Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:aml:lab5 [2013/10/20 12:00]
esimon
pl:dydaktyka:aml:lab5 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ====== Wykrywanie aktywności użytkownika ====== ====== Wykrywanie aktywności użytkownika ======
-// za pomocą frameworkówandroid API i własnej analizy ​danych+ 
 +===== Octave ===== 
 + 
 +==== Analiza danych ==== 
 +Napisz program zapisujący dane z akcelerometru do bazy SQLite (mozesz tez przerobic program: [[https://ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​_media/​pl:​dydaktyka:​aml:​prv:​projects2016:​amlactivityrecognition.zip|Wykrywanie Aktywnosci]]) 
 +Aby zapisać bazę danych w pamięci urządzeniawykorzystaj poniższy kod. 
 +  * Pamiętaj żeby dodać odpowiednie ''​uses-permission''​ do manifestu 
 +  * Jeśli z poziomu systemu operacyjnego nie będzie dostępu do pamięci urządzenia,​ spróbuj zapisać bazę danych w katalogu ze zdjęciami ​np. wysłać ją sobie z telefonu mailem. 
 + 
 +Ustalmy że: 
 +  * Baza danych będzie nazywać się **acc**, tabela przechowująca dane, również **acc** 
 +  * Będzie zawierać 4 kolumny: **id, acc_x, acc_y, acc_z** 
 + 
 +<code java>  
 +try { 
 +  File sd = Environment.getExternalStorageDirectory();​ 
 +  File data = Environment.getDataDirectory();​ 
 + 
 +  if (sd.canWrite()) { 
 +    String currentDBPath = "//​data//"​ + context.getApplicationContext().getPackageName() + "//​databases//"​ 
 +                            + DataBaseHelper.DATABASE_NAME;​ 
 +    String backupDBPath = DataBaseHelper.DATABASE_NAME;​ 
 +    File currentDB = new File(data, currentDBPath);​ 
 +    File backupDB = new File(sd, backupDBPath);​ 
 + 
 +    FileChannel src = new FileInputStream(currentDB).getChannel();​ 
 +    FileChannel dst = new FileOutputStream(backupDB).getChannel();​ 
 +    dst.transferFrom(src,​ 0, src.size());​  
 +    src.close();​ 
 +    dst.close();​  
 +  } 
 +} catch (Exception e) { 
 +    e.printStackTrace();​ 
 +
 +</​code>​ 
 + 
 +=== Import do Octave/​Python=== 
 +  - Zaimportuj dane z odczytów do Octave: 
 +    * W tym celu otwórz bazę danych ​SQLite: <code bash> sqlite3 acc.db</​code>​ 
 +    * Ustaw separator danych na tabulator <code sqlite> .mode tabs </​code> ​ albo na przecinki ​ <code sqlite> .mode csv </​code>​  
 +    * Ustaw wyjscie z SQLite do pliku: <code sqlite> .output '​dane.dat'</​code>​ 
 +    * Wrzuć dane z trzech osi do pliku: <code sql>​select acc_x, acc_y, acc_z from acc;</​code>​ 
 +  - Następnie otwórz Octave i zaimportuj dane do zmiennej **Acc**: 
 +    - <code octave>​Acc = load('​dane.dat'​);</​code>​ 
 +    - <code python>​df = pandas.read_csv('​dane.dat',​sep='​\t'​);</​code>​ 
 + 
 + 
 + 
 +=== Określenie parametrów danych === 
 +  - Przyglądając się wykresom wyodrębnij cechy które twoim zdaniem mogą mieć wpływ na rozróżnienie poszczególnych aktywności użytkownika takich jak: 
 +    - stanie 
 +    - chodzenie 
 +    - bieganie 
 +    - siadanie 
 +    - wstawanie 
 +  - Spróbuj określić aktywność na podstawie maksymalnej i minimalnej amplitudy oraz średniej amplitudy w oknie czasowym o długości np. 3 sekund. 
 +  - Zapoznaj się (pobieżnie) z artykułem: {{:​pl:​dydaktyka:​aml:​activity-recognition-phone.pdf| Activity recognition}} i zastanów się, czy możesz zastosowac którys z opisanych algorytmów do swoich ​danych 
 +  - Możesz też wykorzystać "​gotowiec"​ z poprzedniego semestru: https://​drive.google.com/​file/​d/​1-8bU3wu5oPP2ybIuyFskIvBwNIIN6eWz/​view (Sekcja "Dane to wszystko"​ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Android===== 
 +  - Android API oferuje wbudowaną klasę do wykrywania aktywności o nazwie //​ActivityRecognition//​. 
 +  - Pobierz przykładową aplikację wykorzystującą tą klasę: [[http://​developer.android.com/​shareables/​training/​ActivityRecognition.zip|Activity recognition]] i zapoznaj się z kodem źródłowym. Opis kodu źródłowego znajduje się [[http://​developer.android.com/​training/​location/​activity-recognition.html|tutaj]] 
 +  - Przetestuj działanie aplikacji. Czy klasę można byłoby udoskonalić o analizę danych z akcelerometru jak w pierwszym zadaniu z laboratorium?​
pl/dydaktyka/aml/lab5.1382263204.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:51 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0