MIW 2009 XTT_DROOLS

Cel projektu

Zamodelowanie systemu regułowego Drools przy pomocy XTT2:

 • Wyszukanie istniejących systemów Drools
 • Implementacja i testy
 • Zamodelowanie diagramów

Wyszukiwanie przykładowych systemów

 • liczba dostępnych systemów Drools nie okazała się bardzo duża
 • przykładowe systemy w dokumentacji Drools nie były systemami wspomagającymi podejmowanie decyzji
 • znaleziono kilka odpowiadających wymaganiom systemów Drools

Przykład reguł

rule "Platinum Priority"
 when
  c : Customer( subscription == "Platinum" )	
  t : Ticket( customer == c, status == "New" )	
 then
  t.setStatus( "Escalate" );
  modify ( t ) {setStatus( "Escalate" )}
end

Przykład reguł w XML-u

<?xml version="1.0"?>
<rule-set>   
 <rule name="Stock Price Low Enough">
  <parameter identifier="stockOffer">
   <class>StockOffer</class>
  </parameter>
  <java:condition>
   stockOffer.getRecommendPurchase() == null
  </java:condition>
  <java:condition>
   stockOffer.getStockPrice() < 100
  </java:condition>
  <java:consequence>
    stockOffer.setRecommendPurchase(YES);
  </java:consequence>
 </rule>
</rule-set>

Testowanie

 • instalacja pluginu Drools do Eclipse'a
 • uruchomiono i przetestowano przykładowe systemy w celu sprawdzania poprawności działania
 • po ewentualnych drobnych modyfikacjach wszystkie testowane systemy działały poprawnie

Przykładowe błędy

 • wcześniejsza wersja Drools - inne nazwy funkcji:
< WorkingMemory wm = ruleBase.newWorkingMemory();
< wm.assertObject(la);
< wm.assertObject(la.getBorrower());
< wm.assertObject(la.getProperty());
---
> WorkingMemory wm = ruleBase.newStatefulSession();
> wm.insert(la);
> wm.insert(la.getBorrower());
> wm.insert(la.getProperty());

Przykładowe błędy - ścieżka do pliku


< logger.setFileName( "log/trouble_ticket" );
---
> logger.setFileName( "/tmp/log_trouble_ticket" );

Modelowanie diagramów

 • wybrano średnio złożony system (9 reguł: 1 jedno-atrybutowa, 6 dwu-atrybutowych, 2 trój-atrybutowe)
 • użyto program HJed

Diagram ARD

Diagram TPH