Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:aml:lab5 [2013/11/15 14:11]
esimon [Klasteryzacja]
pl:dydaktyka:aml:lab5 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 4: Linia 4:
  
 ==== Analiza danych ==== ==== Analiza danych ====
-Napisz program zapisujący dane z akcelerometru do bazy SQLite. ​+Napisz program zapisujący dane z akcelerometru do bazy SQLite ​(mozesz tez przerobic program: [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​_media/​pl:​dydaktyka:​aml:​prv:​projects2016:​amlactivityrecognition.zip|Wykrywanie Aktywnosci]])
 Aby zapisać bazę danych w pamięci urządzenia,​ wykorzystaj poniższy kod. Aby zapisać bazę danych w pamięci urządzenia,​ wykorzystaj poniższy kod.
 +  * Pamiętaj żeby dodać odpowiednie ''​uses-permission''​ do manifestu
 +  * Jeśli z poziomu systemu operacyjnego nie będzie dostępu do pamięci urządzenia,​ spróbuj zapisać bazę danych w katalogu ze zdjęciami i np. wysłać ją sobie z telefonu mailem.
  
 Ustalmy że: Ustalmy że:
-  * Baza danych będzie nazywać się **acc**+  * Baza danych będzie nazywać się **acc**, tabela przechowująca dane, również ​**acc**
   * Będzie zawierać 4 kolumny: **id, acc_x, acc_y, acc_z**   * Będzie zawierać 4 kolumny: **id, acc_x, acc_y, acc_z**
  
-<code java>+<code java> ​
 try { try {
   File sd = Environment.getExternalStorageDirectory();​   File sd = Environment.getExternalStorageDirectory();​
Linia 25: Linia 27:
     FileChannel src = new FileInputStream(currentDB).getChannel();​     FileChannel src = new FileInputStream(currentDB).getChannel();​
     FileChannel dst = new FileOutputStream(backupDB).getChannel();​     FileChannel dst = new FileOutputStream(backupDB).getChannel();​
-    dst.transferFrom(src,​ 0, src.size());​+    dst.transferFrom(src,​ 0, src.size()); ​
     src.close();​     src.close();​
-    dst.close();​+    dst.close(); ​
   }   }
 } catch (Exception e) { } catch (Exception e) {
Linia 34: Linia 36:
 </​code>​ </​code>​
  
-=== Import do Octave ===+=== Import do Octave/Python===
   - Zaimportuj dane z odczytów do Octave:   - Zaimportuj dane z odczytów do Octave:
-    * W tym celu otwórz bazę danych w SQLite: <code bash>​sqlite3 acc.db</​code>​ +    * W tym celu otwórz bazę danych w SQLite: <code bash> sqlite3 acc.db</​code>​ 
-    * Ustaw separator danych na tabulator <code sqlite>​.mode tabs </​code>​ +    * Ustaw separator danych na tabulator <code sqlite> .mode tabs </​code> ​ albo na przecinki ​ <code sqlite> .mode csv </​code>​  
-    * Ustaw wyjscie z SQLite do pliku: <code sqlite>​.output '​dane.dat'</​code>​ +    * Ustaw wyjscie z SQLite do pliku: <code sqlite> .output '​dane.dat'</​code>​ 
-    * Wrzuć dane z trzech osi do pliku: <code sql> select acc_x, acc_y, acc_z from acc;</​code>​ +    * Wrzuć dane z trzech osi do pliku: <code sql>​select acc_x, acc_y, acc_z from acc;</​code>​ 
-  - Następnie otwórz Octave i zaimportuj dane do zmiennej **Acc**:<​code octave> Acc = load('​dane.dat'​);</​code>​ +  - Następnie otwórz Octave i zaimportuj dane do zmiennej **Acc**: 
-  Wyrysuj dane z poszczególnych osi na wykresie:<​code ​octaveplot(Acc)</​code>​+    - <code octave>​Acc = load('​dane.dat'​);</​code>​ 
 +    - <​code ​python>df = pandas.read_csv('​dane.dat',​sep='​\t'​);</​code>​ 
  
  
Linia 53: Linia 57:
   - Spróbuj określić aktywność na podstawie maksymalnej i minimalnej amplitudy oraz średniej amplitudy w oknie czasowym o długości np. 3 sekund.   - Spróbuj określić aktywność na podstawie maksymalnej i minimalnej amplitudy oraz średniej amplitudy w oknie czasowym o długości np. 3 sekund.
   - Zapoznaj się (pobieżnie) z artykułem: {{:​pl:​dydaktyka:​aml:​activity-recognition-phone.pdf| Activity recognition}} i zastanów się, czy możesz zastosowac którys z opisanych algorytmów do swoich danych   - Zapoznaj się (pobieżnie) z artykułem: {{:​pl:​dydaktyka:​aml:​activity-recognition-phone.pdf| Activity recognition}} i zastanów się, czy możesz zastosowac którys z opisanych algorytmów do swoich danych
 +  - Możesz też wykorzystać "​gotowiec"​ z poprzedniego semestru: https://​drive.google.com/​file/​d/​1-8bU3wu5oPP2ybIuyFskIvBwNIIN6eWz/​view (Sekcja "Dane to wszystko"​
  
  
Linia 60: Linia 65:
  
 ===== Android===== ===== Android=====
-// Przetestowanie aplikacji ​do wykrywania ​aktywnosci//+  - Android API oferuje wbudowaną klasę ​do wykrywania ​aktywności o nazwie ​//ActivityRecognition//​. 
 +  - Pobierz przykładową aplikację wykorzystującą tą klasę: [[http://​developer.android.com/​shareables/​training/​ActivityRecognition.zip|Activity recognition]] i zapoznaj się z kodem źródłowym. Opis kodu źródłowego znajduje się [[http://​developer.android.com/​training/​location/​activity-recognition.html|tutaj]] 
 +  - Przetestuj działanie aplikacji. Czy klasę można byłoby udoskonalić o analizę danych z akcelerometru jak w pierwszym zadaniu z laboratorium?​
pl/dydaktyka/aml/lab5.1384521087.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:51 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0