MVC w Androidzie

Widoki i Lokalizacja

Sprawdź jak aplikacja prezentuje się na tablecie 10'' a jak na telefonie. Dostosuj jej wygląd (i być może interfejs) do rozmiarów i orientacji ekranu.

Dodaj do aplikacji Quiz obsługę języka niemieckiego (lub dowolnego innego) :)

Style

Wygeneruj dodatkowy styl dla elementu Button i zaadaptuj go do aplikacji Quiz, którą pisałeś na poprzednich zajęciach. Możesz użyć Asset studio, lub możesz uzyć programu graficznego do edycji istniejącego przycisku i dodania elementów odpowiedzialnych za poszczególne stany guzika.

Fragmenty i nawigacja

Dodaj ViewPagera do layoutu aplikacji Quiz tak, aby można było pytania przesuwać gestem swipe. (pamiętaj, że każde pytanie powinno być zaimplementowane jako Fragment).

Uwaga Możesz posiłkować się kodem z projektu Ambient Profile

Możesz pomyśleć nad wykorzystaniem dodatkowej przestrzeni tabletu w orientacji landscape do tego, żeby po lewej stronie wyświetlać listę pytań. Uwaga Możesz wykorzystać wizarda tworzenia nowej aktywności ;)

Optymalizacja interfejsu

Zbadaj swoje aplikacje przy użyciu HierarchyViewera i Linta. Jeśli nie udało Ci się ukończyć aplikacji Quiz, możesz wykorzystać Ambient Profile

W przypadku Linta w szczególności zwróć uwagę na:

  • Zagnieżdżenia layoutów i możliwość zastąpienia ich RelativeLayout
  • Wykorzystanie parametru compoundDrawable zamiast TextView i ImageView (patrz Ambient Profile)
  • Ustawienia wysokości lub szerokości niektórych komponentów na 0dp w wagą 1.
pl/dydaktyka/aml/lab2.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0