Wprowadzenie do programowania na Androida

Aktywnosci i podstawy GUI

 1. Pobierz projekt prostego quizu z repozytorium: https://sbobek@bitbucket.org/sbobek/aml_intro_studio
 2. Dodaj do projektu przyciski „Następne” i „Poprzednie” umożliwiające przełączanie się pomiędzy pytaniami a następnie oprogramuj je.
 3. Dodaj zmienną liczącą czas odpowiedzi na wszystkie pytania
 4. Dodaj do projektu aktywność „Zakończ quiz” wyświetlającą jedynie guzik umożliwiający zakończenie Quizu.
 5. Dodaj do projektu aktywność „Podsumowanie”, która będzie wyświetlać wynik quizu i czas w jakim został on rozwiązany.

Cykl życia aktywności

 • Zagwarantuj, że dane nie będą tracone podczas obracania ekranu aplikacji.
 • Zagwarantuj odpowiednią nawigację pomiędzy oknami. Z okna wyświetlającego podsumowanie nie powinno dać się cofnąć do aktywności odpowiedzialnej za wyświetlanie pytań. Poniżej przedstawiony został flow aplikacji:

Usługi

 1. Pobranie usługi GPS tracker z repozytorium: https://sbobek@bitbucket.org/sbobek/aml_gpstracker
 2. Zmodyfikowanie jej w taki sposób aby w zależności od lokalizacji zmieniała profil użytkownika (wyciszała telefon/tablet jeśli jestem w obrębie AGH):
  1. Uwaga! Aby umożliwić modyfikowanie dźwięku konieczne będzie dodanie odpowiednich wpisów <permission> w AndroidManifest.xml
  2. Uwaga! Aby zmienić profil dźwiękowy można użyć np. takiego kodu:
   AudioManager audioManager = (AudioManager)context.getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
   audioManager.setRingerMode(AudioManager.RINGER_MODE_VIBRATE);
  3. Uwaga! Obszar „na AGH” odpowiada mniej więcej następującemu obszarowi GPS (http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.06603/19.91792):

pl/dydaktyka/aml/lab1.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0