Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:aml:lab5 [2018/11/19 06:28]
esimon [Analiza danych]
pl:dydaktyka:aml:lab5 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 36: Linia 36:
 </​code>​ </​code>​
  
-=== Import do Octave ===+=== Import do Octave/Python===
   - Zaimportuj dane z odczytów do Octave:   - Zaimportuj dane z odczytów do Octave:
     * W tym celu otwórz bazę danych w SQLite: <code bash> sqlite3 acc.db</​code>​     * W tym celu otwórz bazę danych w SQLite: <code bash> sqlite3 acc.db</​code>​
-    * Ustaw separator danych na tabulator <code sqlite> .mode tabs </​code>​+    * Ustaw separator danych na tabulator <code sqlite> .mode tabs </​code> ​ albo na przecinki ​ <code sqlite> .mode csv </​code> ​
     * Ustaw wyjscie z SQLite do pliku: <code sqlite> .output '​dane.dat'</​code>​     * Ustaw wyjscie z SQLite do pliku: <code sqlite> .output '​dane.dat'</​code>​
     * Wrzuć dane z trzech osi do pliku: <code sql>​select acc_x, acc_y, acc_z from acc;</​code>​     * Wrzuć dane z trzech osi do pliku: <code sql>​select acc_x, acc_y, acc_z from acc;</​code>​
-  - Następnie otwórz Octave i zaimportuj dane do zmiennej **Acc**:<​code octave>​Acc = load('​dane.dat'​);</​code>​ +  - Następnie otwórz Octave i zaimportuj dane do zmiennej **Acc**: 
-  Wyrysuj dane z poszczególnych osi na wykresie:<​code ​octave>plot(Acc)</​code>​+    - <code octave>​Acc = load('​dane.dat'​);</​code>​ 
 +    - <​code ​python>df = pandas.read_csv('​dane.dat',​sep='​\t'​);</​code>​ 
  
  
Linia 55: Linia 57:
   - Spróbuj określić aktywność na podstawie maksymalnej i minimalnej amplitudy oraz średniej amplitudy w oknie czasowym o długości np. 3 sekund.   - Spróbuj określić aktywność na podstawie maksymalnej i minimalnej amplitudy oraz średniej amplitudy w oknie czasowym o długości np. 3 sekund.
   - Zapoznaj się (pobieżnie) z artykułem: {{:​pl:​dydaktyka:​aml:​activity-recognition-phone.pdf| Activity recognition}} i zastanów się, czy możesz zastosowac którys z opisanych algorytmów do swoich danych   - Zapoznaj się (pobieżnie) z artykułem: {{:​pl:​dydaktyka:​aml:​activity-recognition-phone.pdf| Activity recognition}} i zastanów się, czy możesz zastosowac którys z opisanych algorytmów do swoich danych
 +  - Możesz też wykorzystać "​gotowiec"​ z poprzedniego semestru: https://​drive.google.com/​file/​d/​1-8bU3wu5oPP2ybIuyFskIvBwNIIN6eWz/​view (Sekcja "Dane to wszystko"​
  
  
pl/dydaktyka/aml/lab5.1542605303.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:51 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0