsStore', {
  extend: 'Ext.data.TreeStore', 
  requires: ['Ext.data.proxy.JsonP'],
  id: 'NewsStore',
  config:{
        autoLoad: true,
        fields: ['author', 'title', 'description', 'url', {
          name: 'leaf',
          defaultValue: true
        }],
        root: {
          leaf: false
        },
  
        data: [
          {author: 'Szymon Bobek',title:'Wielkie dzieło',description:'Blabla bla blabla blabla',url:'geist.re'},
          {author: 'Krzysztof Kluza',title:'Wiekopomne dzieło',description:'Blabla blabl blabalbal blabla',url:'geist.re'}
        ],
      }
  });
 4. Dodaj Store do app.js:
  ...
  name: 'HelloWorld',
  
    requires: [
      'Ext.MessageBox'
    ],
  
    stores:[
      'HelloWorld.store.NewsStore'
    ],
    ...
 5. Dodaj HelloWorld.store.NewsStore do requires w Main.js
 6. Dodaj obsługę tego Stora w zakładce news. Oraz dodaj opcję „wyżwietl wiecej po kliknięciu na tytuł”. definicja zakładki powinna wyglądać tak:
  title: 'News',
  iconCls: 'info',
  xtype: 'nestedlist',
  store: 'NewsStore',
  title: 'News',
  displayField: 'title',
  
  detailCard: {
    xtype: 'panel',
    scrollable: true,
    styleHtmlContent: true
  },
  
  listeners: {
      itemtap: function(nestedList, list, index, element, post) {
        this.getDetailCard().setHtml(
          [post.get('description'),"</b>See more: <a href=",post.get('url'),">Geist</a>"].join(""));
  }
 7. Zamiast statycznych danych, umieszczonych w polu data w NewsStore, użyj Proxy umozliwiającego wybranie danych z newsapi. zmodyfikuj Store, by wyglądał jak poniżej:
  Ext.define('HelloWorld.store.NewsStore', {
  extend: 'Ext.data.TreeStore', 
  requires: ['Ext.data.proxy.Ajax'],
  id: 'NewsStore',
  config:{
        autoLoad: true,
        fields: ['author', 'title', 'description', 'url', {
          name: 'leaf',
          defaultValue: true
        }],
  
        root: {
          leaf: false
        },
  
        proxy: {
          type: 'ajax',
          url: 'https://newsapi.org/v1/articles?source=techcrunch&apiKey=abe648b1a17a46df9609bd7778ba7522',
          reader: {
            type: 'json',
            rootProperty: 'articles'
          }
        }
      }
  });
 8. Zbuduj aplikację natywną z wykorzystaniem Cordovy
  1. Może okazać sie, że URL-e się nie ładują (zobacz do log-cata)
  2. Być może konieczne będzie zainstalowanie pluginu
   cordova plugin add cordova-plugin-whitelist
 9. Zbuduj aplikację natywną z wykorzystaniem Phonegapa.
  1. Załóż konto na https://build.phonegap.com
  2. W katalogu root swojej aplikacji dodaj plik local.properties z zawartością jak poniżej:
   phonegap.username=user@domain
   phonegap.password=p@ssw0rd

   UWAGA :!: W pliku app.json wygenerowanym przez senche pola nazywają sie phonegap.remote.user i phonegap.remote.password co jest mylace :!: Ma być jak w przykładzie powyżej.

pl/dydaktyka/aml/lab7_2016.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0